Завдання підсумкової контрольної роботи на тему "Постiйний струм. Закон Кiрхгофа". Варіант № 4 (Визначення е.р.с джерела. Визначення потужністі, споживаної в провіднику і кількісті теплоти)

Страницы работы

Содержание работы

Варіант 4

 1. Два опори по R = 100 Ом приєднують до джерела е.р.с. спочатку послідовно, а потім паралельно. В обох випадках теплова потужнітсь, яка виділяється на кожному опорі – однакова. Визначити е.р.с джерела, якщо струм в колі при послідовному ввімкненні опорів дорівнює І = 1 А.
 1. На кінцях провідника довжиною L = 1.5 м. та діаметром перерізу d = 0.6 мм. підтримується напруга 10 В. Визначити потужність, споживану в провіднику і кількість теплоти, яка виділяється в провіднику за 1 годину.
 1. Яку кількість акумуляторів необхідно сполучити послідовно, щоб одержати в колі стурм 4 А при різниці потенціалів на полюсах батареї 220 В? Е.р.с кожного акумулятора 2 В, внутрішній опір 0.25 Ом.
 1. Сила струму в провіднику опором 20 Ом за t = 2 сек. зростає по лінійному закону від І0 = 0 до Імакс = 6 А. Визначити кількість теплоти, яка виділилась за другу секунду?
 1. Визначити І2

 


 1. Знайти опір R між точками А і В. Для кола із п¢яти опорів, увімкнутих за містковою схемою.

 


 1. Простір між пластинами плоского конденсатора має об¢єм 375 см3 і заповнений воднем, який частково іонізований. Площа пластин конденсатора 250 см2. При якій напрузі U сила струму крізь конденсатор досягне значення 2 мкА, якщо концентрація іонів в газі no = 5.3 * 107 см –3? U+ = 5.4 * 10-4 м2 / (сек*В); U­-­ = 7.4 * 10-4 м2 / (сек*В).
 1. E1

   
  Визначити е.р.с. елемента Е­2, якщо R1 = 100 Ом, R2 = 50 Ом, R3 = 20 Ом, Е1 = 2 В. Гальванометр показує струм І3 = 50 mА. Опорами елементів та гальванометра знехтувати

 


 1. Послідовно сполучено n однакових опорів. У скільки разів зміниться опір кола, якщо їх сполучити паралельно?
 1. Визначити покази амперметра, якщо E­1 = E­2 = 1.5 В, r1 = r2 = 0.5 Ом, R1 = R2 = 2 Ом, R3 = 1 Ом. Опір амперметра 3 Ом.

 

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Физика
Тип:
Задания на контрольные работы
Размер файла:
52 Kb
Скачали:
0