Тестові запитання № 1-117 по металевих конструкціях (Залежність вибору сталі для різних за призначенням будівельних конструкцій. Перевірка міцності балки на сумісну дію нормальних і дотичних напружень), страница 2

(ВІРНА)  поверхню огороджуючої конструкції.

Змінення величини вітрового тиску  в залежності від висоти споруди.

Величину вітрового тиску в залежності від типу місцевості та щільності забудови 

ділянки  будівництва.

------------------------

16

Що є результатом статичного розрахунку рами промбудинку  зі сталевим каркасом  від

кожного завантаження?

------------------------

(ВІРНА)  Характер розподілу та величи'ни внутрішніх зусиль в елементах рами.

Величини поперечних перерізів елементів рами.

Величини лінійних зміщень та кутів повороту вузлів рами.

------------------------

17

Що є результатом конструктивного розрахунку елементів рами промбудинку  зі сталевим

каркасом?

------------------------

(ВІРНА)  Величини й розміри поперечних перерізів елементів рами.

Величини внутрішніх зусиль в елементах рами.

Величини лінійних зміщень та кутів повороту елементів рами

------------------------

18

Які невідомі величини визначаються в результаті розрахунку рами методом кінцевих

елементів?

------------------------

(ВІРНА)  Величини лінійних зміщень та кутів повороту вузлів рами.

Величини поперечних перерізів елементів рами.

Величини внутрішніх напружень в перерізах елементів рами.

------------------------

19

Для яких внутрішніх зусиль складаються найбільш небезпечні комбінації за результатами

статичного розрахунку рами від можливих видів завантажень (для верхньої частини колони

промбудинку)?

------------------------

(ВІРНА)  Для згинаючих моментів та поздовжніх сил.

Для перерізуючих сил та згинаючих моментів.

Для поздовжніх та поперечних (перерізуючих) сил.

------------------------

20

З яких умов приймається потрібна площа перерізу верхньої частини колони  в першому

наближенні?

------------------------

З умови міцності на стиск  від дії найбільш небезпечної комбінації зусиль для цієї

частини.

(ВІРНА)  З умови стійкості від дії найбільшої стискуючої сили  в цій частині колони.

З умови поздовжнього згину  від сумісної дії поздовжньої стискуючої сили та

згинаючого моменту , прийнятих для цієї частини в таблиці комбінацій зусиль.

------------------------

21

З яких умов приймається товщина опорної плити бази колони?

------------------------

З умови призмової міцності бетону фундамента під колону.

(ВІРНА)  З умови міцності плити від дії найбільшого згинаючого моменту  в одній з ділянок

(ВІРНА)  цієї плити.

В залежності від прийнятої схеми опорної частини колони  -  жорсткої чи

шарнірної.

------------------------

22

На які зусилля розраховуються вітки нижньої (наскрізної) частини колони промбудинку?

------------------------

На сумісну дію поздовжньої стискуючої сили  та перерізуючої сили.

На дію згинаючого моменту.

(ВІРНА)  На дію тільки стискуючої сили, як центрально стиснуті стержні.

------------------------

23

На які зусилля розраховуються елементи решітки нижньої (наскрізної)  частини

одноступінчастої колони промбудинку?

------------------------

На дію згинаючого моменту.

На дію поздовжньої сили.

(ВІРНА)  На дію найбільшої фактичної або умовної перерізуючої сили.

------------------------

24

Чим по суті відрізняється конструктивний розрахунок верхнього поясу  крокв'яної ферми від

такого ж розрахунку нижнього поясу?

------------------------

(ВІРНА)  Коефіцієнтом повздовжнього згину "фі".

Коефіцієнтом умов роботи  - гама з індексом "с".

Коефіцієнтом надійності за призначенням - гама з індексом "n"

------------------------

25

В якій точці перерізу  головної балки перевіряють її міцність за нормальними

напруженнями?

------------------------

У верхній крайній точці гальмівної ферми з боку зовнішньої стіни будинку.

У нижній крайній точці підкранової двотаврової балки з боку розташування крана.

(ВІРНА)  У верхній крайній точці підкранової двотаврової балки з боку розташування крана.

------------------------

26

На які зусилля працюють діагональні та хрестоподібні зв'язки  між колонами або фермами

сталевого каркасу?

------------------------

(ВІРНА)  На розтяг.

На стиск.

На згин.

------------------------

27

За якими критеріями приймаються перерізи зв'язків між елементами каркасу промбудинку?

------------------------

(ВІРНА)  За граничною гнучкістю.

За конструктивними вимогами.

За розрахунком по першій групі граничних станів.