Аналіз даних: Навчальний посібник (Розділи: Регресійний аналіз. Дисперсійний аналіз. Ранговий аналіз), страница 8

суми

x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

45

y

35,4

34,2

33,6

32,1

32,7

33,8

35,6

37,2

38,8

313,4

x2

1

4

9

16

25

36

49

64

81

285

X3

1

8

27

64

125

216

343

512

729

2025

X4

1

16

81

256

625

1296

2401

4096

6561

15333

yx

35,4

68,4

100,8

128,4

163,5

202,8

249,2

297,6

349,2

1595,3

yx2

35,4

136,8

302,4

513,6

817,5

1216,8

1744,4

2380,8

3142,8

10290,5

.

Тепер у нас є система трьох рівнянь із трьома невідомими.

Подамо цю систему в матричній формі AX=B, де X=(a0, a1, a2).

9

45

285

A

45

285

2025

285

2025

15333

313,4

B

1595,3

10290,5

Перевірку сумісності системи можна виконати, обчисливши визначник матриці А за допомогою функції EXCEL МОПРЕД(<діапазон>).

Розв’язок визначаємо матричним методом за формулою X= A-1B, обернена матриця A-1 обчислюється за допомогою функції Excel  МОБР(<діапазон>).

A-1

1,619048

-0,67857

0,059524

-0,67857

0,341342

-0,03247

0,059524

-0,03247

0,003247

Добуток матриць A-1B обчислюється за допомогою функції ExcelМУМНОЖ(<матриця 1>;< матриця 2>). Одержуємо коефіцієнти регресії

a0=

37,4142857

a1=

-2,2285498

a2=

0,27002165

Отже, рівняння регресії має вигляд

37, 414-2,229x+0,270x2.

Визначення невідомих параметрів регресії (а0 , а1 , а2)  матричним способом.

Матричний запис системи для визначення параметрів регресії такий:             .     

Запишемо матриці X таY.

1

1

1

35,4

35,4

1

2

4

34,2

34,2

1

3

9

33,6

33,6

X

1

4

16

32,1

Y

32,1

1

5

25

32,7

32,7

1

6

36

33,8

33,8

1

7

49

35,6

35,6

1

8

64

37,2

37,2

1

9

81

38,8

38,8

Обчислимо XТ за допомого функції Excel ТРАНСП(<масив>).

XТ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

4

9

16

25

36

49

64

81

Обчислимо добутки матриць XТХ та XТY (функція Excel МУМНОЖ(<матриця 1>;< матриця 2>).

9

45

285

XТY

313,4

XТХ

45

285

2025

1595,3

285

2025

15333

10290,5