Розробка проекту середнього ремонту двохколійної ділянки протяжністю 50 км, страница 16

Для захисту від дії небезпечних та шкідливих виробничих факторів, працюючі повинні використовувати засоби індивідуального захисту. Робітники, пов'язані з рухом поїздів, бригадири колії та штучних споруд повинні бути одягнені в сигнальні жилети.  Машиністи колійних машин повинні забезпечуватися діелектричними рукавицями, а на машинах ВПО-3000 протишумними навушниками. Машиністи щебеневоочистних машин повинні бути забезпечені респіраторами і захисними окулярами на кожного машиніста. При використанні електрошпалопідбийок та іншого вібраційного інструменту повинні забезпечуватися віброзахисними рукавицями.

Засоби індивідуального захисту робочих повинні піддаватися періодичним контрольним оглядам та перевіркам в строки, встановлені нормативно-технічною документацією.

В кожній бригаді; на всіх колійних машинах та переїздах повинна знаходитись аптечка з інструкцією по наданню першої допомоги.

У разі нещасного випадку очевидець, працівник, який його виявив або сам потерпілий, повинні допомогти безпосередньому керівнику робіт (бригадиру, майстру) і вжити заходи для надання долікарняної допомоги. Цей керівник в свою чергу зобов'язаний терміново організувати надання медичної допомоги потерпілому та транспортуванню його до медичного закладу, а також повідомити про те, що сталося, начальника дистанції колії або КМС. Зберігати до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були в момент події, а також вжито заходів до недопущення подібних випадків. Одним з найважливіших положень з надання першої допомоги є її терміновість, тому кожен працівник підприємства повинен вміти надавати допомогу так само кваліфіковано, як і виконувати свої професійні обов'язки

На кожний нещасний випадок на виробництві складається акт за формою Н-1 в 6-ти примірниках.

6.3 Пожежна безпека.

Смуга відведення залізниць повинна постійно утримуватись у чистоті та систематично очищуватись від чагарників, побутових залишків, шпал, непридатних для подальшого використання та іншого горючого сміття. Пролита на колію горюча рідина повинна засипатися піском або видалятися за смугою за допомогою перекачування. При тимчасовому зберіганні на перегонах, станціях та колієзбиральних базах шпали та бруси повинні вкладатися в штабелі. Підштабельні місця та на території на відстані не менше 3 м повинні очищуватися до ґрунту від трав'яного покрову, горючого сміття та відходів, обкопуватися або оборюватися.

Штабелі шпал та брусів складаються паралельно колії на відстані не менше:

-  30 м від будівель та споруд;

-  10 м від колії організованого руху поїздів;

-  6 м від інших колій;

-  1,5 м висоти опори від вісі лінії електропередач або зв’язку. Вкладання шпал, брусів та інших горючих матеріалів на трасі кабелів, електропостачання, СЦБ та зв’язку не дозволяється.

Працівники залізничного транспорту у разі виявлення пожежі зобов’язані:

-  негайно повідомити про це по телефону у пожежну охорону та вжити заходів щодо виклику на місце пожежі керівника виробництва або іншої компетентної посадової особи;

-  вжити заходів до евакуації людей, гасіння пожежі та збереження матеріальних цінностей.

6.4 Охорона навколишнього середовища.

Джерелами забруднення атмосферного повітря є багаточисленні об’єкти, громадські споруди, рухомий склад. Це в першу чергу промивочно – прапарочні та дезинфекційно-промивочні станції, шпалопропиточні та щебеневі заводи, локомотивні та вагонні депо.

Найважливішим заходом по боротьбі з забрудненням атмосферного повітря шкідливими речовинами є зменшення їх, викидів у джерело утворення. Цьому служить механізація та автоматизація виробничих процесів, герметизація та вакуумнизація обладнання.

Санітарна охорона грунта захвачує баластну призму земляного полотна, територію станцій, промислових об’єктів та залізничних селищ.

Ґрунти забруднюються промисловим та побутовими відходами.

Серед профілактичних заходів по охороні ґрунтів важливе місце займає справність тари. У випадках аварійного розливу та розсіювання небезпечних хімічних вантажів велике значення має оперативне проведення заходів по їх нейтралізації.

Ефективність цих заходів залежить від повноти виявлення усіх видів розлитого або розсипаного вантажу.