Розробка проекту середнього ремонту двохколійної ділянки протяжністю 50 км, страница 4

S=                                                       (1)

де Q – річний об’єм робіт в кілометрах (розгорнута довжина колії).

Т – кількість робочих днів

 - резерв часу на не передбачувану втрату часу (непогода, перебої у постачанні матеріалів, не надання та зриви „вікон”)приймаються 0,1Т.

S=                                                         (2)

Строки виконання робіт задані у вихідних даних у вигляді дат початку і закінчення робіт. По календарю визначаю кількість робочих днів у заданому відрізку часу. Розрахунки виконую в табличній формі.

Таблиця №1

Найменування місяця

Кількість днів

календарних

Вихідних та святкових

робочих

Квітень

29

8

21

Травень

31

11

20

Червень

30

8

22

Липень

31

8

23

Серпень

31

10

21

Продовження таблиці №1

Вересень

30

8

22

Жовтень

31

8

23

2.2 Визначення довжини фронту робіт в „вікно”.

Довжина фронту робіт у „вікно” визначається по формулі:

                                                      (3)

де n – періодичність надання „вікон”, а саме кількість днів, у ході яких „вікно” надається 1раз.

n=2

Отримане значення округляємо до числа кратне 25 і приймаємо його як фронт робіт.

На основі вихідних даних та по довжині фронту робіт підбираю ТТП і використовую його для складання робочого технологічного процесу(РТП)

ТТП № 11

2.3 Схема формування і розрахунок довжини робочих поїздів.

Вибираю схему формування робочих поїздів на станції і на перегоні.

1.Поїзд - ЩОМД

2.Поїзд – хопер-дозаторна вертушка

3.Поїзд – Обробний

Визначаю довжину першого поїзда

                                           (4)

де  - довжина машини ЩОМ – 52,4м

 - довжина пасажирських вагонів – 24,5м

 - довжина локомотива 2ТЭ – 116 – 36,3м

Визначаємо довжину хопер – до заторної вертушки

                                  (5)

де  - довжина хопер – дозатора – 10,9м.

nх-д – кількість хопер-дозаторів.

 - довжина пасажирського вагона – 24,5м.

                                                   (6)

де  -об’єм щебеня, який необхідно вивантажити на фронті робіт у „вікно”.

 - об’єм кузова хопер-дозатора – 41,0м3

                                   (7)

3

Визначаємо довжину обробного поїзду.

                                             (8)

де  - довжина машини ВПО-3000 – 27,7м.

Визначаємо суму довжин всіх робочих поїздів.

Для формування робочих поїздів при корисній довжині станційних колій 1050м, необхідно 1 станційна колія.

2.4 Визначення поправочних коефіцієнтів.

Поправочні коефіцієнти враховують перехід у робочій зоні, фізіологічний відпочинок, пропуск поїздів. Вони визначаються по формулі:

                                                              (9)

де  - тривалість робочого дня – 480хв.

 - втрати робочого часу.

                                                      (10)

де  - час на переходи у робочій зоні – 15хв/день.

 - час на відпочинок – 30хв/день.

 - час на пропуск поїздів.

 (11)

де  - кількість поїздів відповідно вантажних, пасажирських та моторвагонних

 - норма часу на пропуск поїздів по ремонтує мій колії.

 - теж по сусідній колії.

Норми часу беремо по таблиці 4.1 по таблиці Тихомиров ст.186 в залежності від виду огородження місця робіт.

Визначаємо наступні поправочні коефіцієнти:

 - для підготовки робіт огороджених сигналами зупинки з пропуском поїздів без зниження швидкості.

 - для основних робіт у „вікно”, які виконуються з закриттям перегону.

 - для основних робіт після „вікна” і обробних, які огороджуються сигналами зменшення швидкості.

 - для робіт на базі. Цей коефіцієнт беремо без розрахунку згідно ТТП, =1,08

Визначаємо

                                 

                                    

                               

Визначаємо