Тестові запитання № 1-117 по металевих конструкціях (Залежність вибору сталі для різних за призначенням будівельних конструкцій. Перевірка міцності балки на сумісну дію нормальних і дотичних напружень), страница 4

їх площини ?

------------------------

(ВІРНА)  Системою прогонів і покрівельного диску

Горизонтальними зв'язками по верхніх поясах ферм

Жорсткістю укладеної і закріпленої по верхніх поясах ферм покрівлі

------------------------

42

Коли враховується однобічне навантаження на ферму однопрогонового будинку від снігу ?

------------------------

(ВІРНА)  Коли на покритті встановлені ферми з ліхтарями

Завжди

Коли ухил верхнього поясу більший за 30 градусів

------------------------

43

Коли враховується вітрове навантаження на ферми покриття ?

------------------------

(ВІРНА)  Коли на покритті встановлені ферми з ліхтарями і /або є перепади висот на

(ВІРНА)  покритті

Завжди

Коли ухил верхнього поясу ферми меннший за 30 градусів

------------------------

44

Як впливає з'явлення пластичності у вузлах крокв'яної ферми  на її несучу здатність ?

------------------------

(ВІРНА)  На розрахункову несучу здатність ферми не впливає

Знижує несучу здатність ферми

Підвищує несучу здатність ферми

------------------------

45

Якою приймається розрахункова довжина в площині ферми  її стиснутого верхнього поясу  з

двох кутиків ?

------------------------

(ВІРНА)  Відстані між суміжними вузлами

0,8 відстані між суміжними вузлами

1,2   відстані між суміжними вузлами

------------------------

46

Якою приймається  розрахункова довжина з площини ферми стиснутого верхнього поясу цієї

ферми з двох кутиків ?

------------------------

(ВІРНА)  Відстані між суміжними розпірками (поздовжніми зв'язками ) між фермами

Відстані між суміжними вузлами верхнього поясу крокв'яної ферми

0,8 відстані між суміжними вузлами верхнього поясу крокв'яної ферми

------------------------

47

Якою  приймається розрахункова довжина стиснутого розкосу з двох кутиків з площини

крокв'яної ферми ?      

------------------------

(ВІРНА)  Відстані між вузлами закріплення цього розкосу

0.8 відстані між вузлами закріплення цього розкосу

1.2 відстані між вузлами закріплення  цього розкосу

------------------------

48

Яка гранична гнучкість допущена будівельними нормами для стиснутих поясів, опорних

розкосів ферм ?

------------------------

(ВІРНА)  120

150

200

------------------------

49

Яка гранична гнучкість допущена будівельними нормами для стиснутих елементів решітки

ферм ?

------------------------

(ВІРНА)  150

120

200

------------------------

50

Яка гранична гнучкість  допущена будівельними нормами для стиснутих елементів зв'язків ?

------------------------

(ВІРНА)  200

150

120

------------------------

51

Яка гранична гнучкість допущена будівельними нормами для розтягнутих поясів ферм ?

------------------------

(ВІРНА)  250

350

400

------------------------

52

Яка гранична гнучкість допущена будівельними нормами для розтягнутих елементів решітки

ферм ?

------------------------

(ВІРНА)  350

250

400

------------------------

53

Яка гранична гнучкість допущена будівельними нормами для розтягнутих елементів зв'язків ?

------------------------

(ВІРНА)  400

350

250

------------------------

54

Якою величиною гнучкості треба попередньо задатися  для підбору перерізу верхнього поясу 

легкої крокв'яної ферми ?

------------------------

(ВІРНА)  60 ... 80

30 ... 40

80 ... 100

------------------------

55

Якою величиною гнучкості треба попередньо задатися для підбору перерізу  стиснутих

елементів решітки  легкої крокв'яної ферми ?

------------------------

(ВІРНА)  80 ... 100

60 ... 80

30 ... 40

------------------------

56

Як визначається потрібний радіус інерції перерізу стиснутого стержня легкої ферми ?

------------------------

(ВІРНА)  Відношенням розрахункової довжини стержня до величини прийнятої попередньо 

(ВІРНА)  гнучкості

Приймається за конструктивними міркуваннями

Розрахунком стержня на стійкість  в обох площинах

------------------------

57

Як розподіляється поздовжнє зусилля в стержнях ферми на зварні шви  біля" обушка" і біля

"пера" ?

------------------------

(ВІРНА)  Зворотньопропорційно відстаням від поздовжньої осі стержня

Прямопропорційно відстаням від поздовжньої осі стержня

Порівну між обома парами швів

------------------------

58

За якими критеріями приймають товщини фасонок ферми ?

------------------------

(ВІРНА)  В залежності від найбільшого стискуючого зусилля  - однакову товщину для всіх