Сталевий каркас одноповерхового промислового будинку, страница 7

4.  Визначаємо відстань до нейтральної осі:

Уп=(2*15*1,2*70,6+90*1,4*46,2+30*1,2*0,6)/(2*15*1,2+90*1,4+30*1,2)=42,3см

Ув=91,2-42,3=48,9см

Іх=1,4*903/12+90*1,4*3,52+2*15*1,2*27,92+30*1,2*42,12=178423см4

Wx min=178423/48.9=3649 см3

5.  Розрахункові зусилля в траверсі:

Vпр=781,19*0,366/1,16+647,56/1,16=804,7 кН

Згинаючий момент біля грані верхньої частини колони :

Мтр=804,7*0,41=330 кН*м.

6.  Розрахункова поперечна сила:

Qтр=804,7+3326,41/2=2467,9 кН

7.  Наруження в траверсі:

·  Від згину: - умова виконується.

·  Від зрізу: - умова не виконується, тоді приймаємо tтр=2,2см.

Уп=(2*15*1,2*70,6+90*2,2*46,2+30*1,2*0,6)/(2*15*1,2+90*2,2+30*1,2)=43,4см

Ув=91,2-43,4=47,8см

Іх=2,2*903/12+90*2,2*3,52+2*15*1,2*27,92+30*1,2*42,12=227905см4

Wx min=227905/47,8=4768 см3

Напруження в траверсі:

·  Від згину: - умова виконується.

·  Від зрізу: - умова виконується.

8.Кріплення траверси:

Кріплення вертикального ребра:

9.Перевірка стінки підкранової вітки колони:

Q=Vпр+Dmax=804,7+3326,41=4131,11 кН

τ=4131.11/2*90*1.7=13.4 кН/см2<13,4 кН/см2- умова виконується.

База колони.Зовнішня вітка.

Зусилля у вітці Nзв=3391,9 кН.

Потрібна площа опорної плити:

Аpl= Nзв/Rb.loc=3391.9/1.02=3325см2

L=hшв+100=998+100=1098мм. Приймаємо L=1100мм.

  В=Апотр/L=3325/110=27,7см=300мм

                          В=(425-96+50)*2=758мм=760мм

В*L=760*1100мм

  Аpl=В*L=76*110мм

                                3.Фактичне напруження під опорною плитою:

                                                    σb.loc=Nзврl=3391.9/8360=

=0.41кН/см2<Rb,loc=1.02кН/см2

4.Згинаючий момент в консольній ділянці плити(1):

М1= σb.loc2/2=0,41*52/2=5,1кН*см

С=50мм

Згинаючий момент на ділянці плити(2),зіпертої на три канти:

М2=α* σb.loc*b2

  b=47.4см

  а=5,0см

α=а/b=5/47.4=0.11<0.5

М2=0,41*5,02/2=5,1кН*см

Згинаючий момент на ділянці, зіпертій на чотири канти(3):

 М3=β* σb.loc* b1

 b1=40см,   а1=94,8см ,  β=а1/b1=94.8/40=2.37>2

M3=0.41*402/8=82кНсм

5.Потрібна товщина плити:

th1===4.0cм

Ммах=82кНсм

Ry=21кН/см2

Приймаємо плиту товщиною 40мм.

6.Призначаємо переріз траверси :

Визначемо довжину шва:

lef=Nзв/Kf*4βf*Rwf=3391.9/0.6*4*0.7*18=112см

Приймаємо переріз траверси 420x14мм

Рівномірно розподілене навантаження на траверсу:

qt= σb.loc*dt=0.41*17.5=7.2кН/см

dt=150/2+(250-150)=175мм

Мс=(qt*a2)/2=(7.2*52)/2=90кНсм

Мпр=(qt*a12)/8- Мс=(7.2*94,82)/8-90=7998,3кНсм

Qc=qt*a=7.2*5=36кН

Vтр=qt*(a1/2+a)=7.2*(94.8/2+5)=377.3кН

Qтр=Vтр- Qc=377,3-36=341,3кН

Міцність траверси:

σ=Мпр/Wтр=7998,3*6/1,4*422=19,4кН/см2< Ryγcn=22.1кН/см2

τ= Qтр/hтр*tтр=341,3/1,4*42=5,8кН/см2<0.58 Ryγcn=12.82кН/см2

Умова виконуеться

Перевіримо міцність траверси як консоль балки:

σ=Мс/Wтр=90*6/1,4*422 =0,22кН/см2

τ= Qстр=36/1,4*42=0,61кН/см2

σred== 

Умова виконується

7.Потрібна товщина швів,що кріплять траверсу до полиці вітки:

Кf=Vтр/2βf*lef*Rwf377.3/2*0.7*(42-1)*18=0.4cм

Приймаемо Кf min= 6мм

8.Розрахунок анкерних болтів:

М'=(728.88*0.9)/1.2-1473.37=-926.71кНм

N'=(-773.16*0.9)/1.2+15.45=-564.42кН

Зусилля в анкерних болтах:

z=N'*yn/bo+M'/bo=+564.42*0.684/1.35+926.71/1.35=972.42кН

Пост.+сніг+кранове+вітрове:

М=-3353.74кНм    N'=-4620.38кН

Розрахункові значення:

М'=-(3353.74-728.88+728.88*0.9/1.2)=-3171.52кНм

N'=-(4620.38-779.16+773.16*0.9/1.2)=-4427.09кН

z=-4427.09*0.684/1.35+3171.52/1.35=106.22кН

Відрив має місце.

Потрібна площа анкерних болнів зовнішньої вітки:

ΣАва=z/Rва=972,42/15=64,8см2

Болти зі сталі ВСт3кп2

Приймаємо 4 болти Ø=56мм з площею 4*20,5=82см2 із загальною несучою здатністю

[N]=4*307=1228кН>972.42кН

Плитка під анкерні болти:

Зусилля на один болт:

Na=972.42/4=243.11кН

Згинаючий момент в анкерній плитці:

М=243,11*6=1458,66кНсм

Приймаемо переріз анкерної плитки 200×60 з отвором для болта

da+8мм=56+8=64мм

Момент опору анкерної плитки:

Wn=(20-6.4)*62/6=81.6см3

Σ=М/Wn=1458.66/81.6=17.9кН/см2<Rycn=20.5кН/см2

Умова виконується.


Підкранова вітка

Зусилля у вітці Nпв=4763,6 кН.

Потрібна площа опорної плити:

Аpl= Nпв/Rb.loc=4763,6/1.02=4670см2

L=1100мм.

 В=Аpl/L=4670/110=425мм=43см

Аpl=В*L=43*110=4730см2

3.Фактичне напруження під опорною плитою:

 σb.loc=Nпврl=4763,6/4730=1,01кН/см2<Rb,loc=1.02кН/см2

4.Згинаючий момент в консольній ділянці плити(1):