Сила Лоренца. Ефект Холла. Закон Ампера (Індивідуальне завдання № 1 із 150 питань), страница 7

110.  Заряджена частинка обертається в магнітному полі індукцією B=6,28×10-2 Тл  по коловій орбіті з частотою υ=106 Гц. Визначити відношення заряду до маси цієї частинки.

111.  Нерухомий електрон прискорюється електричним полем, напруженість якого E=const. Через 10-2c він влітає в магнітне поле, яке перпендикулярне електричному. Індукція магнітного поля B=10-5 Тл  . В скільки разів нормальне прискорення електрона в цей момент часу більше його тангенціального прискорення.

112.  Позитивно заряджена частинка влітає в однаково направлені перпендикулярно до її швидкості однорідні магнітне та електричне поля. Визначити, під яким кутом до полів буде направлене її прискорення в цей момент, якщо швидкість частинки V=103 м/с, індукція магнітного поля B=5×10-5 Тл  , напруженість електричного поля E=35 B/м.

113.  Протон (e=1,6×10-19Kл, m=1,6×10-27 кг) рухається в магнітному полі індукцією B=3,14 Тл по коловій орбіті. Через який час t вектор швидкості протона зміниться на 1800?

114.  Заряджена частинка (m=1,6×10-27 кг) рухається в магнітному полі індукцією B=3,14 Тл  по коловій орбіті. Через t=10-8c вектор лінійної швидкості зміниться на 1800 . Визначати величину заряду цієї частинки.

115.  В магнітному полі індукцією B=3,14 Тл по коловій орбіті рухається частинка зарядом e=1,6×10-19Kл. Через t=10-3c  вектор лінійної швидкості змінився на 1800 . Визначити масу цієї частинки.

116.  В магнітному полі по коловій орбіті рухається заряджена частинка (e=1,6×10-19Kл, m=1,6×10-27 кг) . Через t=10-8c  вектор лінійної швидкості зміниться на 1800 . Визначити величину індукції магнітного поля.

117.  В магнітному полі індукцією B=3,14 Тл по коловій орбіті рухається заряджена частинка. Через t=10-8c  вектор лінійної швидкості частинки змінюється на 1800 . Визначити відношення e/m цієї частинки.

118.  Протон (e=1,6×10-19Kл, m=1,6×10-27 кг) рухається в магнітному полі напруженістю H=5×106A/м по коловій орбіті. Через який час t вектор лінійної швидкості протона зміниться на 900 ?

119.  В магнітному полі напруженістю H=5×106A/м (μ0=12,67×10-7 Гн/м) по коловій орбіті рухається частинка зарядом e=1,6×10-19Kл. Через t=5×10-9c вектор лінійної швидкості змінився на 900 . Визначити масу цієї частинки.

120.  Заряджена частинка масою m=1,6×10-27 кг рухається в магнітному полі напруженістю H=5×106A/м по коловій орбіті. Через t=5×10-9c вектор лінійної швидкості змінився на 900 . Визначити величину заряду цієї частинки.

121.  В магнітному полі напруженістю H=5×106A/м (μ0=12,67×10-7 Гн/м) по коловій орбіті рухається заряджена частинка. Через t=5×10-9c вектор лінійної швидкості частинки змінився на 900 .Визначити відношення e/m цієї частинки.

122.  В магнітному полі по коловій орбіті рухається протон (e=1,6×10-19Kл, m=1,6×10-27 кг). Через t=5×10-9c вектор лінійної швидкості протона змінився на 900. Визначити напруженість Н магнітного поля .

123.  Протон (e=1,6×10-19Kл, m=1,6×10-27 кг) влітає в однорідне магнітне поле під кутом a=300 до напрямку магнітного поля та рухається по гвинтовій лінії радіусом R=1,5 см. Індукція магнітного поля B=0,1 Тл . Знайти кінетичну енергію протона.

124.  Протон (e=1,6×10-19Kл, m=1,6×10-27 кг) влітає в магнітне поле під деяким кутом a до напрямку магнітного поля та рухається по гвинтовій лінії радіусом R=1,5 см. Індукція магнітного поля дорівнює B=0,1 Тл. Під яким кутом влетів протон в магнітне поле.

125.  Протон (e=1,6×10-19Kл, m=1,6×10-27 кг) влітає в магнітне поле під кутом a до напрямку магнітного поля та рухається по гвинтовій лінії з кінетично енергією W=7,2×10-17 Дж. Індукція магнітного поля B=0,1 Тл. Визначити радіус гвинтової лінії по яким рухається протон .

126.  Протон (e=1,6×10-19Kл, m=1,6×10-27 кг) влітає в магнітне поле під кутом a=300 до напрямку магнітного поля та рухається по гвинтовій лінії радіусом R=1,5 см з кінетичною енергією W=7,2×10-17 Дж. Визначити величину індукції В магнітного поля .