Сила Лоренца. Ефект Холла. Закон Ампера (Індивідуальне завдання № 1 із 150 питань), страница 5

78.  Іони двох ізотопів з масами m1=6,5×10-26кг і , m2=6,8×10-26кг з однаковими зарядами e=1,6×10-19Kл прискорені різницею потенціалів U=500 B влітають в однорідне магнітне поле з індукцією B=0,5 Тл перпендикулярно лініям індукції. На скільки будуть відрізнятися радіуси траєкторій іонів в магнітному полі (R1-R2≠0,917 мм)

79.  В однорідне магнітне поле індукцією B=0,2 Тл перпендикулярно магнітному поля з сталою швидкістю влітає заряджена частинка. На протязі t=5×10-5 c вмикається електричне поле напруженістюE=500 B/м в напрямку паралельному магнітному полю. Визначити шаг гвинтової траєкторії руху частинки (h=7,85×10-2 м)

80.  Визначити, при якій швидкості заряджена частинка, рухаючись перпендикулярно до схрещених під прямим кутом однорідним електричному (E=105 В/м) магнітному B=5×10-2Тл полям, не буде відхилятися. (V=E/B=2,106м/с)

81.  Електрон (e=1,6×10-19Kл, m=9,1×10-31кг) рухається по колу в однорідному магнітному полі з індукцією B=0,1 Тл. Визначити кутову швидкість обертання електрона (ω=1,76×1010 рад/с)

82.  В однорідному магнітному полі рухається електрон (e=1,6×10-19Kл, m=9,1×10-31кг ) по колу з кутовою швидкістю ω=1,76×1010 рад/с. Визначити величину індукції магнітного поля. (B=0,1 Тл)

83.  В однорідному магнітному полі індукцією B=0,1 Тл рухається заряджена частинка масою m=9,1×10-31кг по колу з кутовою швидкістю ω=1,76×1010 рад/с. Визначити величину її заряду.

84.  Заряджена частинка (e=1,6×10-19Kл) рухається в однорідному полі індукцією B=0,1 Тл по колу з кутовою швидкістю ω=1,76×1010 рад/с. Визначити масу цієї частинки.

85.  В однорідному магнітному полі перпендикулярно лініям магнітної індукції рухається прямолінійний провідник довжиною L=40 см. Визначити силу Лоренца, яка діє на вільний електрон провідника, якщо на його кінцях виникає різниця потенціалів  U=10-5 B

86.  В однорідному магнітному полі перпендикулярно лініям магнітної індукції рухається прямолінійний провідник довжиною L=40 см. На вільний електрон (e=1,6×10-19Kл) провідника діє сила Лоренца F=4×10-24H. Визначити величину різниці потенціалів, яка виникне при цьому на кінцях цього провідника.

87.  В наслідок руху прямолінійного провідника в магнітному полі перпендикулярно лініям магнітної індукції на його кінцях виникає різниця потенціалів U=10-5 B. На вільний електрон (e=1,6×10-19Kл) провідника діє сила Лоренца F=4×10-24H. Визначити довжину L провідника.

88.  В однорідному магнітному полі рухається прямолінійний провідник довжиною L=40 см. Внаслідок цього на кінцях провідника виникає різниця потенціалів U=10-5 B. На вільний електрон провідника діє сила Лоренца F=4×10-24H. Користуючись цими даними, визначити величину заряду електрона .

89.  Електрон (e=1,6×10-19Kл, m=9,1×10-31 кг) рухається в магнітному полі індукцією B=2×10-3 Тл по коловій орбіті радіусом R=0,15 м. Визначити магнітний момент Pм еквівалентного струму .

90.  Електрон (e=1,6×10-19Kл, m=9,1×10-31 кг) рухається по коловій орбіті радіусом R=0,15 м в магнітному полі. Величина магнітного моменту еквівалентного колового струму Pм=6,33×10-132. Визначити величину індукції магнітного поля.

91.  Електрон (e=1,6×10-19Kл, m=9,1×10-31 кг) рухається в магнітному полі індукцію B=2×10-3 Тл  по коловій орбіті. При цьому величина магнітного моменту еквівалентного кругового струму дорівнює Pм=6,33×10-132. Визначити радіус R колової орбіти по якій обертається електрон .

92.  Заряджена частинка (e=1,6×10-19Kл) рухається в магнітному полі індукцією B=2×10-3 Тл по коловій орбіті радіусом R=0,15 м. Величина магнітного моменту еквівалентного колового струму дорівнює Pм=6,33×10-132. Яку масу має заряджена частинка.

93.  Заряджена частинка масою m=9,1×10-31 кг рухається в магнітному полі індукцією B=2×10-3 Тл  по коловій орбіті радіусом R=0,15 м. Магнітний момент еквівалентного колового струму дорівнює Pм=6,33×10-132. Визначити величину заряду цієї частинки .