История Беларуси в составе Речи Посполитой, страница 35

3 ростам рамяства развiвалася i гандлёвая дзейнасць, у вынiку якой складвалiся элементы ўнутранага рынку. Разам з унутраным пашыраўся i знешнi гандаль. Гандлёвыя сувязi Беларусi ў сярэдня-веччы былi разнастайныя, але найболып трывалыя i працяглыя былi сувязi з Расiяй, Полыпчай, Левабярэжнай Украiнай, Рыгай, з краiнамi Заходняй Еўропы. У Заходнюю Еўропу з Беларусi вывозiлiся жыта, пянька, лес i iншыя тавары сельскай i лясной гаспадаркi. 3 Расii на Беларусь завозiлiся футра i саматканае сукно, грубае палатно, абутак, кажухi, нiткi, мыла i г.д., з Польшчы — сукно, палатно, жалеза, сталь, свiнец, медзь, волава i г.д. На пачатку XVII ст. замежным гандлем займалася каля 800 купцоў з 30 гарадоў Беларусi.

222        *


САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМIЧНАЕ СТАНОВШIЧА

Тэрытарыяльна-адмiнiстрацыйны падзел Беларусi ў ШIIюп.


i

i ф .1 Н М

1  К Л   IV/

-                         "?

1

\ Я Ii 0.1С

11А*'

I

_iыii.\i;м<

.—^

Ч Невел

*   ч

®>

ГIО.'I А

Ц К А К      Г

Велiж

у

:   \

Д

@

ЮЛЛ"iшЕьс

_

*

< Г°

ва|

-.

/

л * " Ч'

СМЛЛЕНСК

i

N

у

г    л

лэ

/

(б) МIНСК

i'        «СЦ.С

О ,i

'■" У  ( с iх   ц

<■ *        -

>■*

НАВАГРУДАК

с ^

ч

.     Ва

/i

1

А

11    А    Г    р

У   д   с

^.

7-

« о

N. *   >  *

9. С %             )

> >

о4

м

Я        »       0

Д      с

оСлуйк

О

^4-^    

гi

\

Чэчэрс» °

-\ 7

Ь ©БРЭСТ

V

м

\

>*"

ii

<;

° °      7

Пiнск    "*

1   *■

с

РЫКау/1

^ м

7

Рэ

Ч

|                '   ж

ыца О                                  ^

\

«^

^^

— .—.           .-^

А

п

О         Л    'i

к

А            Е

Гр.мiш

УМОУНЫЯ АБАЗНАЧЭННI

 мнястна Лiтоуск ле^стна Польскаi

Пастаяннай пагрозай для купецтва, як i для рамеснiкаў, было са-мавольства магнатаў i шляхты, якiя рабавалi купцоў, разганялi кiрмашы i гандлёвыя арганiзацыi. У барацьбе з самавольствам феа-далаў з мэтай аховы сваiх гандлярскiх iнтарэсаў у шэрагу гарадоў (Магiлёў, Пiнск i iнш.) стваралiся цэхi купцоў, якiя рэгулявалi пара-дак куплi i продажу тавараў, адносiны памiж купцамi i iншыя справы.