Другий початок термодинаміки (Індивідуальне завдання № 6 із 150 питань), страница 2

37.  Лід масою  кг при температурі °С був перетворений у воду тієї ж температури за допомогою пара, що мав температуру °С. Знайти масу  розходуваного пара. Яка зміна  ентропії системи лід – пар при таїнні льоду?

38.  Внаслідок ізохорного охолодження газу такого, що його тиск зменшився у 2 рази, а потім ізобарного нагрівання такого, що цого об'єм збільшився у 2 рази. Приріс ентропії становив – 12 Дж/К. Скільки молів газу було у посудині?

39.  У скільки разів збільшиться об’єм  ??????го газу (v=2 моль) внаслідок ізобарного нагрівання, якщо після подальшого ізохорного охолоджування тиск його зменшився в 3 рази, а приріст ентропії становив 15 дж/К

40.  Приріст ентропії ідеального газу становив – 20 дж/К після ізохорного охолодження газу такого, що його тиск зменшився у n раз, а потім ізобарного нагрівання такого, що його об’єм збільшився у 2 рази. Чому дорівнює число “n”, якщо у посудині було 3 моля?

41.  Змішали m1=5 кг води при температурі  Т1=280°К з m2=8 кг води при температурі T2=350°К. Знайти:1) температуру суміші 2) зміну ентропії суміші після змішування. Вважати, що теплоємкість води стала.

42.  25 г азоту ізобарично розширили у 3 рази, а потім адіабатично стиснули до початкового об’єму. Знайти приріст ентропії.

43.  Після адіабатичного розширення азоту у 2 рази з подальшим ізобаричним стискуванням до початкового об’єму приріст ентропії становив Dg = -20.2 l дж/К. Яка масса азоту була у посудині?

44.  Скільки нагрівачів та холодильників та з якими температурами необхідно для реалізації теплової машини, що використовує цикл відображений на малюнку?

45.  Ідеальна холодильна машина, що працює по оборотньому циклу  Карно. Тепло береться від тіла з температурою -10° і передається тілу з температурою +17°С. Найти к.к.д. циклу.

46.  20 г водню адіабатично розширили у  разів, а потім ізобарично стиснули до початкового об'єму. Знайти , якщо приріст ентропії становив  Дж/К.

47.  У якому випадку К.К.Д. циклу Карно більше підвищиться: при збільшенні температури нагрівача на , чи при зменшенні температури холодильника на таку ж саму величину?

48.  Водень виконує цикл Карно. Знайти К.К.Д. циклу, якщо при оберненому розширенні об'єм газу збільшується у  рази.

49.  Ідеальна холодильна машина працює як тепловий насос за оберненим циклом Карно, Вона відбирає тепло від води з температурою 2°С та передає його повітрю з температурою 27°С. Знайти коефіцієнт  - відношення кількості теплоти, переданої повітрю до кількості теплоти, віднятому у води за той же час у води.

50.  Два моля ідеального газу виконують цикл Карно. Температура нагрівника  К, температура холодильника  К, при ізотермічному розширенні об'єм збільшився вдвічі. Знайти роботу за цикл.

51.  Теплову машину, що працює за циклом Карно використовують при тих же теплових резервуарах як холодильну машину з холодильним коефіцієнтом . Знайти К.К.Д. теплової машини.

52.  Ідеальна машина, що працює за циклом Карно одержує за кожен цикл від нагрівача 600 кал. Температура нагрівача 400 К, температура холодильника 300 К. Знайти роботу виконану машиною за один цикл.

53.  Ідеальна теплова машина, що працює за циклом Карно одержує за кожен цикл від нагрівання 600 кал. Температура нагрівача 400 К, температура холодильника 300 К. Знайти кількість тепла, що була віддана холодильнику за один цикл.

54.  Ідеальна теплова машина працює за циклом Карно. Знайти к.к.д. цикла, якщо відомо, що за один цикл була виконана робота 3000 дж та холодильнику було передано           3.2 ккал.

55.  Ідеальна теплова машина, що працює за циклом Карно, виконує за один цикл роботу 7,35×104 дж. Температура нагріву 100°С , температура холодильника 0°С. Найти:1) к.к.д. машини 2) кількість  тепла, що одержала машина за один цикл від нагрівача        3) Кількість тепла, що була віддана за один цикл холодильнику