Другий початок термодинаміки (Індивідуальне завдання № 6 із 150 питань), страница 7

116.  На якій глибині під водою знаходиться бульбочка повітря, якщо відомо, що густина повітря у неї дорівнює r=2 кг/м3. Діаметр  бульбочки d=0,015 мм, температура 20°С, атмосферний тиск 760 мм. рт. ст.

117.  У скільки разів густина повітря у бульбочці, що знаходиться на глибині 5 м під водою більша за густину повітря при атмосферному тиску (при тій же температурі)? Радіус бульбочки R=5×10-4 мм.

118.  На скільки нагріється капля ртуті, яку одержали від злиття двох капель радіусом r = 1 мм кожна?

119.  Вода по каплям витікає із посудини через вертикальну трубку внутрішнім діаметром d=3 мм. При остиганні води від t1=100°С до t2=20°С вага кожної каплі змінилась на Dp=13.5×10-5 Н найти коефіцієнт поверхневого натягу води при 100°С, якщо коефіцієнт поверхневого натягу води при 20°С a=7.3×10-2 Н/м. Діаметр шийки каплі у момент відриву вважати рівним внутрішньому діаметру трубки.

120.  Різниця рівнів ртуті в колінах U-подібного манометра становить Dh=5.6 мм. Знайти крайовий кут рівня ртуті, якщо перше коліно має діаметр d1=2 мм, друге – d2=1 мм. Коефіцієнт поверхневого натягу a=0.5 Н/м, густина ртуті r=13.6×103 кг/м3.

121.  Широке коліно U-подібного манометра має діаметр  мм, вузьке -  мм. Різниця рівнів () ртуті обох колінах дорівнює  мм. Знайти коефіцієнт поверхневого натягу ртуті , якщо густина ртуті  г/см3, а крайовий кут .

122.  Вертикальний скляний капіляр занурили в воду. Знайти радіус кривизни меніска, якщо висота стовпчика води у трубці ( мм). Густина води  г/см3, коефіцієнт поверхневого натягу  мН/м. Змочування вважати повним.

123.  Капіляр, внутрішній радіус якого 0,5 мм занурили в рідину. Знайти масу рідини, що піднялось у капілярі, якщо її коефіцієнт поверхневого натягу  мН/м.

124.  Кисень масою 100 г розширюється від об'єму 5 л до об'єму 10 л. Знайти роботу міжмолекулярних сил тяжіння при цьому розширенні. Поправку a прийняти рівною 0,136 Н×м4/моль2.

125.  Азот ( моль) розширюється у вакуумі, внаслідок чого об'єм газу збільшується від  л до  л. Яку кількість теплоти  необхідно надати газу, щоб його температура залишалась незмінною? Поправку a прийняти рівною 0,135 Н×м4/моль2.

126.  На яку висоту підніметься бензол у капілярі, внутрішній діаметр якого  мм? Змочування вважати повним.

127.  Яким повинен бути внутрішній діаметр капіляру, щоб при повному змочуванні вода у ньому піднялась на 2 см?

128.  Знайти різницю рівнів ртуті у двох сполучених капілярах з діаметрами  мм та мм. Незмочування вважати повним.

129.  Яким повинен бути найбільший діаметр пор у фітілі лампи, щоб гас піднявся від дна на поверхню (висота h=10 см)? Вважати пори циліндричними трубками, змочування повне.

130.  Капіляр внутрішнім радіусом 2 мм занурений у рідину. Знайти коефіцієнт поверхневого натягу рідини, якщо відомо, що вага рідини, що піднялась у капілярі p=9×10-4 Н.

131.  Капілярна трубка, внутрішній радіус якої r = 0.16 мм занурена вертикально у посудину з водою. Яким має бути тиск повітря над рідиною у капілярі, щоб рівень води у капілярі і в широкій посудині був однаковий? Зовнішній тиск Po=760 мм. рт. ст. Змочування вважати повним.

132.  Яка різниця рівнів ртуті в посудині та в капілярі (Dh), якщо радіус кривизни ртутного меніска у капілярі R=2 мм.

133.  У широку посудину з водою занурено капіляр так, що верхній його кінець знаходиться вище рівня води у посудині на h=2см. Внутрішній радіус капіляра дорівнює r = 0.5 мм. Знайти радіус кривизни меніска у капілярі. Змочування вважати повним.

134.  Широке коліно  U-подібного манометра має діаметр d1=2 мм, вузьке d2=1мм. Знайти різницю рівнів ртуті у обох колінах, якщо поверхневий натяг ртуті a=0.5 Н/м, густина ртуті r=13.6 г/см3, крайовий кут q=138°.