Тестові завдання до екзаменаційної роботи з дисципліни "Металеві конструкції". Варіант 1

Страницы работы

Содержание работы

Сумський національний аграрний університет

Кафедра «Будівельних конструкцій»

Дисципліна «металеві конструкції »

Екзаменаційна робота

Для студентів 4 курсу, спеціальності «Будівництво»

Варіант 1.

У завданнях 1-30 позначте лише ОДНУ правильну відповідь

1. Перша група граничних станів забезпечує розрахунок залізобетонних конструкцій 

А. по міцності, стійкості, виснаженню матеріалу та тріщиностійкості

Б. по міцності, стійкості, тріщиностійкості та деформаціям

В. по міцності, стійкості та виснаженню матеріалу

Г. тріщиностійкості та деформаціям

2. Позначте правильне визначення величини нормативного  навантаження діючого на елемент

1. Нормативне  навантаження приймається шляхом  множення його величини  на коефіцієнт надійності по навантаженню

2. Нормативне  навантаження  приймається за своєю величиною відповідно серії чи каталогу ,як що мова йде про конструкції або відповідно до ДБН

3. Нормативне  навантаження  приймається відповідно до ДБН

А. Тільки третє ствердження правильне                                      Б. Усі твердження не правильні

В. Усі твердження  правильні                                                       Г.  Правильне друге та третє ствердження

3. Яка вимога відповідає другій категорії залізобетонних згинальних елементів за тріщиностійкістю

1. Дозволяється утворення тріщин  від короткочасної дії навантаження з подальшим їх  надійним закриттям

2. Утворення тріщин взагалі не дозволяється

3. Дозволяється утворення тріщин від тривалої та  короткочасної  дії  навантаження

А. Тільки 1    Б. Тільки 2    В. Тільки 3    Г.  Ні одна

4. Яке ствердження відповідає поняттю «корисне навантаження»,що діє на плити перекриття, сходинкові марші та підлоги на грунтах 

1. Корисне навантаження, це навантаження від власної ваги елементів, людей, тварин та обладнання, матеріалів, що підлягають складуванню

2. Корисне навантаження, це навантаження людей, тварин, обладнання та матеріалів, що підлягають складуванню

А. Тільки 1               Б. Тільки 2                 В. Обидва правильні                        Г. Обидва не правильні

5. Характеристичне значення величини «корисного навантаження», що діє на плити перекриття, сходинкові марші та підлоги на грунтах приймається відповідно до

А. Типу будівлі, для якого воно визначається

Б. Типу приміщень будівлі, для якого воно визначається

В. Типу конструкцій будівлі, для якого воно визначається

Г. Типу грунту під будівлею, для якого воно визначається

6. Позначте правильне ствердження

1. Граничний стан залізобетонної конструкції це стан, при якому вона перестає задовольняти умовам нормальної експлуатації 

2. Граничний стан залізобетонної конструкції це стан, при якому вона ще задовольняє умовам нормальної експлуатації 

3. Граничний стан залізобетонної конструкції це стан, при якому вона руйнується

4. Граничний стан залізобетонної конструкції це стан її нормальної експлуатації

А. Правильне 1                    Б. Правильне 2                      В. Правильне 1,3      Г. Правильне 2,4

7. Виберіть правильне ствердження

1. Величина гранично допустимого прогину залізобетонної конструкції приймається відповідно до конструктивних, технологічних та естетичних вимог

2. Величина гранично допустимого прогину залізобетонної конструкції приймається в залежності від діючого навантаження на неї та типу будівлі

А. Тільки перше ствердження правильне                                    Б. Усі твердження не правильні

В. Усі твердження  правильні                                                       Г.  Тільки друге ствердження правильне     

8. Яким чином визначається величина розрахункового навантаження, що діє на конструкцію

А. Шляхом множення характеристичних значень навантажень на коефіцієнт надійності по навантаженню , що залежить  від виду навантаження.

Б. Шляхом ділення характеристичних значень навантажень на коефіцієнт надійності по навантаженню, що залежить  від виду навантаження.  

В. Приймається на підставі стандартів, робочих креслень чи паспортних даних конструкції заводів виробників або відповідно СНиП

9. Виберіть правильні ствердження: «Властивістю бетону є те, що…»

1. Він добре чинить опір розтягу та погано  працює на стиск

2. Він добре чинить опір стиску й практично не працює на розтяг

3. Він в однаковій мірі спроможний чинити опір як стиску, так і розтягу

4. В ньому можуть розвиватися пружні та пластичні деформації

А. 2                            Б. 1                             В. 2,4                          Г. 1,4

10. Друга група граничних станів забезпечує розрахунок залізобетонних конструкцій 

А. За міцністю, стійкістю, виснаженню матеріалу та тріщиностійкістю

Б. За тріщиностійкістю та деформаціям

В. За міцністю, стійкістю та виснаженню матеріалу

Г. За міцністю та стійкістю

11. Виберіть правильні ствердження, що слід віднести до постійного навантаження відповідно до ДБН В.1.2-2:2006.

1. Вага частин споруд, в тому числі несучих та огороджуючих конструкцій

2. Вага та тиск грунтів (засипок та насипів), горний тиск

3. Вага людей, тварин та обладнання на перекриття будівель

4. Снігове та вітрове навантаження з граничним та експлуатаційним значенням.

А. 1                            Б. 1,2                          В.1,2,4                                    Г. 1,2,3

12. З нижче перелічених класів арматури, які використовуються в якості попередньо напруженої арматури в залізобетонних конструкціях у відповідності до СНиП 2.03.01-84 відносяться:

А. Стержньова класу А-I до A-III, дротова класу Вр-І , В-І, Вр-ІІ, В-ІІ, канати К-7, К-19

Б. Стержньова класу А-IV до A-VI , дротова класу Вр-І , В-І, Вр-ІІ, В-ІІ, канати К-7, К-19

В. Стержньова класу А-ІV до A-VI , дротова класу Вр-ІІ, В-ІІ, канати К-7, К-19

Г. Стержньова класу А-ІV, дротова класу Вр-ІІ, В-ІІ, канати К-7, К-19

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Тестовые вопросы и задания
Размер файла:
426 Kb
Скачали:
0