Розробка проекту середнього ремонту двохколійної ділянки протяжністю 50 км, страница 5

                                   

                                   

                               

Визначаємо

                                    

                                     

                                

2.5 Визначення тривалості „вікна”.

Необхідна тривалість „вікна” визначається по формулі:

                                                      (12)

де  - час необхідний для розгортання робіт

 - час на виконання основної роботи – шихтовка колії

 - час необхідний для розгортання робіт

Складаємо технологічну схему основних робіт у „вікно”.

Час розгортання робіт

                                         (13)

де  - час на оформлення закриття перегону, пробіг першої машини до місця робіт, при тепловозній тязі =11хвилин

 - час для зарядки ЩОМ-15хвилин

 - час між початком очищення щебеню та початком зміни непридатних шпал

                                             (14)

де  - ділянка колії, котра повинна очистити ЩОМ, щоб в роботу вступила бригада по розболчуванню стиків (по умовам техніки безпеки – 50м)

 - норма часу на очистку 1п.м. колії(хвилин) ЩОМ – 39,6хвилин

=0,05×39,6×1,17=2,31хвилин

 - час між початком зміни шпал та виправкою колії

 - час між початком виправлення та початком рихтування колії

                                                (15)

де  - технічна норма часу на рихтування 1м. Колії 1,92чол\хв

 - кількість монтерів колії на рихтуванні – 22чол.

 - 50м.

Час рихтування колії на всій довжині фронту робіт в „вікно” визначаємо по формулі:

                                       (16)

де  - довжина колії, яку необхідно відрихтувати в „вікно”

Час між закінченням рихтування та вивантаженням щебеню:

                                              (17)

де  - швидкість вивантаженню щебеню – 50 м\хвил

 - інтервал часу між закінченням вивантаженням щебеню та виправлення колії машиною ВПО – 3000

                  (18)

де  - технічна норма часу на виправлення 1м колії=0,034хвил

де  - час на розрядку машини ВПО – 3000 та оформлення відкриття перегону – 10хвил

                                                 (19)

Визначаємо тривалість „вікна”

Приймаємо Тв=3год.50хвилин.

2.6 Визначення об’єму і витрат праці за допомогою обчислювальної техніки.

Об’єм робіт і затрати праці визначаю на довжину фронту робіт у „вікно”. Попередньо об’ємний коефіцієнт.

К=                                                        (20)

К==0,98

2.7 Визначення складу і структури КМС.

Визначаю потребу монтерів колії на виконання підготовчих, основних і обробних робіт.

А=                                                                 (21)

де  - підсумок графи 7 по підготовчим, основним та обробним роботам без обліку затрат праці машиністів.

Т – тривалість робочої зміни 480хвилин

n – періодичність надання „вікон”.

Витрати праці машиністів визначаю окремо по видам робіт.

Робота на базі

Робота 1,2                                2 машиніста                             2×10×0,98=19,6 чол.хв.

Робота 5                                   2 машиніста                           2×50×0,98=98 чол.хв.

Робота 6                                   2 машиніста                           2×37×0,98=72,52 чол.хв.

Підготовчі роботи.

Робота 1                                  2 машиніста                            2×60×0,98=117,6 чол.хв.

Основні роботи в „вікно”.

Робота 8,9,10                           5 машиністів                          5×100×0,98=490 чол.хв.

Робота 12                                 1 машиніст                             1×70×0,98=68,6 чол.хв.

Робота 15                                 2 машиніста                           2×145×0,98=284,2 чол.хв.

Робота 16                                 7 машиністів                         7×58×0,98=397,88 чол.хв.

Основні роботи після „вікна”.

Робота 1                                   2 машиніста                          2×68×0,98=133,28 чол.хв.

Обробні роботи.

Робота 1                                   2 машиніста                             2×5×0,98=9,8 чол.хв.