Сила Лоренца. Ефект Холла. Закон Ампера (Індивідуальне завдання № 1 із 150 питань)

Страницы работы

Содержание работы

II семестр

Індивідуальне завдання № 1 

Тема: “Сила Лоренца. Ефект Холла. Закон Ампера”                  

1.  Під яким кутом до напрямку магнітного поля повинна влітати заряджена частинка (e=1,6×10-19Кл) зі швидкістю v=2×106м/с, щоб на неї діяла сила F=8×10-14Н. Напруженість магнітного поля H=4×105 А/м (μ=1, μ0=12,57×10-7 Гн/м).

2.  Заряджена частинка (е=1,6×10-19кл) влітає в магнітне поле під кутом α=300 до напрямку магнітного поля з швидкістю v=2×106 м/с. На неї діє сила F=8×10-14H . Визначити напруженість магнітного поля (H=4×105 А/м) (μ=1, μ0=12,57×10-7 Гн/м)

3.  В магнітне поле напруженістю H=4×105 А/м влітає заряджена частинка (e=1,6×10-19Кл) під кутом α=300 до напрямку поля. На яку діє сила F=8×10-14H. Визначати її швидкість (μ=1, μ0=12,57×10-7 Гн/м).

4.  Визначити величину заряду частинки, яка влітає в магнітне поле напруженістю H=4×105 А/м під кутом α=300 до напрямку поля (μ=1, μ0=12,57×10-7 Гн/м) з швидкістю v=2×106м/с.На неї діє сила F=8×10-14H.

5.  Електрон (e=1,6×10-19Кл) влітає в однорідне магнітне поле, перпендикулярне до напрямку його руху, з швидкістю v=3,2×107м/с. Індукція магнітного поля   B=1×10-3Тл.Визначити радіус кола, по якому рухається електрон (R=0,182м).

6.  Електрон рухається по колу радіусом R=0,182м в однорідному полі індукцією B=1×10-3Тл.  Визначити його швидкість.( e=1,6×10-19Кл, m=9,1×10-31кг )

7.  Електрон влітає в однорідне магнітне поле, перпендикулярно силовим лініям, з швидкістю v=3,2×107м/с. Визначити індукцію магнітного поля, якщо радіус кривизни троекторії електрона. R=0,182м (e=1,6×10-19Кл, m=9,1×10-31кг)       (B=1×10-3Тл)

8.  Визначити масу зарядженої частинки e=1,6×10-19Кл яка рухається в магнітному полі індукцією B=2×10-3Тл з швидкістю v=6,4×107м/с по колу радіусом R=0,182м  (m=9,1×10-31кг )

9.  Заряджена частинка масою m=9,1×10-31кг рухається в магнітному полі індукцією  B=13×10-3Тл з швидкістю v=9,6×107м/с по колу радіусом R=0,182м. Визначити величину заряду частинки.( e=1,6×10-19Кл)

10.  Потік  α-частинок (e=3,2×10-19Кл, m=6,4×10-27кг) прискорених різницею потенціалів U=106 B влітають в однорідне магнітне поле напруженістю   H=1,2×103 А/м перпендикулярно до силових ліній(μ=1, μ0=12,57×10-7 Гн/м). Знайти силу, діючу на кожну частинку.    (F=4,83×1014 H)

11.  Визначити напруженість магнітного поля в якому рухається a-частинка   (e=3,2×10-19Кл, m=6,4×10-27кг) перпендикулярно силовим лініям (μ=1,    μ0=12,57×10-7Гн/м) . Сила, діюча на неї дорівнює F=4,83×10-14H. Заряджена частинка прискорена різницею потенціалів U=106 В.

12.  Визначити величину прискорюючої різниці потенціалів, приложеної до зарядженої частинки (m=6,4×10-27кг, e=3,2×10-19 Кл) , яка рухається перпендикулярно силовим лініям магнітного поля напруженістю H=1,2×103 А/м. Сила, діюча на неї дорівнює F=4,83×10-14H

13.  Визначити масу зарядженої частинки (e=3,2×10-19Кл) яка рухається в магнітному полі напруженістю H=1,2×103 А/м перпендикулярно силовим лініям, якщо на неї діє сила F=4,83×10-14H  частинка прискорена різницею потенціалів U=106 В (m=6,4×10-27кг)

14.  Електрон (e=1,6×10-19кл, m=9,1×10-31кг), прискорений різницею потенціалів U=284,4 В  рухається паралельно провіднику зі струмом на відстані a=4мм . На нього діє сила F=4×10-16H. Визначити величину струму в провіднику.(I=5 A)

15.  На якій відстані паралельно провіднику зі струмом I=5 A повинен рухатись електрон (e=1,6×10-19кл), щоб на нього діяла сила F=4×10-16H. Електрон прискорений різницею потенціалів U=284,4 В (a=4×10-3 м)

16.  Визначити масу зарядженої частинки (e=1,6×10-19Кл), яка рухається паралельно провіднику з струмом I=5 A на відстані а=4мм (μ=1, μ0=12,57*10-7 Гн/м) . На неї діє сила F=4×10-16H

17.  Електрон (e=1,6×10-19Кл, m=9,1×10-31кг) обертається в магнітному полі індукцією  B=10-3Тл з швидкістю v=4×107м/с. Знайти нормальне прискорення an електрона ( an=7×1015 м/с2)

18.  Електрон (e=1,6×10-19кл, m=9,1×10-31кг) обертається в магнітному полі з нормальним прискоренням an=7×1015 м/с2, маючи швидкість v=4×107м/с. Визначити індукцію магнітного поля.

19.  Заряджена частинка масою m=9,1×10-31кг обертається в магнітному полі  індукцією B=10-3Тл з швидкістю v=4×107м/с. Величина доцентрового прискорення an=7×1015 м/с2 . Визначити величину заряда частинки.( e=1,6×10-19Кл)

20.  Заряд e=1,6×10-19Кл обертається в магнітному полі індукцію B=10-3Тл з швидкістю v=4×107м/с. Нормальне прискорення зарядженої частинки         an=7×1015 м/с2. Визначити її масу. (m=9,1×10-31кг)

21.  Знайти кінетичну енергію W протона (e=1,6×10-19Кл, m=1,6×10-27кг), що рухається по колу радіусом R=60cм в магнітному полі індукцію B=1Тл

22.  Кінетична енергія протона (e=1,6×10-19Кл, m=1,6×10-27кг) дорівнює       W=2,88×10-12 Дж. Визначити індукцію магнітного поля, в якому рухається протон, якщо радіус кола по якому він рухається дорівнює R=0,6м (B=1Тл)

23.  В магнітному полі по колу радіусом R=0,6м рухається протон (e=1,6×10-19Кл m=1,6×10-27кг), маючи кінетичну енергію W=2,88×10-12 Дж. Визначити індукцію магнітного поля B=1 Тл

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Физика
Тип:
Домашние задания
Размер файла:
155 Kb
Скачали:
0