Особливості перекладу офіційних промов з англійської мови на українську (на прикладі промови прем’єр-міністра Австралії до парламенту), страница 4

У публицистичному стилі  часто зустрічаються негативні частинки не і ні, частинка же в підсилювальній функції, розмовні частинки навіть, ось, лише та інші.  Оскільки публіцистичний стиль відрізняється великою кількістю відвернутих понять і положень, в ньому зростає “навантаження” похідних прийменників як “конкретніших” ( в порівнянні з непохідними), а головне однозначних показників тих чи інших відносин: в області, вбік, на основі, в ході, в якості, на базі, на шляху, до шляху, в дусі, в ім’я, в інтересах, з обліком, по лінії та інше: В ході розмови була висунута спільна думка, що в умовах зростання ролі парламентів наших країн в рішенні проблем суспільного життя відкриваються більш широкі можливості для збагачення їх співпраці [11:64].

Публіцистичний стиль відзначається рядом синтаксичних відмінностей. В ньому багато експресивних конструкції, відсутніх в офіційно-діловому стилі і дуже рідких в науковому. Наприклад, риторичні питання: Чи багато треба, щоб побачити небо у діамантах?, питально-відповідальна форма викладення оживлює мовлення – це так званий ‘‘ діалог з адресатом’’: Хіба Пушкін без кінця освідчувався у коханні народу? Ні він писав для народу. , окличні речення: Що ви робите! Адже ви розмножуєте вбивць! [11:65]

Крім того, в публіцистичному стилі часто можна зустріти різного роду розділення тексту, тобто такі конструкції, коли яка-небудь структурна частина, зв’язана з основним текстом, виділяється позиційно та інтонаційно знаходиться або в препозиції(сегментація) або в постпозиції(парцеляція): Земельна реформа яка її ціль?; Нові партії, політичні угрупування хто з них зможе керувати таким чином, щоб не декорацією і не декларацією, а реально впливати на покращення нашого життя? [10:65]

Для публіцистичного стилю характерне часте використання інверсивного порядку слів. Тут активно застосовується актуалізація логічно значимих членів речення: нові форми господарювання запропонували підприємці спільно з керівництвом управління виправно-трудових закладів.., винятки складали підприємства видобувної промисловості; після завершення воєнних дій в іракській столиці ситуація поступово нормалізується [10:66].

Складність освітлюваних питань вимагає їх розгорнутого, систематичного викладу; тому для публічної промови типовою формою є монолог у вигляді статей, лекцій і т.п. По перевазі публічна промова користується письмовим викладом (книги, газети, ділове листування і т. д.), між автором і читачем, особливо масовим, немає безпосереднього зв'язку; крім того, лист позбавлений ряду виразних засобів усної мови (інтонації), що знову створює необхідність особливо ретельно обдумувати, як ясніше і точніше виразити висловлюване питання. Для цього стилю і характерне використання в переважній більшості різноманітних типів складносурядних та складнопідрядних речень.

При перекладі статей публіцистичного стилю слід враховувати лексичні, морфологічні, стилістичні та синтаксичні особливості, а саме: лексеми з специфічним стилістичним забарвленням (політичний плюраризм, корінна перебудова), терміни з області науки, які використовуються в переносному значенні (фронт боротьби, останній раунд зустрічей); використання дієслів теперішнього та минулого часу (3 квітня починається візит президента; Події розгорнулись з блискавичною швидкістю); певні форми, які вважаються “морфологічною особливістю” публіцистичних текстів (проведення конференції, реформа цін); сполучення нейтральних та стилістично забарвлених засобів, де може бути будь яке стилістичне забарвлення (Потім посеред кімнати матеріалізувався дух Малюти Скуратова і биту годину читав мені лекцію про любов і дружбу. Якийсь приблудний привід, не гаючи часу, попросив п’ятірку до тринадцятої зарплати); наявність експресивних конструкції, “діалог з адресатом” ( Чи багато треба, щоб побачити небо у діамантах?; Що ви робите! Адже ви розмножуєте вбивць!); сегментація (Нові партії, політичні угрупування хто з них зможе керувати таким чином, щоб не декорацією і не декларацією, а реально впливати на покращення нашого життя?) Такі лексеми зі специфічним стилістичним забарвленням потребують від перекладача певних зусиль для збереження такого забарвлення у тексті перекладу.