Тестові запитання № 1-117 по металевих конструкціях (Залежність вибору сталі для різних за призначенням будівельних конструкцій. Перевірка міцності балки на сумісну дію нормальних і дотичних напружень), страница 9

нормального і потроєного дотичного напруження)

------------------------

106

В якому перерізі розподіл матеріалу найкращим чином відповідає розподілу нормальних

напружень?

------------------------

(ВІРНА)  У двотавровому

У прямокутному

У круглому

------------------------

107

З яких міркувань приймається оптимальна товщина стінки складеної балки?

------------------------

(ВІРНА)  З умови міцності стінки на зріз  в опорному вузлі балки

З умови стійкості стінки від дії дотичних напружень

З умови міцності по головним напруженням на відстані 1/6 прогону балки від

опори

------------------------

108

При якій величині умовної гнучкості стійкість стінки балки від дії дотичних напружень буде

забезпечена?

------------------------

(ВІРНА)  Якщо умовна гнучкість менша від 3,2.

Якщо умовна гнучкість менша від 5,5

Якщо  умовна гнучкість менша від 11,3

------------------------

109

Якими параметрами характеризується  стійкість стиснутого поясу складеної балки при її

роботі в пружній стадії ?

------------------------

(ВІРНА)  Обмеженням відношення  звісу полиці до її товщини половиною квадратного

(ВІРНА)  кореня з відношення модуля пружності сталі до її розрахункового опору згину

Обмеженням відношення ширини полиці до висоти стінки балки квадратним

коренем відношення розрахункового опору сталі до модуля ружності.

Обмеженням відношення товщини полиці до товщини стінки  величиною 2....2.5.

------------------------

110

Що називається "умовною гнучкістю" сталевого пластинчастого елементу балки (стінки, поясу,

ребра жорсткості, тощо) ?

------------------------

Відношення більшого розміру пластинки до меншого, зменшене на величину

квадратного кореня з відношення модуля пружності до розрахункового опору сталі

при згині

(ВІРНА)  Відношення більшого розміру пластинки до її товщини, зменшене на величину

(ВІРНА)  квадратного кореня з відношення модуля пружності до розрахункового опору сталі

(ВІРНА)  при згині

Відношення меншого розміру пластинки до її товщини, зменшене на величину

квадратного кореня з відношення модуля пружності до розрахункового опору сталі

при згині

------------------------

111

Які основні недоліки колон  із замкнутими суцільними перерізами ?

------------------------

(ВІРНА)  Необхідність герметизації внутрішньої порожнини від проникнення вологи

(ВІРНА)  (заварюванням)

Незручність і трудомісткість виконання вузлів примикання інших конструкцій

Незручності при стропуванні  під час монтажу конструкцій

------------------------

112

Чим  по суті  відрізняється розрахунок стержня на розтяг від розрахунку на стиск?

------------------------

(ВІРНА)  Коефіцієнтом поздовжнього згину

Коефіцієнтом розрахункової довжини стержня

Коефіцієнтом надійності за призначенням конструкції

------------------------

113

Чим по суті відрізняється розрахунок конструкції  по першій групі граничних станів від

розрахунку по другій групі граничних станів?

------------------------

(ВІРНА)  Критерієм придатності конструкції до подальшої експлуатації

Схемою завантажень

Розрахунковим опором сталі - Ry або Ru

------------------------

114

Що є основною вихідною сировиною для виплавлення сталі ?

------------------------

(ВІРНА)  Чавунні відливки (шихта)

Залізна руда

Металолом різних металів

------------------------

115

За якими критеріями приймаються перерізи зв'язкиів між елементами каркасу промбудинку ?

------------------------

(ВІРНА)  За граничною гнучкістю

За конструктивними вимогами

За розрахунком по першій групі граничних станів

------------------------

116

В чому полягає перевірка міцності балки при її роботі в пружній стадії ?

------------------------

В перевірці міцності за нормальними напруженнями в перерізі балки з найбільшим

згинаючим моментом

В перевірці міцності за дотичними напруженнями на опорі

(ВІРНА)  В перевірці міцності за найбільшими нормальними, дотичними напруженнями та їх

(ВІРНА)  сумісною дією в  перерізі з найбільшими значеннями M i Q

------------------------

117

В якому місці перерізу балки по висоті  треба перевіряти єє міцність на сумісну дію нормальних

і дотичних напружень ?

------------------------

На крайніх гранях поясів

На рівні нейтральної осі балки

(ВІРНА)  На рівні поясних швів

------------------------

118