Розробка проекту середнього ремонту двохколійної ділянки протяжністю 50 км, страница 13

колійні

4

Мегафони

2

Кліщі рейкові

8

Апаратура зв’язку „Сигнал С” та „Сигнал Р” або телефонні апарати (компл.)

1

Вкладиші рейкові (компл.)

2

Радіостанції переносні

3

Струбцини для стискання накладок

2

Оптичні прибори ПРП

2

5. Безпека руху.

5.1 Безпека руху поїздів.

При виконанні великих за обсягом ремонтних та будівельних робіт у графіку руху поїздів мають передбачуватися „вікна” і враховуватися обмеження швидкості, зумовлені цими роботами.

        Про наступне закриття перегону на одноколійній ділянці, а на двоколійній і багатоколійній – однієї або декількох колій начальник дирекції залізничних перевезень не пізніше ніж за добу повідомляє відповідних керівників робіт.

        У дозволі на проведення робіт з закриттям перегону слід вказувати час, на який заплановано закриття перегону або окремої колії, та прізвище особи, що здійснює єдине керівництво цими роботами. Прізвище та посаду керівника робіт поїздний диспетчер забов’язаний повідомити черговим по станціях, що обмежують перегін. За наявністю відповідного дозволу закриття перегону (колії) до початку робіт або відкриття його після закінчення робіт оформлюється наказом поїзного диспетчера.

        Відміна „вікна” та відновлення руху поїздів згідно з чинним графіком проводиться за заявкою керівника робіт у „вікно”, що подається не пізніше ніж за три доби до початку „вікна”.

        Відміна наданого „вікна” і скорочення його тривалості можуть бути допущенні тільки у виняткових випадках особою, за розпорядженням якої дозволено „вікно”. Повідомлення про це повинно бути надане керівникові робіт не пізніше ніж за 12 годин до початку „вікна”.

        На час виконання робіт, які викликають перерви руху поїздів або для виконання яких у графіку руху передбачені „вікна”, дистанції сигналізації і зв’язку по заявці дистанції колії разом з керівником робіт зобов’язані встановити постійний зв’язок (по телефону або радіо) з поїзним диспетчером.

        Керівництво роботами у „вікно” із застосуванням спеціального самохідного рухомого складу та інших колійних машин повинен здійснювати працівник дистанції колії (колійної і машинної станції) за посадою не нижче шляхового майстра.

        Заявки на видачу попередження про роботи що виконуються у „вікно”, видаються за формою 1, якщо вимагається обмеження руху поїздів після „вікна”, і за формою 2 якщо таке не вимагається.

Перед закриттям перегону керівник робіт зобов’язаний подати черговому по станції, що обмежує перегін, та поїзному диспетчеру письмову заявку про послідовність відправлення на закритий перегін господарчих поїздів із вказівкою для кожного поїзду кілометра першої зупинки на закритому перегоні і станції, куди вони повинні повертатися після закінчення робіт.

З настанням часу початку робіт із закриттям перегону поїзний диспетчер повинен встановити, чи вільний він від поїздів, після чого дати наказ про закриття перегону черговим по станціям, що обмежують перегін та перевірку робіт.

          Забороняється починати роботи до отримання керівником робіт наказу поїзного диспетчера (письмового, по телефону або радіозв’язку) і до огородження місця робіт сигналами зупинки у відповідності з вимогами розділу 3 „Інструкції з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт”.

          Відправлення господарчих поїздів на перегін, закритий для ремонту колії, виконується за письмовим дозволом на бланку білого кольору з червоною смугою по діагоналі. Відповідно до заявки керівника робіт у дозволі зазначається місце (кілометр) початкової зупинки кожного поїзда на перегоні.

          Перший поїзд прямує зі встановленою швидкістю, наступний – не більше 20км/год. При цьому відстань між поїздами повинна бути не менше 1км. На місці зупинки кожного господарчого поїзда, що прямує слідом, повинен знаходитися сигналіст з переносним червоним сигналом зупинки.

          Після зупинки подальші пересування господарчих поїздів по перегону здійснюються за вказівкою керівника робіт.