Організація обслуговування устаткування і систем газопостачання села Основинці (протяжність газопроводів: середнього тиску 2,12 км, низького тиску 6,202 км), страница 6

Після|потім| внесення до топки запальника|, що горить, і при достатньому тиску|тисненні| газу, а при дуттєвих| пальниках і необхідному тиску|тисненні| повітря, поволі|повільно| відкривають|відчиняють| регулювальну засувку або кран у|біля,в| запалюваному пальнику. Коли газ на пальнику зажевріє,  починають|розпочинають,зачинають| поступово відкривати|відчиняти| заслінку або засувку на повітропроводі дуття, і до пальника помалу|потроху| подається повітря. Якщо пальник інжекційний, то при поступовому збільшенні подачі газу регулювальною засувкою регулюють легко-регулювальною шайбою підсос  повітря.

Якщо газ при розжиге| не запалав або горіння, що почалося|розпочинало,зачинало|, припинилося, слід негайно ж перекрити|перекривати| доступ газу до пальників і починати|розпочинати,зачинати| розжиг| звичайним|звичним| порядком|ладом|  після|потім| ретельної повторної| ветиляції| топки|багнисті|.

У такий спосіб|в такий спосіб| послідовно запалюють всі пальники агрегату. Регулювання подачі газу і повітря треба вести плавно, не поспішаючи|квапитися|, оскільки|тому що| різка зміна кількості і їх пропорції може викликати|спричиняти| небезпечні порушення процесу горіння, а також викид полум'я і опіки.

При регулюванні для підвищення теплового навантаження газових горєлок| спочатку збільшують подачу газу, а потім додають кількість повітря; при зменшенні навантаження слід спочатку зменшити підведення повітря, а потім прикрити подачу газу. [  ]

2.3. Приєднання новозбудованого

газопроводу до діючого високого та середнього тиску за допомогою

механізму МВГ-90

На базі вдосконалення раніше відомих конструкцій розроблений механізм МВГ-09. Для полегшення транспортування і монтажу механізм виконаний з|із| двох роз'ємних частин|часток| (камери з|із| електродвигуном і| редуктора), які з'єднуються між собою муфтою і фланцями. Живлення|харчування| електроенергією здійснюється від електрогенератора аварійно-ремонтної або ремонтної машини, до щита якого механізм підключається за допомогою кабелю. Механізм має привід від електродвигуна у вибухозахищеному виконанні та автоматичну подачу фрези в робочому режимі при різанні.

Велике значення при використанні цього механізму має строгість|суворість| дотримання умов перпендикулярності|перпендикуляра| пересічних осей газопроводу, що діє та сполучного патрубка. Недотримання цієї умови викликає|спричиняє| нерівномірність розподілу навантаження на ріжучі кромки фрези і може привести до її поломки під час роботи. Тому при приварюванні сполучного патрубка до газопроводу його установлюють| на центруючий шаблон (мал. 1, а). Спочатку в центрі вирізуваного|вирізати| отвору приварюють втулку 2 з|із| внутрішнім різьбленням. На втулку щільно надягають|надівають| нижній кінець трубки|люльки| шаблону 5, потім на обичайку шаблону встановлюють патрубок 3. Після|потім| прихвата сполучного патрубка шаблон виймають, у втулку вкручують шпильку 8 (мал.1, б), яка служить спочатку для центрівки|центрування| фрези, а надалі для утримування фрезою вирізаної частини|частки| стінки труби|труба-конденсатора|.

                       

Мал. 1. Основні роботи| по приєднанню|відгалуджень| за допомогою|механізму| МВГ-90.

а –  установка сполучного патрубка за шаблоном; б –  установка фрези; в – установка заглушки. 1 – діючий газопровід; 2 – втулка; 3 – патрубок сполучний з|із| відгалуженням;      4 – муфта для приєднання фланця; 5 –  шаблон; 6 –  фреза; 7 –  вал; 8 –  шпилька;            9 –  заглушка; 10 –  кільце еластичне.

Після|потім| приварювання сполучного патрубка його відведення|відвід| стикуються| і зварюється з|із| приєднуваним відгалудженням газопроводу. Верхня частина|частка| сполучного патрубка (див. мал. 1, в) має муфту 4 з|із| внутрішнім і зовнішнім різьбленням. На зовнішнє різьблення навертають інвентарний фланець, який після|потім| закінчення робіт знімається. У сполучний патрубок заливають машинне масло|мастило,олію| вище за верх труби|труба-конденсатора| діючого газопроводу на 2–3 мм. Часто поломка або заїдання фрези відбувається|походить| тому, що забувають залити масло|мастило,олію|.