Особливості перекладу офіційних промов з англійської мови на українську (на прикладі промови прем’єр-міністра Австралії до парламенту), страница 11

Під час виборчої компанії 2004 року уряд зобов’язався і надалі розробляти освітні заходи в межах програми допомоги молодим корінним австралійцям, яка адміністрована Фондом допомоги молоді, 23  учня, з місцевого населення вже розпочали навчання в декількох середніх школах, і ще 26 учнів відібрані, щоб розпочати навчання на початку наступного року. Не поганий початок, але в такій процвітаючій крайні, як наша, я впевнений, що кращі державні і приватні школи зможуть  підтримувати  здібних корінних студентів. І Національна Рада у справах корінного населення особливо підкреслила важливість того, що діти з корінних суспільств можуть вступити до середніх шкіл.

Пані та панове, повертаючись до своєї промови і до початку Мікової промови, хотілося б закінчити, виражаючи надію на оптимізм. Ми не кажемо, що зненацька ми дійшли згоди у всіх питаннях, ми розглянули всі відмінності, і я не маю ілюзії наче б то всі твердження уряду знайдуть одностайну підтримку у лідерів корінного населення. Як вірно і доречно повідомив Мік, в умовах здорової демократії завжди  залишається місце для природних відмінностей, які треба звести до мінімуму.

Але я думаю, що подібні зустрічі проводяться для того, щоб нагадати нам, що деякі цілі, яких ми прагнемо досягти, у нас спільні. Ми дуже хочемо стерти відмінності між корінним населенням та іншими австралійцями безсумнівно, ми визнаємо, що корінне населення у межах всього суспільства знаходиться в найбільш несприятливих умовах. Ми вважаємо, що вирішення цієї проблеми полягає в усуненні причин нерівності, а найважливіше для нас усунення причин нерівності в галузі освіти.

Місяцями і навіть роками ми можемо дискутувати з приводу символів, можемо обговорювати договори, говорити про конституційну зміну: ми все це робимо, оскільки це частина процесу; а ми не повинні втрачати можливості працювати разом, щоб досягти згоди в тих областях, де це нам під силу. І я думаю такий внесок, який зробила Австралійська організація об’єднання, заслуговує аплодисментів. Особисто я, вважаю, що це організація послів доброї волі. Вона побудована на вірі, що якщо ми знайдемо області спільно згоди і якщо ми будемо співпрацювати, щоб знайти їх, то ми зробимо значний внесок в розвиток того суспільства, яким ми хочемо його бачити. Австралія – країна, де дійсно узгодження досягнуте, тому що корінні австралійці мають ті ж можливості і таке ж забезпечення життя, як і всі ми.

Я поздоровляю Австралійську організацію об’єднання суспільства, дякую її лідерам за надану мені можливість виступити і від імені уряду підтверджую нашу готовність досягти поставлених цілей, висловлюю надії та сподівання щодо об’єднання.

Дякую за увагу.

Розділ 3

ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТУ

    Під час перекладання тексту публіцистичного стилю  використовувалися такі перекладацькі прийоми як:

  Переклад неоднозначних слів(вибір варіантного відповідника)

   Неоднозначні слова мають кілька перекладних відповідників у відповідності із кількістю їх значень (лексико-семантичних варіантів). Відповідники неоднозначного слова називаються варіантними відповідниками. Під варіантним відповідником розуміється один із можливих варіантів перекладу слова (терміну). Варіантний відповідник передає, як правило, якесь одне значення слова вихідної мови, тобто кожний варіант відповідник є перекладним еквівалентом якогось одного лексико-семантичного варіанта багатозначного слова [9:18]. Наприклад:

·  relevanceвідношення

·  17-yearaveragelifeexpectancygapсімнадцятирічна різниця в тривалості  життя

·  contextситуація

·  more acuteсильніше виражений

·  kid – дурити

·  nursery – учбовий заклад

·  remark – промова

·  dissolve – розглядати

Додавання слова

Трансформація додавання полягає у введення в переклад лексичних елементів, що відсутні в оригіналі, з метою правильної передачі смислу речення, що перекладається, та/або дотримання мовленнєвих і мовних норм, що існують в культурі мови перекладу, [9:47] наприклад: