Другий початок термодинаміки (Індивідуальне завдання № 6 із 150 питань)

Страницы работы

Содержание работы

I семестр

Індивідуальне завдання № 6

Тема: “Другий початок термодинаміки”.

1.  Знайти зміну ентропії при перетворенні 10 г льоду при 0°С у воду при 0°С.

2.  Знайти зміну ентропії при перетворенні 10 г льоду при – 20°С у воду при 0°С.

3.  Знайти зміну ентропії при перетворенні 10 г льоду при 0°С у воду при 20°С.

4.  Знайти зміну ентропії при перетворенні 10 г льоду при -20°С у воду при 20°С.

5.  6,6 г водню розширюється ізобарно до збільшення об'єму у 2 рази. Знайти зміну ентропії.

6.  Знайти зміну ентропії 10 г води взятої при 100°С при перетворенні її в пар при 100°С.

7.  10 г кисню нагріваються від °С до °С. знайти зміну ентропії, якщо нагрів відбувається ізотермічно.

8.  Знайти змінну ентропії 10 г льоду при 0°С при перетворенні його в пар при 100°С.

9.  Знайти зміну ентропії 10 г льоду при –20 °С при перетворенні його в пар при 100 °С.

10.  640 г розплавленого свинцю при температурі плавлення вилили на лід при 0°С. Знайти зміну ентропії льоду.

11.  Знайти зміну ентропії при ізобарному розширенні 8г гелію від об’єма v1=10л v2=25л.

12.  Знайти зміну ентропії 10 г води взятої при температурі 30°С при перетворенні її в пар при 100°С.

13.  Знайти зміну ентропії при нагріванні 10 г води  від 20°С до 100°С .

14.  Один кубічний метр повітря, що знаходиться при температурі 0°С та тиску 2×105 Н/м2 ізотермічно розширюється від об’єму V1 до об’єму V2=2 V1. Знайти зміну ентропії.

15.  Зміна ентропії на дільниці між двома ??-тами  циклі Карно дорівнює 1 ккал/град. Різниця температур між двома ізотермами дорівнює 100°С. Яка кількість тепла перетворюється у роботу при цьому циклі?

16.  Найти зміну ентропії при  передачі 8 г кисню від об'єму 10 л при температурі 80°С до об'єму 40 л при температурі 300°С.

17.  Знайти зміну ентропії при переході 8 г кисню від об'єма  в 10 л при температурі 80°С до об'єму в 40 л при температурі 300°С, при сталому тиску.

18.  Знайти зміну ентропії при ізотермічному розширенню 6 г водню від  до  Н/м2.

19.  10,5 г азоту ізотермічно розширюються від об'єму  л до об'єму  л. Знайти приріст ентропії.

20.  Теплову машину, що працює за циклом Карно з К.К.Д. %, виконують при тих же резервуарах як холодильну машину. Знайти її холодильний коефіцієнт . ().

21.  У зв'язку з нагріванням 22 г азоту його абсолютна температура збільшилась у 1,2 рази, а ентропія збільшилась на 4,19 Дж/град. При яких умовах відбувався нагрів (при сталому об'ємі, чи при сталому тиску?)

22.  Скільки молів ідеального газу було у посудині, якщо після того, що газ ізобарно нагріли, так, що його об'єм збільшився у 2 рази, а потім ізохорно охолодили так. Що тиск його зменшився у 2 рази, приріст ентропії становив 11,5 Дж/К.

23.  10 г кисню нагріваються від °С до °С. Знайти змінну ентропії, якщо нагрів відбувається ізобарно.

24.  При нагріві 1 Кмоля двохатомного газу його абсолютна температура збільшується  у 1.5 рази. Знайти зміну ентропії, якщо нагрів відбувається при v=const.

25.  При нагріванні 1 Кмоля двохатомного газу його абсолютна температура збільшується у 1.5 рази. Знайти зміну ентропії, якщо нагрів відбувається ізобарно.

26.  Азот масою 28 г адіабатично розширили у 2 рази, а потім ізобарично стиснули до початкового об’єму. Знайти зміну ентропії газу.

27.  Найти зміну ентропії при переході кисню зі стану А в стан В по шляху АВС, якщо в стані А V1=4.5 л, t1=27°С, P1= 8,2×105 Н/м2. В стані В: V3=4.5 л, P3=6×105 Н/м2.

28.  Найти зміну ентропії при переході кисню зі стану  А в стан В по шляху ADB. В стані А ® V1=3л, t1=27°С, C=8.2 ×105 Н/м2. В стані В  ® V3=4.5 л, P3=6×105 Н/м2.

29.  Після ізобаричного розширення азоту у 2 рази з подальшим адіабатичним стискуванням до початкового об’єму приріст ентропії становив Dg=+20 дж/к. Яка  маса азоту була у посудині?

30.  У скільки разів адіабатично розширили 30 г кисню, якщо після ізобаричного стискування до початкового об’єму зміна ентропії становила Dg= -15 дж/к.

31.  Кусок льоду масою  г при температурі  °С поклали в калориметр, в якому знаходилась вода маси  г при температурі . Нехтуючи теплоємністю калориметра, знайти приріст ентропії системи до моменту встановлення теплової рівноваги. °С.

32.  Навести приклад процесу, при якому вся теплота, добута з теплового резервуара перетворюється у роботу.

33.  Ідеальний газ (моль) спочатку ізобарно нагріли так, що його об'єм збільшився у 2 рази, а потім ізохорно охолодили так, що його тиск зменшився у 2 рази. Знайти приріст ентропії.

34.  Водень виконує цикл Карно. Знайти К.К.Д. циклу, якщо при адіабатному розширенні тиск газу зменшується в  рази.

35.  Ідеальна холодильна машина має К.К.Д. . Тепло береться від тіла з температурою –10°С і передається тілу з температурою t°С. Знайти температуру t°С цього тіла, якщо має місце обернений цикл Карно.

36.  Ідеальний газ ( моля) спочатку ізохорно охолодили так, що його тиск зменшився у 2 рази, а потім ізобарно нагріли так, що його об'єм збільшився у 2 рази. Знайти приріст ентропії.

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Физика
Тип:
Домашние задания
Размер файла:
416 Kb
Скачали:
0