Сталевий каркас одноповерхового промислового будинку, страница 2

Розмір H приймають таким чином,  щоб загальна висота була кратною 1,8м, так як споруда висотою,  більше  10,8 м,  отже  приймаємо  H=16,2 м, а h1=11,0м.

Висота верхньої частии колони складає:

hв  = h2+ hпб+ hр=5200+2100+170=7470(мм),

де hпб- висота підкранової балки,

hр- висота кранової рейки (КР-120).

Розмір нижньої частини колони:

hн= H- hв+(600...1000)=16200+1000-7470=9730(мм),

де (600...1000)- заглиблення бази колони нижче рівня підлоги цеха.

Загальна висота колони від низу бази до низу ригеля:

h= hн+ hв=7470+9730=17200(мм).

Для типових ферм з ухилом і≥0,015 h0=3150мм.

1.2.1.Встановлення горизонтальних розмірів поперечної рами.

В будинках обладнаними мостовими кранами, прив’язка зовнішньої грані b0 до розбивочної осі має розмір 250 або 500 мм. Прив’язку 500 мм приймають: якщо відмітка голівки рельса більша за18м; якщо є крани вантажопідємністю 600 кн; якщо режим роботи крана 7К-8К, де у верхній частині колони влаштовуються прорізи для проходу. Отже приймаємо b0 =250мм.

Прогін мостового крана й прогін будинку пов’язані залежністю:

                  ,

де -найменша відстань від осі кранової рейки до розбивочної осі колони. Для кранів вантажопідйомністю Q=800-1250кН  =1000м (якщо менше – 750, більше – 1250мм).

Приймаємо  розмір верхньої частини колони bв=750мм за умови bв=1/12hв=622,5мм округлюємо до модуля 250.

Ширина нижньої частини колони bн=1500 мм.

 1.3. Компонування зв’язків.

Зв’язки каркасу забезпечують геометричну незмінність та стійкість елементів у повздовжньому напрямку, сумісну просторову роботу всіх конструкцій каркасу, жорсткість споруди, зручність монтажу. Зв’язки каркасу складаються з двох основних систем: зв’язки по колонах і зв’язки покриття.

Зв’язки по колонах . Вертикальні зв’язки між колонами забезпечують незмінність каркасу й стійкість колони в повздовжньому   напрямку.  

Вертикальні   зв’язки   бувають  двох типів: основні – які розташовані по всій висоті колони ; верхні – які розташовуються в межах верхніх ділянок колони до верха підкранових балок.

Основні зв’язки сприймають повздовжні зусилля й забезпечують незмінність конструкцій каркасу в поздовжньому напрямку. Їх слід розміщувати в середині будинку або його температурному відсіку, що забезпечує вільність температурних  деформацій в обидва боки, а також зниження температурних напружень в елементах каркасу.

Верхні зв’язки забезпечують повздовжню жорсткість верхньої  частини каркасу, вірність встановлення колон в період монтажу, сприймають вітрове навантаження, яке діє на торець будинку, та передають її через підкранові балки на основні зв’язки. Верхні зв’язки встановлюють на торцях будинку або температурного відсіку й у місцях, де влаштовуються вертикальні й поперечні горизонтальні зв’язки покриття.

Схеми зв’язків!..

1.4. Покриття.

В даному курсовому проекті покриття приймається утеплене – для опалюваного цеху.Покриття утворюється від поєднання несучих та огороджуючих конструкцій. До огороджуючих конструкцій відносяться з/б плити, по яких влаштовують паро-, тепло- та гідроізоляцію. Система покриття – безпрогонна, тобто огороджуюча конструкція – з/б плита – спирається безпосередньо на  верхні пояси кроквяних ферм.

1.4.1.Зв’язки покриття.

Зв’язки покриття призначені для забезпечення просторової жорсткості каркасу, стійкості конструкції в цілому та її окремих елементів, сприйняття горизонтальних навантажень від вітру й кранового устаткування, а також перевірки встановлення конструкцій та забезпечення їх стійкості в процесі монтажу. Для цього в покритті влаштовують жорсткі просторові блоки, поєднуючи дві суміжні кров’яні ферми з допомогою горизонтальних зв’язків на рівні їх поясів та вертикальних зв’язків між ними. В будинках з групами режимів роботи кранів 7К, 8К, в будинках з кров’яними фермами, при наявності по крайніх рядах колон стояки поздовжнього фахверка в однопрогінних  будинках, облаштованих мостовими кранами вантажопідйомністю більше 100 кН, а якщо відмітка низу крокв’яних ферм більша 18  м  –  незалежно  від  вантажопідйомності кранів кров’яні конструкції в рівні нижніх поясів об’єднують поздовжніми горизонтальними зв’язковими фермами, розміщеними в межах крайніх опорних панелей наскрізних крокв’яних конструкцій.

2.  Визначення розрахункових навантажень та жорсткісних