Тестові запитання № 1-117 по металевих конструкціях (Залежність вибору сталі для різних за призначенням будівельних конструкцій. Перевірка міцності балки на сумісну дію нормальних і дотичних напружень), страница 6

------------------------

(ВІРНА)  Відношенням моменту інерції цього перерізу до однієї з відстаней крайніх точок до

(ВІРНА)  нейтральної осі

Відношенням діючого моменту в цьому перерізі до розрахункового опору

прийнятого класу сталі

Як сума добутків елементарних частин площі перерізу на їх відстані до нейтральної

осі

------------------------

71

Від яких факторів залежить величина коефіцієнта поздовжнього згину центрально стиснутого

гнучкого елемента конструкції ?

------------------------

(ВІРНА)  Від величини гнучкості елемента і розрахункового опору прийнятого класу сталі

Від величини стискуючого зусилля і розмірів поперечного перерізу

Від величини стискуючого зусилля і довжини (висоти) елемента

------------------------

72

Від яких факторів залежить гнучкість центрально стиснутого елемента конструкції ?

------------------------

(ВІРНА)  Від величини відношення розрахункової довжини (висоти) цього елемента до

(ВІРНА)  радіуса інерції його перерізу

Від величини стискуючого зусилля

Від величини розрахункового опору прийнятого класу сталі

------------------------

73

Як розподіляються за величиною дотичні напруження по висоті поперечного перерізу балки. що

згинається ?

------------------------

(ВІРНА)  По параболі, з максимальним значенням на нейтральній осі

Рівномірно по всій висоті перерізу

В зворотній пропорції до моменту інерції частини перерізу, що знаходиться вище

або нижче нейтральної осі

------------------------

74

Яку відстань слід приймати між прокладками, які забезпечують сумісну роботу  елементів в

стержнях ферм з парних кутиків ?

------------------------

(ВІРНА)  Для стиснутих стержнів  - не більше 40 радіусів інерції цих стержнів, для

(ВІРНА)  розтягнутих - не більше 80 радіусів інерції

Не більше 40 радіусів інерції для всіх стержнів  -  стиснутих і розтягнутих

Не менше 40 радіусів інерції  для стиснутих стержнів і не більше 80 радіусів інерції -

для розтягнутих

------------------------

75

Які розміри на кресленнях вузлів зварних ферм є основними ?

------------------------

(ВІРНА)  Відстані від центру вузла до торців прикріплюваних стержнів решітки і до країв

(ВІРНА)  фасонки

Перерізи стержнів і товщини фасонок

Довжини і катети зварних швів, що прикріплюють стержні до фасонок

------------------------

76

Що називається "умовною гнучкістю" сталевого пластинчастого елементу балки (стінки, поясу,

ребра жорсткості, тощо) ?

------------------------

Відношення більшого розміру пластинки до меншого, зменшене на величину

квадратного кореня з відношення модуля пружності до розрахункового опору сталі

при згині

(ВІРНА)  Відношення більшого розміру пластинки до її товщини, зменшене на величину

(ВІРНА)  квадратного кореня з відношення модуля пружності до розрахункового опору сталі

(ВІРНА)  при згині

Відношення меншого розміру пластинки до її товщини, зменшене на величину

квадратного кореня з відношення модуля пружності до розрахункового опору сталі

при згині

------------------------

77

Як визначають нормативні міцносні характеристики сталі?

------------------------

(ВІРНА)  Механічним випробуванням декількох зразків партії металу

Хімічним аналізом складу сталі

Рентгенівським дослідженням структури сталі

------------------------

78

Чим пов'язані між собою нормативні й розрахункові характеристики сталі?

------------------------

(ВІРНА)  Коефіцієнтом надійності за матеріалом

Коефіцієнтом надійності за навантаженням

Коефіцієнтом надійності за призначенням конструкції

------------------------

79

Які стани роботи конструкції називають "граничними" (рос. - "предельными") ?

------------------------

(ВІРНА)  Коли конструкції перестають задовольняти нормованим міцносним або

(ВІРНА)  деформативним характеристикам

Коли напруження в сталевому елементі досягають межі міцності на розрив

Коли в перерізах утворюються "шарніри пластичності"

------------------------

80

Чим по суті відрізняється розрахунок конструкції  по першій групі граничних станів від

розрахунку по другій групі граничних станів?

------------------------

(ВІРНА)  Критерієм придатності конструкції до подальшої експлуатації

Схемою завантажень

Розрахунковим опором сталі - Ry або Ru

------------------------

81