Розробка проекту середнього ремонту двохколійної ділянки протяжністю 50 км, страница 3

Розміри поправок визначають по нахилам проектної лінії. Величину нахилу устанавлюють ділянки різниці ординат у суміжних точках перелому на відстані між цими точками, яке вираженя у ділянці. Отримане значення повинно бути обов`язково цілим.

Знак нахилу при приєднанні плюс, а при спуску мінус. Коли величини нахилів знайдені, по ним визначають розміри поправок у розрахункові стріли для кожного перелому проектної лінії. Загальна поправка у точці перелому проектної лінії дорівнює алгебраїчній різниці значень нахилів наступної та попередньої ділянок проектної лінії.

Сума усіх поправок повинна бути завжди дорівнювати нулю, інакше порушується рівність сум проектних та натуральних стріл.

Загальні поправки виписують у відповідну графу графіку полуздвигів, а потім в гр. 7 . Загальні поправки завжди виявляються значних розмірів, тому їх приходиться розподіляти на ряд точок симетрично по обидва боки від точки перелому. Таке розподілення робиться у гр. 8. Гр. 9 заповнюється даними з гр. 3 з урахуванням розподілення поправок гр. 8.

По даним гр. 9 будують графік проектних стріл.

Гр. 11, 12, 13 заповнюють так же, як і гр. 4, 5, 6. У гр. 14 вписують проектні здвиги, які дорівнюють подвоєнним полуздвигам, тобто подвоєнним даним гр. 13.

1.5 Рейко-шпально-баластна карта.

Рейко-шпально-баластна карта заповнюється на основі таблиці 5 „Верхня будова колії”.

В рядку кілометри записують номера кілометрів, а над ними найменування станцій.

В рядку „Серії ведучих локомотивів” вказують серії локомотивів, відповідно до наказу начальника залізниці, які експлуатуються на даній ділянці.

„Встановлена швидкість” – показується максимально допустима на ділянці швидкість пасажирських (чисельник) і вантажних (знаменник) поїздів.

„Вантажонапруженість” – визначають поділом вантажообігу на розвернуту довжину у кілометрах кожного напрямку.

„Пропущений тоннаж” – визначають підсумком щорічної вантажної напруженості за час роботи рейок у колії.

Рейки:

Тип рейок – зафарбовують фарбою, колір якої відповідає даному типу рейок: рожевий Р-75; червоний Р-65; синій Р-50; фіолетовий Р-43. Лінією чорного кольору показують: рейки довжиною 25м без термічної обробки – однією тонкою прямою горизонтальною лінією, з термічною обробкою – однією хвилястою лінією; безстикова колія із рейок без термічної обробки – двома тонкими прямими горизонтальними лініями; теж з термічної обробкою – двома хвилястими лініями.

„Завод виготовлювач і рік вкладання” – початкова буква означає назву металургійного комбінату або заводу: А – Азовсталь, К – Кузнецький, Т – Тагільський, Д – Дніпропетровський. Рік укладання вказують двома останніми цифрами року.

Число замінених в поодиноких випадках гостро дефектних і дефектних рейок показують у вигляді дробу: в чисельнику – дані за звітний рік, в знаменнику – дані з початку експлуатації рейок цього типу і рік укладання.

„Приведений знос” – зафарбовують чорною фарбою на величину в залежності від зносу (до 3мм, до 6мм, до 9мм, >9мм).

„Проміжні скріплення” – вказують тип рейок скріплень, який відрізняється від костильного скріплення для дерев’яних шпал і роздільного клемно-болтового скріплення (КБ) для залізобетонних.

Шпали:

У рядку „епюра шпал” зафарбовують фарбою, яка відповідає епюрі шпал: червоним - > 1840 шпал/км, синім - >1840, зеленим – 1600, жовтим – 1440, чорним < 1440.

          Баласт:

          У рядку „Рід та товщина баластного шару” і забрудненість баласту (у відсотках) показують масштабними графіками певного кольору. Червоною фарбою щебінь, білим відсутність баласту.

          Ремонт колії – зафарбовують фарбою яка відповідає кольору ремонту: червоний – реконструкція, синім – капітальний ремонт, зелений – середній ремонт, чорний – КОР, коричневий – заміна рейок рейок новими, жовтий – заміна рейок старопридатними.

2. Організація робіт.

2.1 Розрахунок добової продуктивності КМС.

Добову продуктивність КМС визначаю у відповідності з заданими об’єми робіт із строками їх виконання по формулі: