Організація обслуговування устаткування і систем газопостачання села Основинці (протяжність газопроводів: середнього тиску 2,12 км, низького тиску 6,202 км), страница 12

д) визначення небезпеки корозії блукаючими струмами

Для оцінки корозійної небезпеки газопроводу слід визначити:

- ділянки газопроводів, які перебувають у зонах з корозійно небезпечними грунтами;

- ділянки газопроводу, які мають анодні або знакоперемінні потенціали, викликані блукаючими струмами;

- зони впливу діючих електроустановок, які захищають суміжні підземні споруди.

Загальну оцінку корозійної небезпеки для газопроводів треба проводити  згідно таблиці 2.6, за наявності на газопроводах анодних і знакоперемінних зон.

Таблиця 2.6. – Оцінка корозійної небезпеки при наявності

анодних і знакоперемінних зон

Наявність анодних і знакоперемінних зон

Оцінка в балах, А5

Більше 50% довжини газопроводу

1

До 50% довжини газопроводу

2

Відсутні

3

Згідно з завданням  по результатам обстеження  на нашій ділянці анодні та знакоперемінні зони відсутні, отже оцінка в балах А5=3 бала.

е) визначення наявності або відсутності електрохімічного захисту

Наявність або відсутність електрохімічного захисту газопроводів визначається комплексно згідно з даними організації, яка експлуатує газопроводи і результатами безпосереднього огляду газопроводу, який обстежується. При відсутності на обстежуючій ділянці газопроводу  електрохімічного захисту кількість балів А6 приймаємо рівним – 1, а за наявності  електрохімічного  захисту кількість балів А6 =1.

Згідно з завданням на обстежуючій ділянці електрохімічний захист наявний, отже оцінка в балах А6=1.

Загальна оцінка технічного стану газопроводу визначається по сумарній кількості балів

                                           SТ=А1+А2+А3+А4+А5+А6                                (2.2) 

де SТ – загальна оцінка в балах;

А1 – кількість балів, які характеризують герметичність газопроводу (табл.2.2);

А2 – кількість балів, які характеризують стан захисного покриття газопроводу (табл.2.3);

А3 – кількість балів, які характеризують стан металу труби (тал.2.4);

А4 – кількість балів, які характеризують якість зварних з’єднань (табл.2.5);

А5 – кількість балів, які характеризують корозійну небезпеку (табл.2.6);

А6 – кількість балів, при визначені яких характеризується наявність або відсутність електрохімічного захисту.

SТ = 2+3+2+3+3+1=14балів

  Газопровід,  одержав загальну оцінку 14 балів, підлягає ремонту в черговості, яка залежить від кількості балів, у міру їх зростання.

2.6 Раціональний спосіб захисту систем газопостачання від дії конденсату

Раціональний спосіб захисту систем газопостачання населених пунктів від доступу конденсату є збільшення кількості встановлення конденсатозбірників в процесі експлуатації газопроводів середнього тиску. Для виловлення конденсату необхідно перевести газоконденсатний потік із плівково-дисперсного стану в повністю розшаровий стан, коли увесь конденсат буде знаходитися в нижній частині трубопроводу.

За незмінного газопостачання і витрат суміші такий перепад здійснюється шляхом збільшення діаметру трубопроводу, ділянки із розширенням трубопроводу потрібно розташовувати на виході із ГРС на головних ділянках трубопроводів високого і середнього тиску; ці ділянки із розширеннями бажано розташовувати поза населеним пунктом на майданчику, який обладнаний підземними шляхами. Мінімальний діаметр розширення з умов створення розшарового режиму визначається за формулою:

                                           Dmin=0,025,                                            (2.3)

де Qp - витрата газу за робочого тиску в трубопроводі, м /год.

Dmin=0,025 = 0,18

Після цього підбираємо найближчий стандартний діаметр труби Dу, м.

Dу – визначаємо із графіка [1 ст.170 рис. 4]. Залежність діаметра газопроводу для збирання конденсату від витрат газу за робочого тиску. Довжину ділянки газопроводу для збільшення збору і видалення конденсату визначаємо за формулою: