Організація обслуговування устаткування і систем газопостачання села Основинці (протяжність газопроводів: середнього тиску 2,12 км, низького тиску 6,202 км), страница 8

Видача і здача наряду-допуску, після закінчення робіт, реєструється в журналах (див. додаток 1).


б) оформити акт на виключення газифікованих опалювальних приладів

 Акт видається управлінням по експлуатації газового господарства. Акт на виключення газифікованих опалювальних приладів в житлових будинках затверджується майстром та слюсарем.

В акті повинно вказуватись вулиця по якій буде відбуватися виключення газифікованих опалювальних приладів, прізвище, ім`я та по батькові володаря, марка заводу-виготовлювача, рік випуску, державний номер, підпис та дата виключення.

Комунальній технічній комісії пред’явлений закінчений будівництвом індивідуальне опалення квартири, збудований  згідно з дозволом  на виконання будівельно-монтажних робіт. Оглядом об’єкта встановлено, що будівельно-монтажні роботи виконані згідно з проектом. Цей акт є підставою відключення квартири від системи опалення житлових будинків (див. додаток 2).

2.4. Організація експлуатації газопроводів і споруд на них

а)  опис маршрутної карти газопроводу і споруд на них по перевулку Вільшанський

Для проведення постійного нагляду за діючими газопроводами та обладнанням на них, за кожною бригадою обхідників закріплена ділянка газопроводу, за обслуговування якої вони несуть відповідальність. Робітникам-обхідникам підземних газопроводів видається під розписку маршрутна карта.

На маршрутній карті по перевулку Вільшанський нанесена схема траси газопроводу низького та середнього тиску з прив’язками до будівель, вводи в житлові будинки. Газопровід прокладені по правій стороні на відстані 6 м від забудови.

На маршрутній карті нанесені всі будівлі та споруди із зазначенням підвалів, колодязів та камер інших підземних інженерних комунікацій, контрольні трубки, контрольні провідники та інші інженерні споруди, які розташовані на відстані 50 м. по обидві сторони від осі газопроводу, які підлягають перевірці на загазованість.

На маршрутній карті зазначені водопровідні колодязі з прив’язками до житлових будинків, вказується загальна протяжність газопроводу, кількість перевірених колодязів та інших споруд. Всі зміни, які відбулися в процесі експлуатації газопроводу заносяться до маршрутної карти. Для кожної маршрутної карти проводиться розрахунок люд/год на її виконання за 1 умовну одиницю приймаємо норму часу для перевірки на загазованість одного колодязя. Трудомісткість на всіх працівників визначається відношенням кількості споруд до одиниці виміру і добутку трудомісткості на одну людину.

Маршрутна карта газопроводу низького та середнього тиску по перевулку Вільшанський вказана на графічній частині аркуш 1.

Власники суміжних комунікацій, прокладених на відстані до 50 м. по обидва боки по осі газопроводу зобов’язані забезпечити своєчасну очистку кришок колодязів від забруднення, снігу та льоду, для перевірки їх на загазованість.

Власники будівель несуть відповідальність за справність ущільнення вводів і випусків підземних інженерних комунікацій в підвали, в стані який би забезпечив їх перевірку на загазованість. (див. графічну частину аркуш 1)

б) періодичність обслуговування систем газопостачання природним і зрідженим газом

Розподільчі газопроводи і дворові вводи:

· профілактичне обслуговування шляхом обходу газопроводів середнього і високого тиску, які знаходяться в межах забудованої частини міста, іншого населеного пункту не рідше одного разу в чотири дні;

•  у межах незабудованої частини міста, населеного пункту, а також трубопроводи, які знаходяться між селищами, "не рідше одного разу в сім днів";

•  профілактичне обслуговування шляхом обходу газопроводів низького тиску не рідше двох разів у місяць;

•  перевірка на загазованість, розміщених у зоні газопроводів до 15 м в обидва боки газових колодязів, підвалів будинків, водо­провідних, каналізаційних та інших колодязів "при обході підземних газопроводів".