Організація обслуговування устаткування і систем газопостачання села Основинці (протяжність газопроводів: середнього тиску 2,12 км, низького тиску 6,202 км), страница 13

                                                 L = 15 Dу                                                                             (2.4)

L = 15*0,5=7,5 м

2.7 Розрахунок балансової схеми

Балансова схема показує скільки газу надходить до споживачів і на які потреби він використовується. Розрізняють такі витрати газу:

• розрахункові годинні виграти газу, м3/год;

• максимально годинні витрати на опалення, м3/год;

• виграти на вентиляцію, м /год;

• витрати на гаряче водопостачання, м3/год;

• втрати на нещільності q1;

• дійсні втрати q2;

• невраховані мінімальні втрати q3;

• втрати в ГРП q4.

Втрати на нещільності визначають залежно від типу газо­проводу:

• дворові та внутрішньоквартальні газопроводи низького тиску             q1= 0,0001 м3/год;

• вуличні мережі низького тиску q1 = 0,0003 м3/год;

• газопроводи середнього і високого тиску q1 = 0,0048 м3/год.

     Дійсні   втрати   визначають   залежно   від   типу   газового обладнання, яке встановлено в будинках:

• старого типу q2 = 0,018 м3/год;

• з водонагрівачами q2= 0,0175 м3/год.

Невраховані втрати визначають залежно від типу газового обладнання, яке встановлено в будинку:

• плита   газова   і   централізоване   гаряче   водопостачання q3 = 0,0008;

• плита газова q3 = 0,003 м3/год;

• плита газова і ВПГ q3= 0,014 м3/год.

Втрати в ГРП приймаємо q4=0,6м3/год.

Розрахункові годинні витратигазу визначаємо за сумою номі­нальних витрат приладами з урахуванням коефіцієнта одночасності:

                                       Vmax  м3/год                                   (2.5)

де k0- коефіцієнт одночасності;

qном  - витрата газу приладами, м3/год;

qном - ВПГ = 2,1 м3/год;

qном - ПГ-4 = 1,08 м3/год;

qном - АОГВ 7,5 С = 0,9 м3/год.

пі - кількість встановлених однакових приладів.

Максимально годинні витрати на опалення:

                             Vp.on м3/год                                    (2.6)

де q0 - показник максимального теплового потоку;

F - площа будинку;

k1 - коефіцієнт, який враховує тепловий потік на опалення житлового будинку k1 = 0,25;

Qнр -  нижча теплота згорання газу, Мдж/м3 (згідно з завданням);

 h - ККД,  h=0,8-0,85%.

        Витрати на вентиляцію:

                       Vр.в м3/год,                                         (2.7)

де к2- коефіцієнт, який враховує тепловий потік на вентиляцію к2 =0,6.

        Витрати на гаряче водопостачання:

Vр.гв, м3/год,                                      (2.8)

де qh- питомийпоказник середнього теплового потоку qh= 247 Вт.

п - кількість жителів (приймаємо чотири особи на одну квартиру)

Всі розрахунки вношу до таблиці 2.7 [   ]

2.8 Обов’язки абонентів по безпечному

користуванню газовими приладами

Особи, які користуються газовими приладами і апаратами зобов’язані:

- пройти інструктаж в технічному кабінеті газового господарства;

- забезпечити збереження  і утримання в чистоті газового обладнання;

- слідкувати за нормальною роботою газового обладнання, димоходів  і вентиляції, перевіряти тягу перед включенням та під час роботи газових приладів з відводом продуктів згорання в димоходи та періодично очищати від сміття димоходи;

- після закінчення використання газу перекривати крани на газових приладах і перед ними;

- при несправності газового обладнання викликати працівників газового господарства;

- при появі в приміщенні запаху газу негайно припинити користування газовими приладами, перекрити кран до приладів і на приладах, відчинити вікна і кватирки, викликати аварійну службу; не запалювати вогню, не палити, не вмикати і не вимикати електроосвітлення і електроприлади, не користуватися електродзвінками;

- перед входом в підвали перед вмиканням світла або запаленням вогню переконатись в відсутності запаху газу;

- при виявленні запаху газу в підвалах і на подвір’ї, на вулиці необхідно: повідомити аварійну службу по телефону 04, вжити заходів для виведення людей загазованого середовища, запобігати вмиканню і вимиканню електроосвітлення, а також відкритого вогню, до прибуття аварійної служби організувати провітрювання приміщення;