Другий початок термодинаміки (Індивідуальне завдання № 6 із 150 питань), страница 3

56.  Ідеальна теплова машина  працює за циклом Карно. При цьому 80% тепла, яке одержане від нагрівача  передається холодильнику. Кількість тепла, що одержане від нагріву дорівнює 1.5 ккал. Найти:1) к.к.д. циклу 2) роботу виконану за один повний цикл.

57. 


На діаграмах (P1V) та (T1g) відтворений один і той циліндричний процес, який відбувається з деяким робочім тілом. Порівняти площі петель  на обох діаграмах. Чому вони рівні?

58.  Чи може теплова машина, яка використовує цикл Карно бути необоротньою? Назвати достатні умови оборотності такої машини.

59.  Скільки палива за 1 годину споживає парова машина потужністю 14.7 квт, якщо температура котла 200°С, температура холодильника 58°С. При к.к.д. 20% теплова здатність палива 3.3×107 дж/кг. Порівняти к.к.д ідеальної парової машини, що працює за циклом Карно між тими ж температурами. Знайти hід\hр%-?

60.  Знайти температуру  котла парової машини потужністю  14.7 квт та її к.к.д, якщо к.к.д. ідеальної парової  машини, що працює за циклом Карно між тими ж температурами  - h’=30%. Відомо, що машина споживає за 1 годину 8.1 кг палива з теплотворною здатністю 3.3×107 дж/кг, температури холодильнику 58°С.

61.  Холодильна машина, яка працює за оборотним циклом Карно приводиться в рух тепловою машиною, що працює між температурами °С та °С, при згоранні певної кількості палива. Кількість тепла, яке виділяє холодильна машина у кімнату у 3 рази більше за кількість тепла, яку б виділяла така же кількість палива при згоранні у печі. Знайти температуру оточуючого повітря , якщо температура в кімнаті °С.

62.  Ідеальна холодильна машина працююча по оберненому циклу Карно, виконує за один цикл роботу  Дж. Тепло береться від тіла з температурою –10°С і передається тілу з температурою +17°С. Знайти кількість тепла віднятого у холодного тіла за один цикл.

63.  Ідеальна холодильна машина працююча по оберненому циклу Карно, виконує за один цикл роботу  Дж. Тепло береться від тіла з температурою –10°С і передається тілу з температурою +17°С. Знайти кількість тепла переданого гарячому тілу за один цикл.

64.  Один кіло моль ідеального газу виконує цикл Карно. У скільки разів збільшується об'єм при ізотермічному розширенні якщо ізотерми циклу відбуваються при температурах, які дорівнюють найбільший та найменший температурам іншого циклу, що складається із 2 ізохор  та 2 ізобар. В цьому другому циклі об'єм газу змінюється від  м3 до  м3, а тиск змінюється від  атм до  атм. Робота при циклі Карно дорівнює  Дж.

65.  Кусок міді масою  г при температурі °С поклали в калориметр, в якому знаходився лід масою 50 г при температурі -3°С. Знайти приріст ентропії куска міді до моменту встановлення теплової рівноваги. Вважати ; .

66.  Ідеальна холодильна машина працює за оберненим циклом Карно, маючи К.К.Д. . Тепло береться від тіла з температурою°С та передають тілу з температурою +17°С. Знайти температуру 1-го тіла °С.

67.  Ідеальна холодильна машина працює за оборотним циклом Карно з коефіцієнтом . Тепло відбирається від води з температурою 2°С та передається повітрю з температурою °С. Знайти температуру повітря °С, якщо  - Кількість теплоти віднятої від води,  - кількість теплоти переданої повітрю.

68.  У процесі роботи ідеальної холодильної машини тепло відбирається від рідини з температурою °С та передається повітрю з температурою 27°С. Знайти температуру рідини, якщо виконується обернений цикл Карно, з коефіцієнтом , де  - кількість теплоти віднятої від води,  - кількість теплоти переданої повітрю.

69.  Ідеальна холодильна машина, що працює за оборотним циклом Карно передає тепло від холодильника з водою при температурі 0 °С кип’ятильнику з водою при температурі 100 °С. Яку кількість  води потрібно заморозити  в холодильнику, щоб перетворити в пар 1 кг води в кип’ятильнику?