Сила Лоренца. Ефект Холла. Закон Ампера (Індивідуальне завдання № 1 із 150 питань), страница 2

24.  Протон (m1=1,6×10-27кг) та електрон (m2=9,1×10-31кг), рухаючись з однаковою швидкістю, влітають в магнітне поле. У скільки разів радіус кривизни R1 траєкторії протона більше радіуса кривизни R2 траєкторії електрона. (R1/R2=m1/m2=1840)

25.  Протон (m1=1,6×10-27кг) та електрон (m2=9,1×10-31кг), прискорені однаковою різницею потенціалів, влітають в магнітне поле. У скільки разів радіус кривизни R1 траєкторії протона більше радіуса кривизни ×R2 траєкторії електрона

26.  Яку кінетичну енергію має× електрон (e=1,6×10-19Кл, m=9,1×10-31кг), рухаючись в магнітному полі індукцію B=10-2Тл по колу радіусом R=10cм (W=1,4×10-14 Дж)

27.  Електрон, рухаючись в магнітному полі індукцією B=10-2Тл, має кінетичну енергію(W=1,4×10-14 Дж). Визначити радіус колової орбіти електрона         (e=1,6×10-19Кл, m=9,1×10-31кг). (R=0,1м)

28.  Визначити індукцію магнітного поля в якому рухається електрон (e=1,6×10-19Кл, m=9,1×10-31кг) з кінетичною енергію W=1,4×10-14 Дж по колу радіуса R=0,1м (B=10-2Тл)

29.  Чому дорівнює заряд частинки, яка рухається по колу радіусом R=0,1м в магнітному полі індукцією B=10-2Тл, маючи кінетичну енергію W=1,4×10-14 Дж. Маса частинки m=9,1×10-31кг (e=1,6×10-19Кл).

30.  В скільки разів період обертання T1 протона в магнітному полі більше періоду обертання T2 a-частинки яка рухається перпендикулярно силовим лініям (mп=9,1×10-31кг, mа=9,1×10-31кг)

31.  a-частинка (e=3,2×10-19Кл, m=6,4×10-27кг), кінетична енергія якої W=8×10-17 Дж, влітає в однорідне магнітне поле перпендикулярно силовим лініям. Індукція магнітного поля B=0,1 Тл. Знайти силу діючу на a-частинку (F=0,5×10-14H)

32.  Знайти індукцію магнітного поля в якому рухається a-частинка (e=3,2×10-19Кл, m=6,4×10-27кг) з кінетичною енергію W=8×10-17 Дж, якщо на неї діє сила    F=0,5×10-14H. (B=0,1Тл)

33.  В магнітному полі індукцією B=0,1Тл рухається a-частинка (e=3,2×10-19Кл, m=6,4×10-27кг) на яку діє сила F=0,5×10-14H. Визначити її кінетичну енергію. (W=8×10-17 Дж)

34.  В магнітному полі індукцією B=0,1 Тл рухається заряджена частинка масою m=6,4×10-27кг  в магнітному полі індукцією B=0,1 Тл на яку діє сила F=0,5×10-14H . Кінетична енергія частинки W=8×10-17 Дж. Визначити величину її заряду. (e=3,2×10-19Кл)

35.  Визначити масу зарядженої частинки (e=3,2×10-19Кл), яка рухається в магнітному полі індукцією B=0,1 Тл, маючи кінетичну енергію W=8×10-17 Дж. Сила, діюча на частинку, дорівнює F=0,5×10-14H. (m=6,4×10-27кг)

36.  Знайти радіус кола, по якому рухається a-частинка (e=3,2×10-19кл, m=6,4×10-27кг) в магнітному полі індукцією B=0,1 Тл, маючи кінетичну енергію W=8×10-17 Дж. (R=3,16×10-2м)

37.  a-частинка (e=3,2×10-19кл, m=6,4×10-27кг) рухається в магнітному полі індукцією B=0,1 Тл по колу радіусом R=3,16 cм. Визначити її кінетичну енергію.( W=8×10-17 Дж)

38.  Визначити індукцію магнітного поля, в якому рухається a-частинка        (e=3,2×10-19Кл, m=6,4×10-27кг) по колу радіусом R=3,16 cм, маючи кінетичну енергію W=8×10-17 Дж  (B=0,1-3Тл.)

39.  Заряджена частинка (m=6,4×10-27кг) рухається в магнітному полі індукцію    B=0,1 Тл по колу радіусом R=3,16 cм. Кінетична енергія частинки W=8×10-17 Дж . Знайти заряд частинки (e=3,2×10-19 Кл)

40.  Яку масу має заряджена частинка (m=6,4×10-31кг) що рухається в магнітному полі індукцією B=0,1 Тл по колу радіусом R=3,16 cм .Кінетична енергія частинки W=8×10-17 Дж.( m=6,4×10-27кг)

41.  В магнітному полі індукції. B=0,1 Тл рухається a-частинка (e=3,2×10-19Кл) по коловій орбіті Визначити її період обертання (Т=2×10-8с)

42.  a-частинка (e=3,2×10-19Kл, m=6,4×10-27кг), момент імпульсу якої M=1,33×10-22 кг×м2/с, влітає в магнітне поле індукцією  B=25×10-3 Тл. Найти її кінетичну енергію (W=8,31×10-17 Дж)

43.  a-частинка (e=3,2×10-19Кл, m=6,4×10-27кг) рухається в однорідному магнітному полі індукцією B=25×10-3Тл з кінетичною енергією W=8,31×10-17 Дж по коловій орбіті. Визначити момент імпульсу М цієї частинки (M=1,33×10-22 кг×м2/с)