Організація обслуговування устаткування і систем газопостачання села Основинці (протяжність газопроводів: середнього тиску 2,12 км, низького тиску 6,202 км), страница 15

Для надання першої допомоги необхідно: вивести потерпілого на свіже повітря, розстебнути одяг, що стискає подих, дати понюхати нашатирний спирт, тепло вкрити, але не давати заснути й викликати лікаря. У випадку відсутності подиху негайно винести потерпілого в тепле приміщення зі свіжим повітрям і робити штучне дихання, не припиняючи його до приїзду лікаря. [   ]


4. Питання екологічної безпеки при

обслуговуванні систем газопостачання

 Для того, щоб забезпечити охорону навколишнього середовища, проект повинен пройти екологічну експертизу. При прийманні закінчених будівництвом об’єктів газифікації в експлуатацію, до складу приймальної комісії входять представник організації з охорони навколишнього середовища.

Для захисту споживачів від можливого перевищення тиску газу в ГРП передбачено встановлення запобіжних клапанів.

Газопроводи передбачено прокладати на глибину 0,8м, що нижче глибини промерзання грунту. Для попередження пошкодження газопроводів дією ґрунтової корозії блукаючими струмами передбачено ізоляцію труб типу «дуже посилена» і встановлення КВП через 200м.

При переходах через автомобільні дороги газопроводи прокладаються у футлярах, на кінці яких встановлюються контрольні трубки.

Виконання будівельно-монтажних робіт, використання машин і механізмів, складання і зберігання матеріалів в місцях не передбачених проектом виробництва забороняється.

Використання природного газу замість твердого і рідкого палива допомагає очищенню повітряного басейну за рахунок скорочення викидів в атмосферу сірчистих з’єднань, твердих частин палива, що не згоріло у вигляді диму і сажі. ГРП та котельні повинні бути забезпечені первинними засобами пожежегасіння. Для того, щоб попередити виникнення аварійних ситуацій при обході підземних газопроводів повинен перевірятися стан газопроводів і виявлення витоків газу зовнішніми ознаками або за допомогою приладів.

Кількість використання палива з року в рік зростає, а отже, зростає і кількість викидів в атмосферу шкідливих речовин. Але різні види палива дають різну кількість шкідливих викидів в повітря. Якщо рівень забруднення атмосфери при спалюванні повітря прийняти за 100%, то спалювання природного газу дає 20%. Таким чином, природний газ в екологічному відношенні є вигідним паливом ніж інші його види. Це зручне, транспортабельне, беззольне, висококалорійне паливо.

Під час згорання газоподібного палива в атмосферу викидається багато токсичних речовин. Вони серйозно забруднюють атмосферу, негативно впливають на здоров’я людей. Щоб зменшити цей негативний вплив потрібно осушувати та очищати газ. Забруднення атмосфери відбувається також під час зливно-наливних робіт, а також із резервуарів технологічних апаратів.

Охорона навколишнього середовища при експлуатації газового обладнання та опалювальних приладів забезпечується:

- використанням сучасного енерго економічного обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, що дає змогу економити газ та запобігає шкідливим викидам в атмосферу;

- своєчасним проведенням регламентно-профілактичних та ремонтних робіт газового обладнання та приладів;

- постійним підвищенням кваліфікації обслуговуючого персоналу;

- роботою на об’єктах спеціальними інструментами;

- комплектуванням котелень сучасною автоматикою та заміна старої для економії газу;

- комплектування котелень сучасними сигналізаторами та індикаторами, які допомагають виявити витоки газу;

- рекомендуванням індивідуальним споживачам газу нових марок котлів та інших опалювальних приладів (з високим ККД) та заміна застарілих;

- регуляторним контролем за якістю газу, що подається споживачам, щоб він відповідав ГОСТу і забезпечував нормальну роботу опалювальних приладів і автоматики;

- суворим дотриманням Державних будівельних норм України – ДБН В.2.5-20-2001.