Сила Лоренца. Ефект Холла. Закон Ампера (Індивідуальне завдання № 1 із 150 питань), страница 4

63.  Електрон, прискорений різницею потенціалів U=6×103 B, влітає а однорідне магнітне поле індукцією B=13×10-3Тл під кутом a до силових ліній поля. Радіус гвинтової траєкторії руху електрона R=10-2 м. Індукція магнітного поля      B=13×10-3 Тл. Визначити величину кута a (e=1,6×10-19Kл, m=9,1×10-31кг) .

64.  Електрон (e=1,6×10-19Kл, m=9,1×10-31кг), прискорений різницею потенціалів U, влітає в магнітне поле індукцію B=13×10-9 Тл  під кутом a=300 до силових лінії радіуса R=10-2 м. Яка величина прискорюючої різниці потенціалів U.

65.  Електрон (e=1,6×10-19Kл, m=9,1×10-31кг), прискорений різницею потенціалів U=6×103 B, влітає в магнітне поле під кутом a=300 до напрямку поля. Траєкторія польоту електрона являє гвинтову лінію радіуса R=10-2 cм . Визначити індукцію магнітного поля .

66.  Заряджена частинка m=9,1×10-31кг, прискорена різницею потенціалів U=6×103 B, влітає в магнітне поле, під кутом a=300 і рухається по гвинтовій лінії радіусом R=10-2 cм. Індукція магнітного поля B=1,3×10-2 Тл. Визначити величину заряду частинки.

67.  Визначити масу зарядженої частинки (e=1,6×10-19Kл) яка, після прискорення різницею потенціалів U=6×103 B, влітає в магнітне поле індукцією B=25×10-3Тл під кутом a=300 і рухається по гвинтовій лінії радіуса R=10-2 м

68.  Електрон (e=1,6×10-19Kл, m=9,1×10-31кг), прискорений різницею потенціалів U=6×103 B влітає в магнітне поле під кутом a=300 до силових ліній і рухається по гвинтовій траєкторії. Індукція магнітного поля B=13×10-3Тл. Знайти шаг гвинтової траєкторії.

69.  Електрон (e=1,6×10-19Kл, m=9,1×10-31кг), прискорений різницею потенціалів U=6×103 B влітає в магнітне поле під кутом a=300 до силових ліній і рухається по гвинтовій траєкторії з шагом h=10,9×10-2 м. Визначити індукцію магнітного поля.

70.  В однорідне магнітне поле індукцію B=13×10-3Тл влітає електрон (e=1,6×10-19Kл, m=9,1×10-31кг), прискорений різницею потенціалів під кутом a=300 до силових ліній поля. В магнітному полі він рухається по гвинтовій траєкторії з шагом h=10,9×10-2 м. Визначити величину прискорюючої різниці потенціалів .

71.  Електрон (e=1,6×10-19Kл, m=9,1×10-31кг), прискорений різницею потенціалів U=6×103 B влітає під кутом до напрямку силових ліній в магнітне поле індукцією B=13×10-3Тл і рухається по гвинтовій траєкторії з шагом h=10,9×10-2 м. Визначити величину кута

72.  Заряджена частинка масою  m=9,1×10-31кг, прискорена різницею потенціалів U=6×103 B, влітає в магнітне поле індукцію B=13×10-3Тл під кутом a=300 до напрямку поля і рухається в ньому по гвинтовій траєкторії з шагом h=10,9×10-2 м. Визначити величину заряду частинки .

73.  Заряджена частинка має заряд e=1,6×10-19Kл, прискорена різницею потенціалів  U=6×103 B, влітає в магнітне поле індукцією B=13×10-3Тл під кутом a=300 до напрямку силових ліній і рухається в ньому по гвинтовій тратторії з шагом h=10,9×10-2 м. Визначити масу частинки.

74.  Заряджена частинка, прискорена різницею потенціалів U=6×103 B, влітає в магнітне поле індукцією B=13×10-3Тл під кутом a=300 до силових ліній і рухається в ньому по гвинтовій траєкторії з шагом h=10,9×10-2 м. Користуючись цими даними, визначити величину відношення заряду частинки до її маси e/m (e/m=1,77×1011 Kл/кг)

75.  Елементарна частинка зарядом е та масою m, прискорена різницею потенціалів U=6×103 B, влітає в магнітне поле індукцією B=13×103Тл під кутом a=300 до напрямку поля і рухається в ньому по гвинтовій лінії радіусом R=10-2м. Користуючись цими даними, визначити відношення e/m для цієї частинки. e/m=1,77×1011 Kл/кг

76.  Заряджена частинка рухається в магнітному полe індукцією B=2×10-3Тл по колової орбіті з переудом обертання T=1,78×10-8Тл. Користуючись цими даними, визначити відношення заряду е частинки до її маси m (e/m=1,76×1011 Kл/кг)

77.  Протон (e=1,6×10-19Kл, m=1,6×10-27кг) обертається в магнітному полі індукцією B=2 Тл по коловій орбіті радіуса R. Кінетична енергія протона W=3,2×10-17 Дж. Визначити радіус орбіти  Ri (R=0,316 м)