Тестові запитання № 1-117 по металевих конструкціях (Залежність вибору сталі для різних за призначенням будівельних конструкцій. Перевірка міцності балки на сумісну дію нормальних і дотичних напружень), страница 3

------------------------

28

Конструктивна схема поперечника цеху від розрахункової схеми відрізняється :

------------------------

Функціональним призначенням кожної з цих схем.

(ВІРНА)  Ступенем деталізауії поперечника в цілому та окремих його елементів.

Округленням основних габаритних розмірів поперечника

------------------------

29

В яких навантаженнях враховується власна вага підкранових балок?

------------------------

В постійних навантаженнях.

(ВІРНА)  В кранових навантаженнях.

В особливих навантаженнях.

------------------------

30

Конструктивний розрахунок верхнього поясу  крокв'яної ферми відрізняється від

такого ж розрахунку нижнього поясу :

------------------------

(ВІРНА)  Коефіцієнтом повздовжнього згину "фі".

Коефіцієнтом умов роботи  - гама з індексом "с".

Коефіцієнтом надійності за призначенням - гама з індексом "n"

------------------------

31

Як визначити нормативні міцносні характеристики сталі?

------------------------

Хімічним анаізом складу сталі

Рентгеновським дослідженням структури зразків

(ВІРНА)  Механічним випробуванням декількох зразків

Візуальним обстеженням зразків

------------------------

32

Чим пов'язані між собою нормативні  й розрахункові  міцносні характеристи

ки сталі?

------------------------

(ВІРНА)  Коефіцієнтом надійності за матеріалом - гама з індексом "m"

Коефіцієнтом надійності за навантаженням - гама з індексом"f"

Коефіцієнтом надійності за призначенням - гама з індексом " n"

Коефіцієнтом умов роботи - гама з індексом "с"

------------------------

33

Від яких умов залежить вибір сталі для різних за призначенням   будівельних конструкцій ?

------------------------

(ВІРНА)  Від приналежності до однієї з 4-х груп конструкцій за їх відповідальностю та

(ВІРНА)  характером  навантажень  і від кліматичного району будівництва

Від приналежності  до однієї з 4-х груп конструкцій за їх відповідальністю  та

характером навантажень

Від кліматичного району будівництва

------------------------

34

Чи можна назвати фермами  металеві наскрізні конструкції опор ліній електропередач або

телевізійних та радіовеж, башт і т.п. ?

------------------------

(ВІРНА)  Так, ці споруди являють собою системи вертикальних ферм

Ні, тому що ферма - це елемент покриття

Можна назвати лише ті споруди, решітка яких виконана з  металевих кутиків

------------------------

35

В чому полягає основна перевага  ферм перед іншими металевими конструкціями, наприклад,

перед суцільними металевими балками ?

------------------------

(ВІРНА)  В менших витратах металу

В меншій трудомісткості вигоовлення і монтажу

В кращих архітектурних та експлуатаційних властивостях

------------------------

36

Що таке "шпренгель" ?

------------------------

(ВІРНА)  Це додаткові стояк і розкіс  у  трикутній панелі ферми

Це додатковий проміжний вузол верхнього поясу крокв'яної ферми

Це частина площини ферми, обмежена трьома суміжними стержнями

------------------------

37

Що таке  "панель" у фермі?

------------------------

(ВІРНА)  Це частина площини ферми, обмежена трьома суміжними стержнями

Це відстань між двома суміжними стояками ферми

Це відстань між двома суміжними вузлами ферми

------------------------

38

Від чого залежить довжина  панелі верхнього поясу ферми ?

------------------------

(ВІРНА)  Від відстані  між точками прикладення зусиль від покриття

Від граничної гнучкості ділянки  верхнього поясу ферми

Від типу прокатного профілю, з якого прийнятий  переріз верхнього поясу цієї

ферми

------------------------

39

Який оптимальний кут нахилу  розкосів ферми ?

------------------------

(ВІРНА)  42  ... 47 градусів

32 ... 37 градусів

57 ... 62 градуси

------------------------

40

 Якими засобами забезпечується просторова жорсткість покриття промбудинку по сталевих

фермах ?

------------------------

(ВІРНА)  Горизонтальними зв'язками по верхніх та нижніх поясах ферм і вертикальними

(ВІРНА)  зв'язками  між фермами

Системою прогонів і закріпленою на них покрівлею з профнастилу або

азбестоцементних листів

Залізобетонними плитами покриття, закріпленими на верхніх поясах ферм

------------------------

41

Якими засобами забезпечується загальна стійкість стиснутих верхніх поясів ферм покриття з