Тестові запитання № 1-117 по металевих конструкціях (Залежність вибору сталі для різних за призначенням будівельних конструкцій. Перевірка міцності балки на сумісну дію нормальних і дотичних напружень), страница 8

------------------------

94

В яких випадках застосовуються ферми трикутного обрису ?

------------------------

(ВІРНА)  При значних ухилах покрівлі, пов'язаних  з типом покрівельного матеріалу

При спиранні на цегляні стіни

У неопалюваних спорудах  тимчасового призначення

------------------------

95

В яких випадках застосовуються  трапецієподібні ферми ?

------------------------

(ВІРНА)  При застосуванні  покрівельних матеріалів, які не потребують великих ухилів

При дії великих навантажень на покриття

Переважно на всіх покриттях  одноповерхових виробничих будинків з металевим

каркасом

------------------------

96

В яких випадках застосовуються  ферми полігонального обрису ?

------------------------

(ВІРНА)  При дії великих навантажень на перекриття  та при великих прогонах будинків

Для  легких ферм великих прогонів

У виробничих будинках великої висоти  та великих прогонів ( більших за 30м)

------------------------

97

Які переваги у застосуванні ферм з паралельними поясами ?

------------------------

(ВІРНА)  Типізація та уніфікація вузлів та елементів ферми

Збільшення жорсткості ферм  та покриття в цілому

Економія металу за рахунок збільшення несучої здатності  покриття з такими

фермами

------------------------

98

Якими засобами забезпечується загальна стійкість стиснутих верхніх поясів ферм покриття з

їх площини ?

------------------------

(ВІРНА)  Системою прогонів і покрівельного диску

Горизонтальними зв'язками по верхніх поясах ферм

Жорсткістю укладеної і закріпленої по верхніх поясах ферм покрівлі

------------------------

99

Як впливає з'явлення пластичності у вузлах крокв'яної ферми  на її несучу здатність ?

------------------------

(ВІРНА)  На розрахункову несучу здатність ферми не впливає

Знижує несучу здатність ферми

Підвищує несучу здатність ферми

------------------------

100

Як розподіляється поздовжнє зусилля в стержнях ферми на зварні шви  біля" обушка" і біля

"пера" ?

------------------------

(ВІРНА)  Зворотньопропорційно відстаням від поздовжньої осі стержня

Прямопропорційно відстаням від поздовжньої осі стержня

Порівну між обома парами швів

------------------------

101

Яку відстань слід приймати між прокладками, які забезпечують сумісну роботу  елементів в

стержнях ферм з парних кутиків ?

------------------------

(ВІРНА)  Для стиснутих стержнів  - не більше 40 радіусів інерції цих стержнів, для

(ВІРНА)  розтягнутих - не більше 80 радіусів інерції

Не більше 40 радіусів інерції для всіх стержнів  -  стиснутих і розтягнутих

Не менше 40 радіусів інерції  для стиснутих стержнів і не більше 80 радіусів інерції -

для розтягнутих

------------------------

102

В яких масштабах слід виконувати креслення ферм на стадії КМД ?

------------------------

(ВІРНА)  Схема відправного елемента ферми  в М 1:20 ... 1:30, а  перерізи стержнів і вузли 

(ВІРНА)  на цій схемі - в М 1:10

Схема відправного елемента ферми, вузли і перерізи стержнів на цій схемі - в 

масштабі 1:25 ... 1:30

Схема відправного елемента ферми, вузли і перерізи стержнів на цій схемі - в

масштабі 1:10

------------------------

103

Які розміри на кресленнях вузлів зварних ферм є основними ?

------------------------

(ВІРНА)  Відстані від центру вузла до торців прикріплюваних стержнів решітки і до країв

(ВІРНА)  фасонки

Перерізи стержнів і товщини фасонок

Довжини і катети зварних швів, що прикріплюють стержні до фасонок

------------------------

104

В якому порядку нумеруються позиції елементів  відправочної марки ферми  для складання

специфікації металу ?

------------------------

(ВІРНА)  Спочатку стержні, починаючи з поясів. а потім фасонки, починаючи з опорних, а

(ВІРНА)  потім інші елементи

Спочатку фасонки, починаючи з опорних, потім стержні, починаючи з поясів,  і потім

-  інші елементи

Спочатку найкрупніші елементи, поступово до найменших, незалежно від профілю

------------------------

105

Який показник є мірою ефективності (вигідності) перерізу балки ?

------------------------

(ВІРНА)  Ядрова відстань (відношення моменту опору перрізу  до його площі) .

Радіус інерції (корінь квадратний з відношення моменту інерції до площі перерізу)

Величина приведеного напруження (корінь квадратний з суми квадратів