Розробка проекту середнього ремонту двохколійної ділянки протяжністю 50 км, страница 7

3.1 Техніко-економічне порівняння варіантів організацій робіт.

Порівняємо два варіанти:

1-й варіант – середній ремонт з застосуванням для виправлення колії у „вікно” машини ВПО – 3000

2-й варіант – середній ремонт з застосуванням для виправлення колії у „вікно” машини ВПР – 1200

Варіанти будемо порівнювати по слідуючим техніко-економічним показникам:

1) продуктивність праці

2) Енергооснащеність

3) Механоооснащеність

1.Для того щоб оцінити продуктивність праці, визначаємо кількість робочих, зайнятих на колійних роботах по варіантах.

          Технічна норма часу на виправлення 1км колії машиною ВПО – 3000 складає 34хвил. Визначаємо час у хвилинах, за яке машина ВПР – 1200 зробить виправку 1км колії. Продуктивність ВПР – 1200 складає 1200 шп/годин. На один кілометр колії лежить у середньому 1872 шпали. Складаємо пропорцію:

  1200 шпал – 60 хвилин

  1872шпали – Х хвилин

  Х = 94 хвилини

Кількість ВПР – 1200, котра може замінити ВПО – 3000 складає: 94:34 = 2,8-3 машини.

          На машині ВПО – 3000 працює 7 машиністів, на ВПР – 1200 – 3 машиністи. Для роботи 3-х машин ВПР – 1200 необхідно 3×3 = 9 машиністів.

          Збільшення кількості робочих у другому варіанті складає: 9-7=2 чоловіка.

          Кількість робочих у варіанті 1 складає  у відповідності з виробничим складом КМС по ТТП. Кількість робочих у варіанті 2 складає =+2

=174 чол.

=176 чол.

Продуктивність праці робочих КМС визначаємо по формулі:

                                                       (23)

де  - визначаємо в 1.1

У варіанті 1                                   (24)

У варіанті 2                                  (25)

2. Визначаємо енергооснащеність.

          Показник енергооснащеності визначається кількістю енергії у кВт, яка приходиться на робочого.

                                                 (26)

де Э – витрати енергії у кВт

Потужність колійних машин визначаємо по таблиці (Волков 1990р.), (додаток 4 стор.167).

Розрахунок виконуємо в табличній формі.

Таблиця 3

Найменування машин

Потужність кВт

Кількість машин

Витрати енергії

Варіант 1

Варіант 2

1

2

3

4

5

ЩОМ

433,6

1

433,6

433,6

Продовження таблиці 3

ДГКУ

169

1

169

169

Стріловий кран

110,2

1

110,2

110,2

ВПО-3000

220,5

1

220,5

--

ВПР-1200

176,4

3

--

529

Разом:                                                                          Э1=933,3             Э2=1241,8

                                        (27)

                                       (28)

3. Визначаємо механооснащеність.

        Показник механооснащеності визначається вартістю машин у гривнах, яка приходиться на 1-го робочого.

                                                    (29)

де  - вартість машин у гривнах

          У варіанті вартість машин визначаємо по таблиці 1 додаток 1 Волков 1990р.

Розрахунок виконуємо в табличній формі.

Таблиця 4

Найменування машин

Вартість

грн..

Кількість машин

Вартість машин

Варіант 1

Варіант 2

1

2

3

4

5

ЩОМ

327000

1

327000

327000

ДГКУ

39300

1

39300

39300

Стріловий кран

6000

1

6000

6000

Продовження таблиці 4

ВПО-3000

119500

1

119500

--

ВПР-1200

247500

3

--

742500

Разом:                                                                               

                                            (30)

                                           (31)

          Складаємо зведену таблицю техніко-економічних показників по наступній формі: