Організація обслуговування устаткування і систем газопостачання села Основинці (протяжність газопроводів: середнього тиску 2,12 км, низького тиску 6,202 км), страница 11

Оцінка герметичності газопроводів проводиться відповідно таблиці 2.2.

Таблиця 2.2. – Оцінка герметичності газопроводів

Випадки витоків газу,

 які відбулися з початку експлуатації

Оцінка в балах, А1

Більше 2

1

Від одного до 2

2

1

3

0

4

Визначаємо кількість випадків витікання газу і в балах визначаємо оцінку герметичності.

Згідно з завданням на обстежуючій  нами ділянці кількість випадків витікання газу становить 2. Отже оцінка в балах А1=2 бала.

б) визначення стану ізоляційного покриття

Надтрасове визначення стану ізоляційного захисного покриття  здійснюється приладами АНПІ, ІМП, високочутливим трасошукачем типу ВТР, ТПК тощо.

Залежно від кількості виявлених на кожних 100 метрів газопроводу місць пошкоджень ізоляції проводиться оцінка в балах стану ізоляційного покриття.

Таблиця 2.3. – Оцінка стану ізоляційного захисного покриття

Кількість місць пошкодження ізоляції, виявлених приладами при перевірці газопроводу

Оцінка на кожній стометровій ділянці в балах, А2

0 – 1

4

2 – 3

3

4 – 8

2

Більше 8

1

Загальну оцінку стану ізолюючого покриття в залежності від кількості порушень на даній ділянці визначаю за формулою:

                                       А2=                                                               (2.1)

де аі – оцінка в балах по кожній обстежуваній ділянці;

 n – кількість стометрових ділянок.

Згідно завдання кількість виявлених місць пошкодження ізоляції на першій ділянці становить 3 шт, на другій і третій ділянці становить по 1 шт., на четвертій ділянці становить 4 шт, а на п`ятій ділянці становить 2 шт.

                             А2=

Отже, оцінка в балах становить А2=3бали. Тому стан ізоляційного покриття, згідно таблиці 2.3, задовільний.

в) визначення корозійного стану зовнішньої металевої поверхні

Визначення корозійного стану зовнішньої поверхні газопроводу виконується при шурфовому огляді. В залежності від виду корозійного порушення визначаю степінь корозії (незначна, сильна чи дуже сильна корозія).

Згідно завдання на обстежуваній ділянці виявлено корозію язвами-кавернами, яка відноситься   до сильної корозії.  В актах огляду  слід відображати ступінь корозії металу труби, який відображається у відповідності з таблицею 2.4.

Таблиця 2.4. – Оцінка корозійного стану зовнішньої поверхні

газопроводу

Стан металу труби

Оцінка в балах, А3

Більше 50% оглянутих місць мають сильну і дуже сильну корозію труби

1

Менше 50% оглянутих місць мають сильну і дуже сильну корозію труби

2

Незначна корозія

3

Корозія відсутня

4

Отже, на обстежуваній ділянці виявлено крапкову корозію, тому оцінка в балах А3= 2 бала.

г) визначення якості зварних стиків

Перевірка якості зварних стиків виконується на ділянках газопроводу, де при перевірці на герметичність газопроводу встановлено, що місцем витікання є неякісний стик, або в процесі експлуатації спостерігається випадки розриву зварних стиків. По обидва боки від кожного дефектного зварного стику перевіряється на одному суміжному зварному стику гама – або рентгенографією.

Якщо загазованість в значних свердловинах не виявлено, то стики вважаються придатними.

Оцінка якості зварних стиків визначається в балах відповідно до   таблиці 2.5.

Таблиця 2.5. – Оцінка якості зварних стиків

Якість зварних стиків

Оцінка в балах, А4

50% і більше стиків, перевірених гама або рентгенографією, визнані непридатними

1

Те саме менше 50%

2

Стики придатні

3

Згідно з завданням  на ділянці по результатам обстеження виявлено, що стики придатні. Отже оцінка в балах А4=3бал.