Тестові запитання № 1-117 по металевих конструкціях (Залежність вибору сталі для різних за призначенням будівельних конструкцій. Перевірка міцності балки на сумісну дію нормальних і дотичних напружень), страница 5

(ВІРНА)  фасонок

Визначають розрахунком за найбільшим можливим згинаючим моментом у вузлі

Однакової товщини з товстішими навареними на них стержнями

------------------------

59

Яку відстань слід приймати між прокладками, які забезпечують сумісну роботу  елементів в

стержнях ферм з парних кутиків ?

------------------------

(ВІРНА)  Для стиснутих стержнів  - не більше 40 радіусів інерції цих стержнів, для

(ВІРНА)  розтягнутих - не більше 80 радіусів інерції

Не більше 40 радіусів інерції для всіх стержнів  -  стиснутих і розтягнутих

Не менше 40 радіусів інерції  для стиснутих стержнів і не більше 80 радіусів інерції -

для розтягнутих

------------------------

60

В яких масштабах зазвичай слід виконувати креслення ферм на стадії КМД ?

------------------------

(ВІРНА)  Схема відправного елемента ферми  в М 1:20 ... 1:30, а  перерізи стержнів і вузли 

(ВІРНА)  на цій схемі - в М 1:10

Схема відправного елемента ферми, вузли і перерізи стержнів на цій схемі - в 

масштабі 1:25 ... 1:30

Схема відправного елемента ферми, вузли і перерізи стержнів на цій схемі - в

масштабі 1:10

------------------------

61

Які розміри на кресленнях вузлів зварних ферм є основними ?

------------------------

(ВІРНА)  Відстані від центру вузла до торців прикріплюваних стержнів решітки і до країв

(ВІРНА)  фасонки

Перерізи стержнів і товщини фасонок

Довжини і катети зварних швів, що прикріплюють стержні до фасонок

------------------------

62

В якому порядку нумеруються позиції елементів  відправочної марки ферми  для складання

специфікації металу ?

------------------------

(ВІРНА)  Спочатку стержні, починаючи з поясів. а потім фасонки, починаючи з опорних, а

(ВІРНА)  потім інші елементи

Спочатку фасонки, починаючи з опорних, потім стержні, починаючи з поясів,  і потім

-  інші елементи

Спочатку найкрупніші елементи, поступово до найменших, незалежно від профілю

------------------------

63

Чим по суті відрізняється розрахунок конструкції  по першій групі граничних станів від

розрахунку по другій групі граничних станів?

------------------------

(ВІРНА)  Критерієм придатності конструкції до подальшої експлуатації

Схемою завантажень

Розрахунковим опором сталі - Ry або Ru

------------------------

64

Чим відрізняються нормативні навантаження на конструкцію від розрахункових ?

------------------------

(ВІРНА)  Корегуванням коефіцієнтом надійності за навантаженням

Способом визначення навантаження: практичним вимірюванням або аналітичним

підрахунком

Корегуванням коефіцієнтом надійності за матеріалом

------------------------

65

Які навантаження відносять до постійних ?

------------------------

(ВІРНА)  Власну вагу конструкцій

Навантаження від технологічного обладнання

Кранові навантаження

Атмосферні та температурні дії

------------------------

66

За якими критеріями призначається  катет кутового шва при конструктивно необмеженій його

довжині ?

------------------------

(ВІРНА)  В залежності від найбільшої товщини зварюваних елементів

В залежності від призначення та способу виготовлення конструкції

В залежності від положення шва в просторі: вертикальний, горизонтальний, і т.ін.

------------------------

67

В чому полягає основна різниця між болтами підвищеної точності  та грубої точності

("чорними") ?

------------------------

(ВІРНА)  У величині допущень на різницю діаметрів болта та отвору під нього

У технології та способу виготовлення болтів

В характері та видах зусиль і деформацій, на які передбачається робота болта у

з'єднанні

------------------------

68

Яка основна різниця між роботою нормальних та високоміцних болтів ?

------------------------

(ВІРНА)  У величині сил тертя між між поверхнями з'єднуваних елементів

У ступеню відповідальності з'єднуваних елементів сталевих конструкцій

У величині граничного зусилля на зріз (зсув) або зім'яття

------------------------

69

Потрібний радіус інерції перерізу стиснутого стержня легкої ферми визначається :

------------------------

(ВІРНА)  Відношенням розрахункової довжини стержня до величини прийнятої попередньо 

(ВІРНА)  гнучкості

Приймається за конструктивними міркуваннями

Розрахунком стержня на стійкість  в обох площинах

------------------------

70

Як визначається момент опору прийнятого перерізу балки ?