Сила Лоренца. Ефект Холла. Закон Ампера (Індивідуальне завдання № 1 із 150 питань), страница 8

127.  Заряджена частинка масою m=1,6×10-27 кг влітає в магнітне поле під кутом a=300 до напрямку магнітного поля, та рухається по гвинтовій лінії радіусом R=1,5 см з кінетичною енергією  W=7,2×10-17 Дж. Індукція магнітного поля B=0,1 Тл. Визначити заряд цієї частинки.

128.  В магнітне поле індукцією (B=0,1 Тл) влітає частинка з зарядом e=1,6×10-19Kл під кутом a=300 до напрямку магнітного поля та рухається по гвинтовій лінії радіусом R=1,5 см з кінетичною енергією W=7,2×10-17 Дж. Яку масу має ця частинка?

129.  Під кутом a=300 до напрямку магнітного поля індукцією B=0,1 Тл влітає заряджена частинка і рухається в ньому по гвинтовій лінії радіусом R=1,5 см . Кінетична енергія частинки W=7,2×10-17 Дж . Визначити відношення e/m цієї частинки.

130.  Електрон(e=1,6×10-19Кл, m=9,1×10-31кг)  влітає в плоский горизонтальний конденсатор паралельно його пластинкам з швидкістю V=107 м/с. Довжина конденсатора l=5 см. Напруженість електричного поля конденсатора E=104 B/м. При велеті з конденсатора електрон попадає в магнітне поле, перпендикулярне електричному. Індукція магнітного поля B=10-2 Тл  . Знайти радіус R гвинтової траєкторії електрона і магнітному полі.

131.  Електрон (e=1,6×10-19Кл, m=9,1×10-31кг)  влітає в плоский горизонтальний конденсатор паралельно його пластинам з швидкістю V=107 м/с. Довжина конденсатора l=5 см. Напруженість електричного поля конденсатора E=104 B/м . При вильоті з конденсатора електрон попадає в магнітне поле, перпендикулярне електричному. Індукція магнітного поля B=10-2 Тл . Знайти шаг h гвинтової траєкторії електрона в магнітному полі.

132.  Електрон (e=1,6×10-19Кл, m=9,1×10-31кг) прискорений різницею потенціалів U=3×103 B, влітає в магнітне поле соленоїда під кутом a=300 до його осі. Число ампер-витків соленоїда NI=5×103 Ab. Довжина соленоїда l=25 см. Знайти шаг гвинтової траєкторії електрона в магнітному полі.

133.  Електрон (e=1,6×10-19Кл, m=9,1×10-31кг) , прискорений різницею потенціалів U влітає в магнітне поле соленоїда під кутом a=300 до його осі. Число ампер-витків соленоїда IN=5000 Ab. Довжина соленоїда l=25 см. Знайти радіус R гвинтової траєкторії електрона в магнітному полі .

134.  Електрон (e=1,6×10-19Kл, m=1,6×10-27 кг) , прискорений різницею потенціалів U, влітає в магнітне поле соленоїда під кутом a=300 до його осі. Число ампер-витків соленоїда IN=5000 Ab. Довжина соленоїда l=25 см. Радіус гвинтової траєкторії електрона в магнітному полі R=3,68×10-3 м. Знайти величину прискорючої різниці потенціалів U.

135.  Електрон (e=1,6×10-19кл, m=9,1×10-31кг)  влітає з швидкістю V=3,25×107 м/с в магнітне поле соленоїда під кутом a=300 до його осі і рухається по гвинтовій траєкторії радіусом R=3,68 мм. Обмотка соленоїда має N=1000 витків по яких тече струм I=5A. Визначити довжину соленоїда.

136.  Протон (e=1,6×10-19кл, m=1,6×10-27кг)  влітає з швидкістю V=7,8×104 м/с де на нього діють два взаємно перпендикулярних магнітних поля з магнітними індукціями B1=2,5×10-2 Тл, B2=3×10-2 Тл. Вектори B1 і B2 перпендикулярні вектору швидкості V. Визначити радіус траєкторії його руху.

137.  Прямий провідник довжиною а=1м переміщається в магнітному полі. Провідник, магнітне поле і напрямок переміщення провідника перпендикулярні між собою. Визначити силу Лоренца, з якою магнітне поле діє на вільний електрон (e=1,6×10-19Кл)  що находиться в провіднику, якщо виникаюча на його кінцях різниця потенціалів.

138.  В магнітному полі переміщається прямий провідник довжиною а=2м. Сила Лоренца, з якою магнітне поле діє на вільний електрон (e=1,6×10-19кл)  що знаходиться в провіднику, дорівнює  F=4,8×10-24 H. Визначити різницю потенціалів, яка виникає на кінцях провідника. Провідник, магнітне поле і напрямок переміщення провідника перпендикулярні між собою.