Розробка проекту середнього ремонту двохколійної ділянки протяжністю 50 км, страница 14

          Відкриття перегону (колії) здійснюється за наказом поїзного диспетчера тільки після отримання повідомлення (письмового, по телефону або радіозв’язку) від начальника дистанції колії або уповноваженого ним працівника, відповідального за безпеку руху (за посадою не нижче шляхового майстра) про закінчення колійних робіт, про відсутність на перегоні господарчих поїздів, а також про відсутність інших перешкод для безпечного руху поїздів, незалежно від того, яке підприємство виконувало роботи.

          Місце виконання робіт огороджується згідно зі схемою наведеною на мал.2.

Мал.2 Схема огородження місць виконання робіт на одній з колії двоколійної ділянки.

6. Охорона праці.

6.1 Загальні положення.

Основним нормативним актом про охорону праці на підприємствах, незалежно від форми власності та видів їх діяльності є Закон України „Про охорону праці”.

Цей закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя та здоров’я у процесі трудової діяльності на належні, безпечні та здорові умови праці; регулює відносини між роботодавцем та працівником з питань безпеки гігієни праці та виробничого середовища; установлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Охорона праці – це система заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я та працездатності людини в процесі трудової діяльності.

Закон складається з 9 розділів та 44 статей:

1.  Загальні положення.

2.  Гарантії прав на охорону праці.

3.  Організація хорони праці.

4.  Стимулювання охорони праці.

5.  Нормативно – правові акти з охорони праці.

6.  Державне управління охороною праці.

7.  Державний нагляд та громадський контроль за охороною праці.

8.  Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.

9.  Прикінцеві положення.

Основними небезпечними та шкідливими виробничими факторами, що виконують при середньому ремонті колії являються:

1.  Наїзд рухомого складу на людей;

2.  Небезпека при виконанні вантажо – розвантажувальних робіт;

3.  Вплив шуму та вібрації на працівників.

4.  Запиленість.

5.  Відлітання металевих осколків при роботі ударних інструментів.

6.2 Безпечна організація робіт.

Для забезпечення безпечного та безперебійного руху поїздів всі елементи залізничної колії повинні знаходиться в постійно справному стані.

В цих умовах в колійному господарстві виконується система планово-попереджувальних робіт.

Планово-попереджувальні роботи верхньої будови колії включають такий вид  роботи, як середній ремонт колії. Середній ремонт колії виконується у "вікно" без припинення руху поїздів по сусідній колії і тому ця робота повинна виконуватися при хорошій організації праці, механізації важких робіт та виробничих процесів, проведення мір по покращенню умов праці, а також виконання всіх вимог нормативних актів по охороні праці.

До виконання колійних робіт з підвищеною небезпекою та до керування ними допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичне обстеження, увідний інструктаж, теоретичне навчання по охороні праці не менше 20 годин.

Перевірка знань по охороні праці проводиться разом з перевіркою знань по ПТЕ, інструкції по колу обов'язків та Уставу по дисципліні на роботах залізничного транспорту. Після перевірки знань проводиться первинний інструктаж на робочому місці та стажування, після чого робітник допускається до самостійної роботи.

Для забезпечення безпеки робочих, притягнених на час виконання середнього ремонту колії, керівник робіт проводить цільовий інструктаж перед початком робіт, про дію системи інформації "Людина на колії", яка направлена на посилення контролю за дотриманням правил робочими, які знаходяться на колії при наближенні та пропуску поїздів. Забезпечує організований прохід до місця робіт та назад, і забезпечує постійний нагляд за безпекою під час робіт.

Середній ремонт колії виконується в світлий час доби з використанням машин важкого типу. Керівництво роботами в "вікно" з використанням машин виконує робітник дистанції колії або КМС не нижче старшого колійного майстра або виконавця робіт. Керівник повинен забезпечити робітників необхідною кількістю справного колійного інструменту, механізмів, пристроїв, захисними засобами, спецодягом, спецвзуттям та сигнальними приладдями.