Особливості перекладу офіційних промов з англійської мови на українську (на прикладі промови прем’єр-міністра Австралії до парламенту), страница 6

При перекладі текстів такого типу (орієнтованих на звернення) треба прагнути до того, щоб текст перекладу міг викликати той же ефект, що й оригінал. Це значить, що у визначених обставинах перекладачу дозволено більше, ніж при перекладі інших текстів, відхилятися від змісту і форми оригіналу. Те, що ці необхідні відхилення при оцінці перекладу не слід розглядати як порушення “вірності тексту”, розуміється саме собою. Подібно тому, як у текстах, орієнтованих на зміст, головною вимогою є інваріантність змісту, а в текстах, орієнтованих на форму, необхідно забезпечувати збереження аналогії форми і естетичного впливу, вірність оригіналу в текстах, орієнтованих на звернення, насамперед полягає в досягненні наміченого автором ефекту, у збереженні закладеного в тексті звертання. Рекламний текст повинен збудити в слухача або читача бажання придбати рекламований товар. Однак на різні мовні спільності ті самі рекламні символи впливають по-різному. Наприклад, апельсиновий сік можна рекламувати за допомогою заклику “Концентрована міць південного сонця”. У жарких південних країнах аналогічного впливу очікувати не приходиться, і такий переклад у плані очікуваного ефекту виявився б безглуздим. У цьому випадку необхідним є “асимілюючий переклад” [13:226].

Узагальнюючи, можна сказати, що при оцінці перекладу тексту, орієнтованого на звертання, в першу чергу треба враховувати, чи вдалося перекладачу у повній мірі відчути екстралінгвістичну  та екстралітературну цілеустановку відповідного тексту і чи містить його варіант перекладу те ж саме звернення, чи здатен від призвести той самий вплив, якого досяг автор оригіналу.

Висновок до розділу I

Зважаючи на мету та матеріал дослідження, ми розглядали характеристики публіцистичного стилю, який обслуговує різноманітні потреби, пов’язані з політикою, наукою, літературою, адміністративною та господарською діяльністю. Мовне спілкування в такому випадку охоплює необмежено велику кількість учасників, наприклад, передачі по радіо, газетні статті, книги, звернені до мільйонів читачів, які не однаково проінформовані в тому чи іншому питанні. Цим обумовлюються високі вимоги до повноти, ясності і точності мовлення. Для публіцистичного тексту характерна  інформаційно-істотна та експресивна функції; інформаційна функція полягає у тому, що цей стиль призначається широким масам та головною його функцією є швидкість передачі інформації, проте якщо головною метою  інформації є збудження певної цікавості до неї, то на перший план висувається експресія.

При перекладі публіцистичних текстів слід враховувати лексичні, морфологічні, стилістичні та синтаксичні особливості, а також перекладачу слід у повній мірі відчувати екстралінгвістичні особливості і намагатися призвести той самий вплив на слухача, що й текст оригіналу. Щоб досягнути такого ефекту перекладачу навіть дозволяється відхилятися від змісту і форми більше, ніж при перекладі інших текстів.

Розділ 2

ТЕКСТ ПЕРЕКЛАДУ

Дуже дякую  пані та панове, Джекі, Мік Додсон, Марк Леіблер,  Чіп Гудеар. Перш ніж перейти до суті своєї промови я б хотів ще раз подякувати Джої за її люб’язний та теплий прийом та засвідчити свою пошану народу Вурунджері, законним  власникам землі, на якій ми збираємось. Я дякую вам за те, що прийом, як і завжди, був дуже дружній та щирий.

Я маю можливість щиро подякувати Марку Леіблеру  та Джекі Гагінс за їх тяжку та наполегливу, гарну та успішну працю, щоб досягти домовленості та зберегти її аж до сьогодні. Це складне питання і я хочу відповісти зразу на коментарі Міка тому, що бачу велику істину та мудрість в його словах. І немає сенсу  прикидатися, коли мова йде про подібні справи. Нажаль в багатьох питаннях моя точка зору не співпадає з Міковою, але тим паче нам немає сенсу прикидатися. І з плином часу я і досі маю розбіжності з іншими місцевими керівниками в деяких питаннях. Але я думаю, що надихає нас саме факт того, що в багатьох питаннях наші точки зору співпадають та  висловлюючись словами Міка про цю зустріч: вона переповнює нас надією та можливостями.