Організація обслуговування устаткування і систем газопостачання села Основинці (протяжність газопроводів: середнього тиску 2,12 км, низького тиску 6,202 км), страница 7

Камера механізму встановлюється на фланець патрубка 3 з|із| гумовою прокладкою|прокладенням|. Через горловину (див. мал. 1, б) в камеру вводиться|запроваджує| вал 7 з|із| фрезою 6. Фреза навертається на шпильку 8, з'єднуються втулкою осі редуктора та електродвигуна і фланці патрубка та редуктора. Перевіряється герметичність з'єднань|сполучень,сполук| і вузлів механізму. За допомогою комірчика|коловорота|, надягаємого|надіває| на хвостовик осі на кришці редуктора, вал фрези опускають в нижнє положення|становище|. Необхідний хід фрези для вирізування отвору в стінці газопроводу визначають за спеціальною таблицею (робочий хід фрези збільшується із|із| зменшенням діаметру газопроводу і збільшенням діаметру фрези).

Пуск електроприводу механізму здійснюється по команді відповідального за проведення роботи натисненням кнопки «Пуск» з поста керування|; виключення електроприводу –  натисненням кнопки «Стоп», а аварійних ситуаціях – за допомогою кінцевого вимикача, встановленого на корпусі механізму.

Після|потім| вирізування отвору від'єднується муфта, фреза з|із| валом піднімається|підіймає| в крайнє верхнє положення|становище| і займає|позичає,посідає| місце|місце-милю| усередині|всередині| горловини. Закривається|зачиняє| заслінка, і газ з|із| горловини випускається в атмосферу через триходовий кран. Потім опускається ручка повороту заслінки, яка надійно утримується|стримується| в закритому|зачиняти| положенні|становищі| за рахунок тиску|тиснення| газу в камері і повідомлення|сполучення| з|із| атмосферою через триходовий кран внутрішнього простору|простір-час| горловини. Відокремлюються фланці камери і редуктора.

Фреза (з|із| утримуваною на ній вирізаною частиною|часткою| стінки газопроводу) знімається з валу. На кінці валу, що звільнився|визволяв|, закріплюється заглушка, яка в тій же послідовності, що і фреза, вводиться|запроваджує| всередину сполучного патрубка. Заглушку у верхню частину|частку| патрубка укручують вручну|вручну| рукояткою, встановленою|установленою| на кришці редуктора механізму. Вузол установки заглушки показаний на мал. 1, в. Герметичність перекриття патрубка 3 заглушкою 9 досягається за рахунок установки на ній еластичної кільцевої прокладки|прокладення| 10, а перевіряється відсутністю виходу в атмосферу газу через відкритий|відчиняти| триходовий кран. Після|потім| цього механізм від'єднують, звертають з муфти 4 інвентарний фланець, край заглушки 9 по периметру приварюють до муфти 4 і перевіряють герметичність зварних з'єднань. Вузол приєднання відгалуження газопроводу покривається антикорозійною ізоляцією.

Час, займаний|позичати,посідати| вирізкою отвору в газопроводі з використанням механізму МВГ-90, складає від 25 до 45 хвилин. Дивися графічну частину аркуш 2. [4]

а) оформити наряд-допуск на роботу по приєднанню

до діючого газопроводу

На виконання газонебезпечних робіт в газовому господарстві видається наряд-допуск. Він видається завчасно особі відповідальній за проведення газонебезпечних робіт для проведення необхідної підготовки до роботи. В наряді-допуску вказується місце і характер роботи, час початку і закінчення роботи.

До наряду-допуску видається план виконання робіт, в якому вказується послідовність проведення робіт, розташування робітників, потреби в механізмах і пристроях, та заходах, які забезпечують безпечне проведення робіт. В наряді-допуску вказуються засоби індивідуального захисту, які повинні мати бригади при виконанні даного виду робіт.

Якщо газонебезпечні роботи виконуються в закритих приміщеннях, то в наряді-допуску вказуються результати перевірки наявності газу в приміщенні.

Результати перевірки підписуються працівником, який проводив цю перевірку. В наряді-допуску записуються всі члени бригади, які проводили дані роботи.

В наряді-допуску вказується термін його дії. При неможливості закінчення робіт в запланований термін наряд-допуск підлягає продовженню. Дозвіл на продовження виконання робіт видає особа, яка видала наряд-допуск.