Сталевий каркас одноповерхового промислового будинку

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство аграрної політики України

Сумський національний аграрний університет

Кафедра:Будівельних конструкцій

Курсовий проект

з предмету:"Металеві конструкції"

на тему:"Сталевий каркас одноповерхового

промислового будинку

                                                             Виконала:студентка

                                                                   4 курсу групи ПЦБ 0201-1

                                                                Ященко Я.В.

                                                           Перевірив:Паустовський С.В.

Суми 2006
Зміст

1.  Компонування конструктивної схеми каркасу.

1.1.Розбивка сітки колон.

1.2.Компонування поперечної рами каркасу.

1.2.1.Встановлення вертикальних розмірів рами.

1.2.2.Встановлення горизонтальних розмірів рами.

1.3.Компонування зв’язків.

1.4.Покриття.

1.4.1.Зв’язки покриття.

2.  Визначення розрахункових  навантажень та жорсткісних  параметрів поперечної рами.

2.1.Навантаження на раму.

2.1.1.Постійне навантаження.

2.1.2.Снігове навантаження.

2.1.3.Вітрове навантаження.

2.1.4.Кранове навантаження.

2.2.Складання розрахункової схеми рами.

2.2.1.Визначення жорсткості елементів рами.

2.2.1.1.Визначення еквівалентної жорсткості наскрізного ригеля.

2.2.1.2.Визначення моментів інерції та площ наскрізного ригеля.

3.  Статичний компьютерний розрахунок поперечної рами з фермою.

3.1.Кодування розрахункової схеми рами для введення в ЕОМ.

3.2.Вихідні дані для компьютерного розрахунку рами.

3.3.Результати компьютерного розрахунку.

4.  Складання таблиць розрахункових комбінацій зусиль.

5.  Розрахунок та конструювання одноступінчастої колони.

5.1.Визначення розрахункових довжин окремих ділянок ступінчастої колони  у площині рами.

5.2.Визначення розрахункових довжин окремих ділянок ступінчастої колони  з площини рами.

5.3.Підбір перерізу верхньої частини колони.

5.4.Перевірка місцевої стійкості елементів верхньої частини.

5.5.Підбір перерізу нижньої частини колони.

5.6.Перевірка стійкості колони як єдиного стержня зі складеним перерізом.

5.7.Розрахунок та конструювання вузлів колони.

6.  Розрахунок та конструювання ферми.

6.1.Визначення розрахункових зусиль в стержнях ферми.

6.2.Типи перерізів стержнів ферми.

6.3.Розрахункові довжини та граничні гнучкості.

6.4.Підбір перерізів стержнів ферми.

6.5.Конструювання вузлів ферми.

7.  Розрахунок та конструювання підкранової балки.

7.1.Визначення діючих навантажень.

7.2.Підбір двотаврового перерізу підкранової балки та компонування перерізу гальмівної конструкції.

7.3.Розрахунок підкранової балки за групами граничних станів.

8.   Перелік рекомендованої літератури.

 


1.  Компонування конструктивної схеми каркасу.

Проектування каркасу виробничого будинку починаємо з компонування  його конструктивної схеми, яка складається з розбивання сітки колон, визначення основних розмірів поперечної рами, генеральних розмірів основних несучих конструкцій, розробки  зв’язків по колонах та покриттю будинку, підкранових конструкцій.

  Розбивання сітки колон.

Розбивання сітки колон будинку робимо з врахуванням ними уніфікації габаритних схем промислових будинків та конструктивних елементів. В курсовому проекті прогін, довжину будинку і крок колон приймаємо за завданням, тобто довжина будинку складає – 228м, прогін – 30м, а крок колон – 12м. При розбивці будинку по довжині на температурні відсіки слід керуватися таблицею 1.2(методичних вказівок). Згідно до цієї таблиці довжина температурного шва складає 230м. Так як за завданням довжина складає 228м, то температурний шов по довжині будинку не передбачається. А геометричні осі торцевих колон основного каркасу зміщуються  від крайніх розбивочних осей на 500мм.

СХЕМА!

Компонування поперечної рами каркасу.

Основу поперечної системи  каркасу складають поперечні рами, компонування яких починається з встановлення основних розмірів елементів конструкцій.

1.2.1.Встановлення вертикальних розмірів рами.

 Вертикальні габаритні розміри будинку залежать від технологічних умов виробництва й визначаються відміткою голівки кранової рейки та відстанню до низу несучої конструкції покриття. В сумі ці розміри складають корисну висоту цеху. Схему поперечної рами наведено на рис. 1.2.

Розмір h2 зумовлений висотою мостового крана:

h2=Hk+100+a=4800+100+300=5200 (мм),

де Hk – висота крану, за каталогом кранів.

100 – мінімальний зазор між верхом візка й низом конструкцій покриття.

а – розмір, який враховує прогін конструкцій покриття й висоту виступаючих                          донизу елементів зв’язків, приймається (200-400)мм.

Остаточно h2 приймається кратним 200 мм.

Повна висота цеху від рівня підлоги до низу кров’яних ферм:

H=h1+ h2=5,2+10,5=15,7(м),

де   h1- відстань від підлоги до голівки рельса; h1=10,5 м.

Похожие материалы

Информация о работе