Сила Лоренца. Ефект Холла. Закон Ампера (Індивідуальне завдання № 1 із 150 питань), страница 6

94.  В магнітному полі індукцією B=0,1 Тл  рухається a-частинка (e=3,2×10-19Kл, m=6,8×10-27 кг) по коловій орбіті. Визначити величину еквівалентного колового струму .

95.  В магнітному полі рухається a-частинка (e=3,2×10-19Kл, m=6,8×10-27 кг) по коловій орбіті, утворюючи еквівалентний коловий струм величиною I=2,4×10-13 A. Визначити величину індукції магнітного поля .

96.  В магнітному полі індукцією B=0,1 Тл рухається заряджена частинка масою m=6,8×10-27 кг, по коловій орбіті, утворюючи еквівалентний коловий струм силою I=2,4×10-13 A. Визначити заряд цієї частинки.

97.  В магнітне поле індукцією B=0,1 Тл влітає заряджена (e=3,2×10-19Kл) частинка і рухається по коловій орбіті, утворюючи еквівалентний струм силою I=2,4×10-13 A. Яка маса цієї частинки?

98.  При якій швидкості пучок заряджених частинок, що рухаються перпендикулярно схрещеним під прямим кутом однорідним електричному (E=105 B/м) та магнітному B=5×10-2 Тл полям, не будуть відхилятися.

99.  Пучок заряджених частинок рухається з швидкістю V=2×106 м/с перпендикулярно схрещеним під прямим кутом однорідним електричному (E=105 B/м) та магнітному полям, не відхиляючись. Визначити величину індукції в магнітного поля.

100.  Пучок заряджених частинок рухається з швидкістю V=2×106 м/с перпендикулярно схрещеним під прямим кутом однорідним електричному  та магнітному (B=5×10-2 Тл)полям з швидкістю V=2×106 м/с. Якою повинна бути напруженість елементарного поля (Е), щоб вони не відхилялись.

101.  В однорідне магнітне поле індукцією B=0,2 Тл перпендикулярно лініям магнітної індукції з сталою швидкістю влітає заряджена частинка. На протязі t=5×10-6c вмикається електричне поле напруженістю E=5×B/м в напрямку, паралельному магнітному полю. Визначити шаг гвинтової траєкторії зарядженої частинки.

102.  В однорідне магнітне поле індукцією B=0,2 Тл перпендикулярно лініям магнітної індукції з сталою швидкістю влітає заряджена частинка. На протязі t=5×10-6c вмикається електричне поле, силові лінії якого паралельні магнітному полю. В наслідок чого частинка стала рухатись по гвинтовій лінії, шаг якої h=7,85×10-2 м. Визначити величину напруженості електричного поля.

103.  В однорідне магнітне поле перпендикулярно лініям магнітної індукції з сталою швидкістю влітає заряджена частинка. На протязі t=5×10-6c вмикається електричне поле напруженістю E=5×102 B/м в напрямку, паралельному магнітному полю. В наслідок чого частинка стала рухатись по гвинтовій лінії, шаг якої h=7,85×10-2 м. Визначити величину індукції магнітного поля .

104.  Заряджена частинка, рухаючись в магнітному полі по дузі кола радіусом R1=2 см, пройшла крізь свинцеву пластинку, розташовану на шляху частинки. В наслідок втрати енергії частинкою радіус кривизни траєкторії змінився і став дорівнювати R2=1 м. У скільки разів змінилась кінетична енергія частинки?

105.  Заряджена частинка влетіла перпендикулярно лініям індукції в однорідне магнітне поле, утворене в середовищі. В наслідок взаємодії з речовиною частинка, знаходясь в полі, змінила в 4 раза величину своєї початкової енергії. У скільки разів зміниться радіус кривизни траєкторії початку та кінця шляху?

106.  Протон (m=1,6×10-27 кг, e=1,6×10-19 Кл) рухається по коловій орбіті в магнітному полі індукцією B=6,28×10-2 Тл  .Визначити частоту υ обертання протона.

107.  Заряджена частинка з зарядом (m=1,6*10-27 кг) обертається в магнітному полі індукцією B=6,28×10-2 Тл  по коловій орбіті з частотою υ=106c-1. Визначити заряд частинки.

108.  Елементарна частинка зарядом e=1,6×10-19Kл обертається в магнітному полі по коловій орбіті з частотою υ=106 Гц. Визначити масу частинки, якщо індукція магнітного поля дорівнює (B=6,28×10-2 Тл)

109.  Протон (e=1,6×10-19Kл, m=1,6×10-27 кг) обертається в магнітному полі по круговій орбіті з частотою υ=106 Гц. Визначити індукцію магнітного поля.