Аналіз даних: Навчальний посібник (Розділи: Регресійний аналіз. Дисперсійний аналіз. Ранговий аналіз), страница 16

ü  Одержати значення коефіцієнтів з використанням функції ЛИНЕЙН або Сервис – Анализ данных – Регрессия.

ü  Записати рівняння регресії.

ü  Перевірити статистичну значущість коефіцієнтів при рівні значущості .

ü  Оцінити якість отриманої моделі за розрахованими коефіцієнтами детермінації  й скоригованому  .

ü  Перевірити адекватність моделі за критерієм Фішера при рівні значущості a=0,05.


Варіант

Пор. ном.

Витрати
на харчування,

ум. од.(Y)

Загальні витрати (Х1), ум. од.

Середній розмір родини,

(Х2)

1

1

22

45

1,5

2

34

75

1,6

3

50

125

1,9

4

67

223

1,8

5

47

92

3,4

6

66

146

3,6

7

81

227

3,4

8

106

358

3,5

9

70

135

5,5

10

95

218

5,4

Варіант

Пор. ном.

Середньомісячна зарплата,  ум. од.(Y)

Продуктивність
 праці (Х1),

ум. од.

Фондоємність продукції (Х2), ум. од.

2

1

45

265

0,28

2

42

236

0,27

3

50

257

0,30

4

55

279

0,32

5

40

226

0,27

6

70

350

0,34

7

56

278

0,33

8

57

262

0,33

9

55

269

0,32

10

53

250

0,31

Варіант

Пор. ном.

Середньомісячна зарплата, ум. од. (Y)

Продуктивність
 праці (Х1), ум. од.

Виконання норми,  %

 

3

1

45

265

140

 

2

42

236

135

 

3

50

257

151

 

4

55

279

162

 

5

40

226

130

 

6

70

350

180

 

7

56

278

168

 

8

57

262

170

 

9

55

269

163

 

10

53

250

155

 

Варіант

Пор. ном.

Рівень рентабельності (У), %

Продуктивність праці (Х1), ум. од.

Фондовіддача (Х2)

4

1

10,7

2592

38,9

2

11,3

2983

33,3

3

12,2

3000

37,7

4

12,4

3537

31,1

5

10,9

2621

29,4

6

11,3

2947

37,2

7

11,1

2702

35,6

8

14

3887

34,1

9

6,8

2141

22,8

10

7,1

2305

21,7

Варіант

Пор. ном.

Рівень рентабельності (У), %

Витрати на 1 од. товарної продукції (Х1),

 ум. од.

Відсоток простою обладнання (Х2)

5

1

9,5

0,95

18,1

2

19,4

0,84

7,8

3

8,7

0,99

17,7

4

18,3

0,85

6,4

5

16,4

0,89

7,8

6

8,8

0,98

17,1

7

17,8

0,86

10,2

8

13,7

0,91

14,1

9

11

0,94

10

10

10,2

0,96

16,7


8 ДИСПЕРСІЙНИЙ  АНАЛІЗ