Тестові запитання № 1-117 по металевих конструкціях (Залежність вибору сталі для різних за призначенням будівельних конструкцій. Перевірка міцності балки на сумісну дію нормальних і дотичних напружень), страница 7

За якими критеріями призначається  катет кутового шва при конструктивно необмеженій його

довжині ?

------------------------

(ВІРНА)  В залежності від найбільшої товщини зварюваних елементів

В залежності від призначення та способу виготовлення конструкції

В залежності від положення шва в просторі: вертикальний, горизонтальний, і т.ін.

------------------------

82

При якій температурі  у сталі починає зменшуватись модуль пружності ?

------------------------

(ВІРНА)  + 200 градусів за Цельсієм

+300 градусів за Цельсієм

+600 градусів за Цельсієм

------------------------

83

При якій температурі сталь повністю переходить до пластичного стану ?

------------------------

(ВІРНА)  + 600 градусів за Цельсієм

+ 300 градусів за Цельсієм

 + 200 градусів за Цельсієм

------------------------

84

Чи відноситься навантаження від мостових кранів до постійно діючих на каркас промбудинку ?

------------------------

(ВІРНА)  Не відноситься

Відноситься завжди

Відноситься при особливому режимі роботи кранів

------------------------

85

Де враховується власна вага підкранових балок ?

------------------------

(ВІРНА)  В кранових навантаженнях

В постійних навантаженнях

В особливих навантаженнях

------------------------

86

Як визначається навантаження на поперечну раму від вертикального тиску коліс мостових

кранів ?

------------------------

(ВІРНА)  За лінією впливу опорних реакцій від найбільш зближеної групи коліс двох кранів ,

(ВІРНА)  розміщених по обидва боки рами

За правилом Вінклера

Як сума опорних реакцій від двох підкранових балок, які спираються на колону

рами, що розраховується

------------------------

87

Як визначається навантаження на раму від поперечного гальмування кранового візка з

вантажем ?

------------------------

(ВІРНА)  Встановленою будівельними нормами часткою від суми вантажопід'ємності крана

(ВІРНА)  та ваги візка, які припадають на кожне колесо крана  з одного його боку

Встановленою будівельними нормами часткою від максимального вертикального

тиску коліс крана з одного його боку

Окремим розрахунком кранових навантажень з врахуванням тиску коліс крана з

обох його боків

------------------------

88

З яких умов приймається потрібна площа перерізу верхньої частини колони в першому

наближенні ?

------------------------

(ВІРНА)  З умови стійкості  від дії найбільшої стискуючої сили в цій частині

З умови  міцності  на стиск від дії найнебезпечнішої комбінації зусиль в цій частині

З умови поздовжнього згину  від сумісної дії поздовжньої сьискуючої сили та

згинаючого моменту, прийняти для цієї частини в таблиці комбінацій зусиль

------------------------

89

За яких умов приймається товщина опорної плити бази колони ?

------------------------

(ВІРНА)  З умови міцності плити на дію найбільшого згинаючого моменту в одній з ділянок

(ВІРНА)  цієї плити

З умови призмової міцності бетону фундамента  під цю колону

В залежності від прийнятої схеми опорної частини колони  -  жорсткої чи шарнірної

------------------------

90

На які зусилля розраховуються вітки нижньої (наскрізної) частини колони промбудинку ?

------------------------

(ВІРНА)  На дію тільки стискуючої сили, як центрально стиснуті стержні

На сумісну дію поздовжньої стискуючої сили  та поперечної (перерізуючої) сили

На дію згинаючого моменту

------------------------

91

На які зусилля розраховуються елементи решітки нижньої (наскрізної) частини

одноступінчастої колони промбудинку ?

------------------------

(ВІРНА)  На дію найбільшої фактичної або умовної перерізуючої сили

На дію згинаючого моменту

На дію найбільшої поздовжньої сили

------------------------

92

Чим по суті відрізняється  конструктивний розрахунок верхнього поясу крокв'яної ферми від

такого ж розрахунку нижнього поясу ?

------------------------

(ВІРНА)  Коефіцієнтом поздовжнього згину

Коефіцієнтом умов роботи

Коефіцієнтом надійності за призначенням

------------------------

93

Чи можна назвати фермами  металеві наскрізні конструкції опор ліній електропередач або

телевізійних та радіовеж, башт і т.п. ?

------------------------

(ВІРНА)  Так, ці споруди являють собою системи вертикальних ферм

Ні, тому що ферма - це елемент покриття

Можна назвати лише ті споруди, решітка яких виконана з  металевих кутиків