Організація обслуговування устаткування і систем газопостачання села Основинці (протяжність газопроводів: середнього тиску 2,12 км, низького тиску 6,202 км), страница 10

• профілактичне обслуговування шляхом обходу трубопроводів всіх тисків один раз у два дні;

• не забудованої частини один раз у чотири дні;

• огляд запірної арматури підземних газопроводів один раз у 10 днів;

• наземних газопроводів один раз у рік;

• профілактичне обслуговування внутрішньобудинкового газо­проводу один раз у місяць;

•  попереджувальна перевірка ГРП два рази у день;

•  дворові газопроводи один раз у три роки;

• планово попереджувальний ремонт запірної арматури в колодязях один раз у три роки;

• планово попереджувальний ремонт вводів у будинки один раз у два роки;

• планово попереджувальний ремонт запірної арматури назем­них газопроводів один раз у п'ять років;

• буровий огляд або приладний метод контролю за станом щільностей газопроводів один раз у три роки;

· шурфовий або приладний метод перевірки стану ізоляції газопроводів один раз у п'ять років.

в) графік обслуговування закріпленої ділянки газопроводу

Нині застосовується сумісне обслуговування трас підземних газопроводів і газорегуляторних пунктів ГРП. Аналізуючи маршрути обходу підземних газопроводів і ГРП, було встановлено, що обхідники підземних газопроводів, обслуговуючи газопровід середнього тиску, в усіх випадках ідуть від одного ГРП до іншого, не заходячи в нього, і так по всьому маршруту, а обхідники ГРП ідуть від одного ГРП до іншого по трасі газопроводу середнього тиску ту саму відстань, і не ведуть ніяких робіт з його перевірки. Сумісне обслуговування газових мереж і ГРП дало можливість встановити паралельність у роботі, раціональніше використовувати робочий час, а також підвищити класифікацію робітників. Обслуговувальна ділянка газового господарства розділена на чотири маршрути, на кожен з маршрутів складається денне завдання. На основі денних завдань складаються місцеві графіки обслуговування. Перший маршрут включає вуличні газопроводи низького тиску із вводами до житлових будинків та інших обєктів. Другий та третій маршрути включає газопроводи середнього та низького тиску із вводами до житлових будинків та іншими обєктами. А четвертий маршрут включає газопроводі середнього тиску із спорудами на них, зокрема ГРП та іншими - вуличними газопроводами низького тиску із вводами до житлових будинків та іншими об'єктами.

За сумісного обходу газопроводів і ГРП підвищується якість обслуговування, збільшується об'єм робіт кожним працівником. Так газопроводи-вводи в житлові будинки обслуговуються два рази в місяць, а не один. Середнього тиску - через три або через два дні, при нормі один раз у чотири дні. Наявність ремонтних днів дозволяє ланці виконувати маленький ремонт споруд на закріпленій ділянці. [   ]

Графік обслу­говування закріпленої ділянки газового господарства зображений на графічній частині аркуша 2.

2.5. Оцінка технічного стану газопроводу

Технічний стан підземних газопроводів являється одним із основних факторів, який забезпечує надійну та безпечну експлуатацію. Особливо важливим є визначення технічного стану газопроводів із закінченим терміном експлуатації, до основних критеріїв, які визначають технічний стан газопроводів відносяться:

- герметичність газопроводів;

- стан ізоляційного  покриття;

- корозійний стан зовнішньої металевої поверхні;

- якість зварних стиків;

- небезпека корозії блукаючими струмами;

- наявність або відсутність електрохімічного захисту.

а) оцінка герметичності газопроводу

Перевірка герметичності газопроводів повинна виконуватись згідно з «Правилами безпеки систем газопостачання України», затвердженим  наказом Держнаглядохоронпраці України 01.10.97р. № 254, зареєстрованими Міністерством юстиції України 15.05.98р. за № 318.

Перевірка герметичності газопроводів проводиться за допомогою високочутливих газоіндикаторів з чутливістю не менше 0,001% («Універсал», «Варіотек», лазерні прилади тощо). При визначенні стану герметичності газопроводів повинні враховуватись тільки витікання газу, які пов’язані з корозією металу труб, розкриттям або розривом зварних стиків, виявлених у період експлуатації.