Завдання підсумкової контрольної роботи на тему "Постiйний струм. Закон Кiрхгофа". Варіант № 6 (Визначення середнього значення сили струму за проміжок часу. Визначення відношення струму)

Страницы работы

Содержание работы

Варіант 6

  1. Протягом 5 секунд у провіднику, опір якого 15 Ом, струм рівномірно зростає від 0 до деякого максимального значення. При цьому у провіднику виділилось 10 000 Дж тепла. Визначити середнє значення сили струму за цей проміжок часу.
  1. Вольтметр показує напругу 20 В, напруга на вході кола 100 В. Визначити відношення струму, який протікає крізь праву частину потенціометра, якщо відношення опорів, на які рухомий контакт ділить потенціометр, дорівнює 2/3.

     +  U   -

 


  1. По срібному провіднику, діаметр якого d = 2 мм, проходить струм І = 2 А. Вважаючи, що кожний атом срібла віддає один вільний електрон, обчислити середню швидкість упорядкованого руху електронів у провіднику під дією електричного поля.
  1. У скільки разів буде більший струм насичення термоелектронної еміссї з торієво- вольфрамового катода при робочій температурі Т = 1800 К., ніж струм насичення з чистого вольфрамового катода при тій самій робочій температурі? Еміссійна стала для чистого вольфраму В1 = 60 А/см2, а для торійового вольфраму В2 = 3 А/см2*К. (А1 = 4.54 еВ; А2 = 2.63 еВ)
  1. До мережі напругою 120 В приєднуються два опори. При їх послідовному сполученні струм дорівнює 3 А, при паралельному сумарний струм дорівнює 16 А. Визначити значення цих опорів.
  1. Елементи схеми, зображеної на рисунку мають такі значення E1 = 1 В, E2­­ = 2 В, E­­­­­­3= 3 В, R1 = 100 Oм, R2 = 200 Ом, R3 = 300 Ом, R4 = 400 Ом. Визначити струм і3. Опорами джерел стумів та проводників знехтувати.

 


  1. На рисунку E1 = 2 В, E2 = 4 В, R1 = 0,5 Ом та спад напруги на опорі R2 (струм крізь R2 направлений вниз) дорівнює 1 В. Визначити покази амперметра.

 


E2

                                                   R2

                                R3

 


   

А

 
                                                        E1

                

                                 R1

 


  1. Динамомашина, внутрішній опір якої дорівнює 2 Ом, заряжає батарею акумуляторів з е.р.с. 10 В та внутрішнім опором 0.6 Ом. Паралельно батареї включена лампочка з опором 3 Ом. Зарядний струм в акумуляторі 2 А. Визначити е.р.с., динамомашини та струм в лампочці.
  1. На схемі зображеній на рисунку R1 = R4 = 2 Oм, R3 = R2 = 4 Ом, E1 = 10 В, E2 = 4 В. Визначити значення струму крізь опір R1 та R2. Опорами джерел струму знехтувати.

І1

 

Е1

 
 


 

І2

 

Е2

 
 


І3

 
              A                                           B

 


                        

І4

 
 


                                                  

                                                  

  1. Визначити значення струму, який проходить через елемент E2, якщо E­1 = 1 В E2 = 2 В, E3 = 3 В, r1 = 1 Ом, r2 = 0.5 Ом, r3 = 1/3 Ом, R1 = 1 Ом, R2 = 1/3 Ом.

                               I1

 


            R1            I2

                                                        I3

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Физика
Тип:
Задания на контрольные работы
Размер файла:
67 Kb
Скачали:
0