Сила Лоренца. Ефект Холла. Закон Ампера (Індивідуальне завдання № 1 із 150 питань), страница 3

44.  Визначити індукцію магнітного поля В в якому рухається a-частині        (e=3,2×10-19Kл, m=6,4×10-27кг) по коловій орбіті з кінетичною енергією   W=8,31×10-17 Дж. Момент імпульсу частинки дорівнює B=25×10-3Тл

45.  Заряджена частина масою m=6,4×10-27кг  рухається по колу в магнітному полі індукцією B=25×10-3Тл. Момент імпульсу ролі індукцією M=1,33×10-22 кг×м2/с, а кінетична енергія W=8,31×10-17 Дж. Визначити величину заряду цієї частинки.

46.  В магнітному полі індукцією B=25×10-3Тл по колу рухається заряджена частинка e=3,2×10-19Kл. Ії кінетична енергія W=8,31×10-17 Дж, а момент імпульсу  M=1,33×10-22 кг×м2/с. Визначити масу m частинки (m=6,4×10-27кг)

47.  Найти відношення e/m для зарядженої частинки, якщо вона влітаючи з швидкістю V=106м/с в магнітне поле напруженістю H=2×105 A/м  рухаючись по дузі кола радіусом R=8,3 cм. (e/m=4,8×107 Kл/кг)

48.  Заряджена частика (e/m=4,8×107 Kл/кг) влітає в магнітне поле з швидкістю V=106м/с і рухається по колу радіусом R=8,3 cм. Знайти індукцію магнітного поля (B=0,25 Тл).

49.  В магнітне поле напруженістю H=2×105 A/м (μ=1, μ0=12,57×10-7 Гн/м) влітає заряджена частинка (e/m=4,8×107 Kл/кг) з швидкістю V=106м/с. Визначити радіус колової орбіти по якій рухається частинка (R=8,3 cм).

50.  З якою швидкістю повинна влітати заряджена частинка(e/m=4,8×107 Kл/кг), щоб в магнітному полі (μ=1, μ0=12,57×10-7 Гн/м) напруженістю H=2×105 A/м рухатись по колу радіусом R=8,3×10-2 м.

51.  Заряджена частинка (e=1,5×10-19Kл, m=9×10-31кг) влітає в однорідне поле напруженістю H=3 A/м. Визначити частоту обертання частинки в магнітному полі.υ=10+5 c-1

52.  Заряджена частинка (e=1,5×10-19Kл, m=9×10-31кг) влітає в магнітне поле і обертається  по коловій орбіті з частотою υ=105 Гц. Визначити напруженість магнітного поля М (μ=1, μ0=12,57×10-7 Гн/м) (H=3 A/м)

53.  Заряджена частинка (m=9×10-27кг) обертається в магнітному напруженістю H=3 A/м з частотою υ=105 Гц (μ0=4π×10-7 Гн/м, μ=1). Визначити величину заряду частинки (e=1,5×10-19Kл).

54.  Визначити масу зарядженої частинки (e=1,5×10-19Kл), яка обертається в магнітному полі напруженістю H=3 A/м по коловій орбіті з частотою υ=105 Гц (μ0=4π×10-7 Гн/м, μ=1)

55.  Заряджена частинка (e=1,5×10-19Kл, m=9×10-31кг) обертається в магнітному полі напруженістю H=3 A/м (μ0=4π×10-7 Гн/м)по коловій орбіті з частотою υ=105 Гц. За цими даними визначити магнітну проникність середовищам, в якому рухається частинка (μ=1).

56.  В магнітне поле напруженістю H=4×105 A/м влітає заряджена частинка  (e=1,6×10-19Kл) з швидкістю V=2×106м/с під кутом a=300 на яку діє сила F=8*10-14H. Визначити величину магнітної проникності μ середовища ( μ=1)

57.  Заряджена частинка (e=1,6×10-19Kл) влітає в магнітне поле (μ=1) напруженістю H=2×105 A/м  з швидкістю V=2×106м/с під кутом a=300  до напрямку поля. На неї діє сила F=8×10-4H. За цих даних визначити значення магнітної сталої μ0    0=12б57×10-19 Гн/м)

58.  Електрон (e=1,6×10-19Kл, m=9,1×10-31кг) влітає в однорідне магнітне поле напруженістю H=3×102 A/м (μ0=12,57×10-7 Гн/м)з швидкістю V=6×106м/с і рухається в ньому по колу. Визначити радіус колової орбіти.

59.  В магнітному полі напруженістю H=3×102 A/м (μ=1, μ0=12,67×10-7 Гн/м) обертається електрон (e=1,6×10-19Kл, m=9,1×10-31кг) по колу радіуса R=0,09 м з певною швидкістю V=6×106м/с. Визначити величину швидкості електрона.

60.  Електрон (e=1,6×10-19Kл, m=9,1×10-31кг) рухається в магнітному полі індукцію B=2×10-3Тл по коловій орбіті. Визначити період обертання електрона.      

61.  Визначити частоту υ обертання електрона (e=1,6×10-19Kл, m=9,1×10-31кг) по коловій орбіті в магнітному полі індукцією (B=2×10-3Тл)

62.  Електрон, прискорений різницею потенціалів U=6×103B, влітає в однорідне магнітне поле під кутом a=300  до силових ліній і рухається по гвинтовій траєкторії. Індукція магнітного поля B=13×10-3Тл. Знайти радіус R гвинтової траєкторії. (e=1,6×10-19Kл, m=9,1×10-31кг) .