Сталевий каркас одноповерхового промислового будинку, страница 9

2*75*6 ix=3,44 для пластини з t=10 Робимо перевірку:

 умова задовольняється.

умова задовольняється.

  Знаходимо площу перерізу для 38-ого

 стержня з  L38=5054мм і

2*70*5 ix=3,44 для пластини з t=10 Робимо перевірку:

 умова задовольняється.

умова задовольняється

Знаходимо площу перерізу для 37-ого стержня з 

L37=4553мм

2*70*5 ix=3,23 для пластини з t=10

    Знайдемо необхідну довжину зварного шва для стержня №37

    Знайдемо необхідну довжину зварного шва для стержня №27

    Знайдемо необхідну довжину зварного шва для стержня №38

Розглянемо вузол з стержнями 4;3;39;40;28

  Знаходимо площу перерізу для 39-ого

 стержня з  L39=5017мм і

2*75*5 ix=3,42 для пластини з t=10 Робимо перевірку:

 умова задовольняється.

умова задовольняється.

  Знаходимо площу перерізу для 28-ого стержня з

  L28=4837мм і

2*70*6 ix=3,25 для пластини з t=10 Робимо перевірку:

 умова задовольняється.

умова задовольняється.

Знаходимо площу перерізу для 40-ого стержня з 

L40=5566мм

2*70*5 ix=3,23 для пластини з t=10

    Знайдемо необхідну довжину зварного шва для стержня №39

    Знайдемо необхідну довжину зварного шва для стержня №28

    Знайдемо необхідну довжину зварного шва для стержня №40

Розглянемо вузол з стержнями 4;29;41.

Знаходимо площу перерізу для 41-ого

 стержня з  L41=5566мм і

2*90*7 ix=4,06 для пластини з t=10 Робимо перевірку:

 умова задовольняється.

умова задовольняється.

Знаходимо площу перерізу для 29-ого стержня з

 L29=5400мм і

2*70*6 ix=3,25 для пластини з t=10 Робимо перевірку:

умова задовольняється.

умова задовольняється.

    Знайдемо необхідну довжину зварного шва для стержня №29

    Знайдемо необхідну довжину зварного шва для стержня №40

Знаходимо площу перерізу для верхнього поясу стержня з

 L29=2250мм і

2*100*7 ix=4,45 для пластини з t=10 Робимо перевірку:

умова задовольняється.

умова задовольняється.

    Знайдемо необхідну довжину зварного шва для верхнього пояса стержня

7. Розрахунок підкранової балки.

Розрахункові навантаження на балку.

Максимальний розрахунковий тиск коліс на балку:

F1k==0.95*1.1*1.1*550=632,2 кН.

F2k==0.95*1.1*1.1*480=666,7 кН.

Визначення зусиль у підкрановій балці від двох зближених кранів.

Розміщуємо на балці 5 коліс крану таким чином, щоб крайнє праве колесо розмістилось біля крайньої правої опори. Знаходимо відстань від рівнодійної до крайнього лівого колеса:

м.

Відстань від критичного вантажу до рівнодійної:

С=80+315-378=17 см.

Відстань від лівої опори до критичного вантажу:

а=L/2+c/2=1200/2+17/2=608,5 см.

Перевіряємо правильність встановлення вантажів:

при R1+Fкр(а/L)*

632,2*2+666,7=1931,1 кН кН.

при R1(а/L)*=632,2*2=1264,4 кН1637,7 кН.

З перевірки випливає: встановлення кранів є розрахунковим.

Знаходимо максимальний момент і максимальну перерізуючи силу:

Ммах=5472 кНм.

Qмах=1660,1 кН.

Вплив власної маси на підкранові конструкції:

Мfмах=5472*1,03=5636 кНм.

Qfмах=1364,25*1,03=1710 кН.

Визначаємо потрібний момент опору перерізу балки:

см2

Визначаємо оптимальну висоту балки, що забезпечує її мінімальні затрати сталі: см, tw=7+3*1.8=12,4=13 мм.

Приймаємо hопт=175 см.

см.

Приймаємо tw=15мм

З умови коррозіонної стійкості  см.

Приймаємо tw=15мм

Визначаємо розміри поясу балки.

см2.

. Приймаємо tf=2.5 см.

Тоді bf= см. Приймаємо bf=40 см.

; 1628,7.

Отже, tf=2.5 см,  bf=40 см,  hw=175 см,  tw=1,5 см.

Перевірка міцності балки.

Геометричні характеристики перерізу:

Іх=2245234,4 см4.

Wx=24947 см3.

Sx=12842,2 см3.

Міцність балки за нормальними напруженнями:

кН25 кН/см2.

Міцність балки за дотичними напруженнями:

кН/см214.5 кН/см2.

Умови міцності задовольняються.

Перевірка загальної стійкості.

Умовна гнучкість:

Формула 1

Стінку балки в будь-якому разі слід укріпляти ребрами жорсткості.

Ширина ребра:

Формула 2

см.

Приймаємо 100 мм.

Товщина ребра:  см. Приймаємо 8 мм.

Крок ребер жорсткості: а=2hef=2*177,5=355см. Приймаємо 300 см.

Перелік використаної літератури.

1.  Норми проектування  СниП 11-23-81* “Стальные конструкции”, М.,: Стройиздат, 1990-96с.

2.  Норми проектування  СниП 2.01.07-85 “Нагрузки и воздействия”, М.,: Стройиздат, 1986-96с.

3.  Клименко Ф.Е., Барабаш В.М. “Металеві конструкції”, Львів, Світ , 2002-311с.

4.  Методичні вказівки.