Організація обслуговування устаткування і систем газопостачання села Основинці (протяжність газопроводів: середнього тиску 2,12 км, низького тиску 6,202 км), страница 4

Розрахунок персоналу проводиться з використанням «Типових норм часу на техобслуговування систем газопостачання природним газом населених пунктів» [7].

2.2. Введення в експлуатацію та порядок пуску газу в газове обладнання промислових та комунальних об’єктів

Газопроводи вводяться|запроваджують|, як правило, безпосередньо в ті цехи і приміщення|помешкання|, де використовується газ. Транзитна прокладка|прокладення| газопроводів через приміщення|помешкання|, не зв'язаних з використанням газу, допускається тільки|лише| при неможливості або явній нераціональності іншого рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування|. При цьому не допускається наявність якої-небудь арматури або розбірних з'єднань|сполучень,сполук| газопроводів в приміщеннях|помешканнях|, де газ не використовується.

Внутрішньоцехові газопроводи слід виконувати надземними, за винятком відведень|відводів| до таких агрегатів, до яких відкрита|відчиняти| прокладка|прокладення| газопроводів виявляється|опиняється| неможливою. Газопроводи у виробничих приміщеннях|помешканнях| треба прокладати так, щоб вони не утрудняли рух людей, транспорту і вантажів|тягарів|, а також не могли бути зачеплені при русі машин, кранів і переміщуваних вантажів|тягарів|.

Первинний|початковий| пуск газу в газові мережі|сіті| комунальних і промислових підприємств можливий лише після|потім| завершення випробувань і технічного приймання газового господарства.

Окрім|крім| акту про приймання газового господарства, на підприємствах повинні бути:

·  наказ|наказ-інструкція| по підприємству про призначення працівників, відповідальних за газове господарство;

·  документи про навчання|вчення| і перевірку знань у газовій справі і по техніці безпеки обслуговуючого і ремонтного персоналу;

·  інструкції з експлуатації газового господарства і газовикористовуючого устаткування|обладнання|, а також по техніці безпеки при експлуатації і ремонті газопроводів і споруд|споруджень| на них.

При введенні в експлуатацію газового господарства промислових і комунальних підприємств приєднання (врізання) газової мережі|сіті| підприємства до міських розподільних газопроводів і пуск газу в мережу|сіть| підприємства повинні проводитися|виробляти,справляти| трестом або конторою газового господарства на підставі заявки.

Подача газу в цехи| і агрегати проводиться|виробляє,справляє| працівниками підприємства у присутності представника тресту або контори газового господарства. Для пуску і наладки особливо складних агрегатів притягуються спеціалізовані організації.

Перед пуском газу треба перевірити стан|достаток| і положення|становище| відключаючих|відключати| пристроїв|устроїв| і наявність скрізь, де це необхідно, заглушок і металевих пробок|корків|. Відсутність їх може привести до великих витоків при заповненні системи газом, до появи газу там, де він не очікувався, і, як наслідок, до серйозних аварій і нещасних випадків.

Подача газу в газопроводи підприємства починається з попереднього продування останніх. Продування не слід вести дуже|занадто| швидко, оскільки|тому що| в потоці швидко рухомій газоповітряній суміші можуть опинитися камінчики або шматочки металу, які при русі в сталевому газопроводі можуть в результаті|унаслідок,внаслідок| ударів об стінки викликати|спричиняти| ускроутворення| і вибух. Продування газом проводять|виробляють,справляють| поступово, ділянками у напрямку до найбільш видаленої|віддаленої| точки газової мережі|сіті|, продуваючи всю безвихідь і витісняючи повітря з|із| усіх ділянок, де могли б залишитися повітряні «мішки». Випускаючи газоповітряну суміш, треба брати до уваги напрям|направлення| вітру, розташування сусідніх будівель та інші місцеві умови, видаляючи|знищувати,віддаляти| від місця|місце-милі| продування всіх осіб|облич,лиць|, що не беруть участь в роботі.

Закінчення продування встановлюється аналізом проби газу, що виходить, на вміст в нім кисню, яке не повинне перевищувати 1 % по|та| об'єму|обсягу|. Пробу газу для аналізу відбирають через патрубок з краном на продувальній свічці.