Сталевий каркас одноповерхового промислового будинку, страница 3

параметрів поперечної рами.

Навантаження на раму.

В курсовому проекті плоску поперечну раму розраховуємо на дію постійних навантажень – від ваги огороджуючих та несучих конструкцій будинку; короткочасних – атмосферних (сніг та вітер), а також технологічних (від мостових кранів).

В постійне навантаження від покриття включаються навантаження від усіх шарів покрівлі, огороджуючих конструкцій покриття (залізобетонних плит) та несучих конструкцій ( крокв’яних ферм і зв’язків). Величину розрахункового постійного навантаження на 1 м2 покриття зручно визначати у формі таблиці, приймаючи значення поверхнево розподіленого навантаження у відповідності із завданням.

Постійне поверхнево розподілене навантаження від покриття.

                                                                                                                        табл.2.1

Тип та конструкція покриття

Норматив-

не наванта

ження, кн/м2

Коеф.

надійн.

Розрах.

навантаж,

кн/м2

1. Захисний  шар 20мм з гравію втопленого в мастику.

0,4

1,3

0,52

2. Гідроізоляційна ковдра з трьох шарів руберойда на мастиці.

0,15

1,2

0,18

3. Утеплювач керамзит товщиною 200мм з щільністю 600кг/м3 .

1,2

1,2

1,44

4. Пароізоляція з одного шару руберойда.

0,05

1,2

0,06

5. З/б панель з важкого бетону із заливанням швів розмірами 3*6м.

1,6

1,1

1,75

6. Крокв′яні ферми покриття зі зв′язками (прогін 30м).

0,3

1,05

0,32

7. Каркас ліхтаря.

0,1

1,05

0,11

    Всього постійних. gр

3,8

-

4,38

Нормативні значення короткочасних снігових та вітрових навантажень  визначаємо в залежності від района будівництва.

Кранові навантаження приймаємо за каталогами кранів в залежності від їх вантажності, прогону та режиму роботи.

Розрахункові значення навантажень визначаємо як добуток їх нормативної величини на коефіцієнт надійності по навантаженню.

2.1.1. Постійне навантаження.

Навантаження від ваги конструкції 1 м2 покриття наведені в   табл. 2.1.

Розрахункове погонне (лінійне) навантаження на ригель рами визначаємо за формулою:

,

де α – кут між покриттям і горизонтальною площиною (для мало-ухильних ферм α =0);

     Вф=12м– крок крокв’яних ферм.

Розрахункове узлове навантаження визначаємо за формулою:

Рузл=gр*3*12=4,38*3*12=157,68кН.         

     Схема навантажень!..

2.1.2.Снігове навантаження.

Знаходимо нормативне снігове навантаження горизонтальної проекції покриття.

,

де S0 – нормативне значення ваги снігового покрову на 1 м2 горизонтальної поверхні, для II  снігового  району  S0=2 кН/м2;

µ - коефіцієнт переходу від ваги снігового покрову землі до снігового покрову покриття. Приймаємо µ=1 бо ухил покрівлі менше за 250

Знаходимо розрахункове навантаження.

Sr=Sn×γr=2×1,4=2,8кН/м2

де γr – коефіцієнт надійності для снігового навантаження (якщо Sn менше 0,8 то γr =1,6, якщо більше то 1,4).

Знаходимо розрахункове погонне навантаження на ригель рами:

S= Sr×Вф=2,8×12=33,6кН/м

Знаходимо розрахункове вузлове навантаження:

Sузл= Sr*(12*3)=2,8*(12*3)=100,8 кН.

        Сніговий замет :

S1=0,5 Sузл=0,5*100,8=50,4 кН;

S2= Sузл=100,8 кН;

S3=1,75 Sузл=1,75*100,8=176,4 кН;

S4=1,25 Sузл=1,25*100,8=126 кН.

2.1.3.Вітрове навантаження.

Нормативне значення вітрового навантаження визначають за формулою:

ωn1=ω0×k×c,

де k – коефіцієнт, що враховує змінену вітрового тиску по висоті в залежності

від типу місцевості;

с – аеродинамічний коефіцієнт.

Знаходимо розрахункові погонні навантаження на раму від активного й

пасивного тисків:

ωа 10=γr×ω0× k10×c×Bф=1,4×0,35×0,65×0,8×12=3,06кН/м

ωп 10=γr×ω0× k10×c×Bф=1,4×0,35×0,65×0,6×12=2,29кН/м

ωа вф=γr×ω0× k20,6×c1×Bф=1,4×0,35×0,858×0,8×12=4,04кН/м

ωп вф=γr×ω0× k20,6×c1×Bф=1,4×0,35×0,858×0,6×12=3,03кН/м

ωа вл=γr×ω0× k23,85×c2×Bф=1,4×0,35×0,89×0,8×12=4,19кН/м

ωп вф=γr×ω0× k23,85 ×c2×Bф=1,4×0,35×0,89×0,6×12=3,14кН/м

Еквівалентні навантаження від вітру в залежності від висоти споруди.

Активне навантаження.

     

        Пасивне навантаження.

    ,